Theses on a related topic (having the same keywords):

vojak z povolani, stres, a professional soldier, foreign missions, stress, adaptace, osobni zivot adaptation, personal life, zahranicni mise

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

651.
Sedláková, Hana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Adaptační proces ve vybrané organizaci | Theses on a related topic Display description

652.
Sedláková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Suprasegmentals in Czech Speakers of English | Theses on a related topic

653.
Sedláková, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defense: Nadčasová Alenčina Říše Divů ve třech filmových adaptacích | Theses on a related topic

654.
Seryjová Juhová, Dana maiden name: Juhová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychotherapeutic Studies
Master's thesis defence: Adaptace metod CORE-OM a ORS do českého prostředí | Theses on a related topic

655.
Schauerová, Monika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Adaptační proces dětí přicházejících do mateřské školy z rodinné nebo jeselské péče | Theses on a related topic

656.
Schönová, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Parlamentní debata o podílu České republiky na vojenských operacích out of area | Theses on a related topic

657.
Sikorová, Veronika maiden name: Dudková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Evoluční a fyziologické adaptace na nedostatek kyslíku u člověka | Theses on a related topic

658.
Sívek, Radek
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Syndrom vyhoření u policistů | Theses on a related topic

659.
Skácelová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defense: Rozbor vizuálního jazyka manga v rámci jeho adaptace do anime | Theses on a related topic

660.
Skácelová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Komiks jako sekundární umělecké dílo | Theses on a related topic

661.
Skalická, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Psychology
Bachelor's thesis defense: Genderové determinanty studijních stylů a zvládání stresu souvisejícího se studiem na vysoké škole | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Zkušenost matek s homosexualitou vlastního dítěte | Theses on a related topic

662.
Sklenář, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / Education, German Language and Literature
Master's thesis defence: Adaptace nových pracovníků ve společnosti PLIVA-Lachema a.s. | Theses on a related topic

663.
Skoupá, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Adaptace jedinců do společnosti po návratu z výkonu trestu | Theses on a related topic

664.
Skutilová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Philology / Catalan Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Comparació de la novel.la Vida Privada amb la seva adaptació cinematogràfica | Theses on a related topic

665.
Sládeček, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Adaptační proces zaměstnanců ve veřejné správě | Theses on a related topic

666.
Sládečková, Andrea
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Adaptační proces ve vybrané organizaci | Theses on a related topic

667.
Smaza, Adam
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Adaptace irských lidových písní jako způsob přenosu kulturních významů a překonání komunikačních bariér: analýza vybrané tvorby hudební skupiny Asonance | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Vliv tvůrčích záměrů na konstrukci modelového čtenáře adaptací: Analýza vybraných písňových textů hudební skupiny Asonance | Theses on a related topic

668.
Smičková, Lenka maiden name: Zouharová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Proces adaptace ve vybrané organizaci z pohledu jejích zaměstnanců | Theses on a related topic

669.
Smrža, Lubomír
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Molekulární mechanismy adaptace rostlin k abiotickým stresům | Theses on a related topic

670.
Součková, Terezie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Social Education Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Rodina jako prostředí primární socializace | Theses on a related topic

671.
Spitzerová, Monika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Faktory ovlivňující syndrom vyhoření u zdravotníků (srovnání onkologie a psychiatrie). | Theses on a related topic

672.
Srněnská, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Kvalita života rodin a blízkých dospělých osob s psychotickým onemocněním | Theses on a related topic

673.
Steiner, Jaroslav
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Stresové faktory v práci příslušníků zásahové jednotky | Theses on a related topic

674.
Stojaspalová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Hypotéza globálního mozku: kolektivní inteligence jako součást kulturně-evolučního procesu | Theses on a related topic

675.
Stolár, Pavel
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Copingové strategie jako prevence syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků | Theses on a related topic

676.
Striček, Daniel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Psychology, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Vnímání problému vyhoření učiteli vybrané ZŠ

677.
Strnadová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Zdravý životní styl žáků na II. stupni základní školy | Theses on a related topic

678.
Strušková, Klára
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
Master's thesis defence: Podíl psychomotorických aktivit na odbourávání agresivního chování u středoškoláků | Theses on a related topic

679.
Studená, Lenka maiden name: Řezníčková
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Výběr a přijímání zaměstnanců ve vybrané organizaci | Theses on a related topic

680.
Svobodová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theatre Science
Master's thesis defence: Dramatizace jako (sebe)vyjadřovací prostředek: k adaptační činnosti Pavla Kohouta | Theses on a related topic

681.
Svobodová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
Bachelor's thesis defense: Vliv stresu na psychosomatická onemocnění | Theses on a related topic

682.
Sychrová, Olga
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Psychology (4-years) / Clinical Psychology
Dissertation defense: Anticipovaná sociální opora a stresovanost u pracovníků Vězeňské služby České republiky | Theses on a related topic

683.
Sychrová, Štěpánka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Aesthetics
Bachelor's thesis defense: Teorie filmové adaptace literárních děl | Theses on a related topic

684.
Šafránková, Nikola
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Zdravotně-sociální problematika stresu | Theses on a related topic

685.
Šálková, Božena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Estetic Education
Master's thesis defence: Využití aktualizace uměleckého díla ve výuce estetické výchově | Theses on a related topic

686.
Šašinková, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Prarodiče dětí s mentálním postižením a jejich role při podpoře rodiny | Theses on a related topic

687.
Šebečková, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Social Work
Bachelor's thesis defense: Přesahy profesního života sociálních pracovníků OSPOD do jejich osobního života | Theses on a related topic

688.
Šebestová, Simona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Master's thesis defence: Hodnocení výslovnosti ve výuce anglického jazyka | Theses on a related topic

689.
Šebková, Petra maiden name: Zámečníková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Srovnání učitelů a vychovatelů při zvládání stresu | Theses on a related topic

690.
Šimeček, Ondřej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Adaptace regionálních redaktorů zpravodajství České televize na prostředí sociálních sítí | Theses on a related topic

691.
Šimůnková, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Film and Audio-Visual Culture Studies, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism)
Bachelor's thesis defense: Hledání naděje. Neoformalistická analýza Vykoupení z věznice Shawshank | Theses on a related topic

692.
Šindelářová, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Stabilita způsobů zvládání zátěžových situací | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Stabilita způsobů zvládání zátěžových situací: časový průběh a vývoj | Theses on a related topic

693.
Škodová, Iveta
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Vliv světelných podmínek na kvalitu barevného vjemu. | Theses on a related topic

694.
Škráček, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vliv adaptace v dětství na stabilitu osobní pohody v dospělosti | Theses on a related topic

695.
Škrdlík, Filip
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Neadekvátní pocity viny. Převod dotazníku IGQ-67 do češtiny. | Theses on a related topic

696.
Škrlová, Denisa
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - French Language
Bachelor's thesis defense: Le petit Nicolas, livre et film | Theses on a related topic

697.
Škrobánková, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theatre Science
Bachelor's thesis defense: Autorská libreta Jána Cikkera | Theses on a related topic

698.
Šmehlík, Vlastimil
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Výkon vazby prvovězněných a její sociální dopad | Theses on a related topic

699.
Šmerdová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Rodiny s dospělým člověkem s mentálním postižením - přístupy a copingové strategie | Theses on a related topic

700.
Šomodíková, Barbora maiden name: Čiklová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Paranoidní schizofrenie a její vliv na osobní a profesní život | Theses on a related topic