Theses on a related topic (having the same keywords):

pravni principy, nalez, soudcovske pravo, psane pravo, usneseni, smluvni pravo, judikatura, nejvyssi spravni soud., prameny prava, obycejove pravo, doktrinalni publikace, soudni precedens, ustavni soud

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

251.
Rabasová, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Soudní kontrola veřejné správy, úloha správního a ústavního soudnictví v systému kontroly veřejné správy | Theses on a related topic Display description

252.
Rabčanová, Dana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Jednostranné ukončení smluvního vztahu v tuzemské a zahraniční judikatuře a jeho předpokládaná právní úprava | Theses on a related topic

253.
Ráczová, Erika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj zásady přímého účinku směrnic EU | Theses on a related topic

254.
Richter, Štěpán
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Směrnice EU o poskytování digitálního obsahu a její dopad na české závazkové právo | Theses on a related topic

255.
Richter, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vybrané originární způsoby nabývání vlastnického práva na základě zákona | Theses on a related topic

256.
Rozkot, František
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Policejní provokace "trestné činnosti" | Theses on a related topic

257.
Ryšánková, Irena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Scandinavian Studies
Bachelor's thesis defense: Raně středověké kodexy islandského práva: Grágás | Theses on a related topic

258.
Sedláček, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Ústavní soud ČR v kontextu vývoje institutu soudní kontroly ústavnosti | Theses on a related topic

259.
Sedláčková, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Genderové nerovnosti na trhu práce | Theses on a related topic

260.
Sedlák, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti - normy a limity jejich aplikace | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti - normy a limity jejich aplikace | Theses on a related topic

261.
Seidl, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Aktuální judikatura v oblasti nekalé soutěže a její vztah k ochraně spotřebitelů | Theses on a related topic

262.
Severa, Petr
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science
Bachelor's thesis defense: Rozpouštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky | Theses on a related topic

263.
Schánilec, Matěj
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Praktická doporučení pro podnikatele plynoucí z nové úpravy kontraktace podle zák. č. 89/2012 Sb. | Theses on a related topic

264.
Scheuer, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vliv judikatury Ústavního soudu na trestní právo hmotné | Theses on a related topic

265.
Schulmeister, Igor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dobré mravy a poctivý obchodní styk v české judikatuře | Theses on a related topic

266.
Sláma, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Obyčejové právo a meziválečná právní věda | Theses on a related topic

267.
Slavíková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Odpovědnost za vady dle nového občanského zákoníku ve světle stávající judikatury | Theses on a related topic

268.
Smejkalová, Terezie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Teorie a praxe v používání judikatury | Theses on a related topic

269.
Smejkalová, Terezie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Theory of Law
Dissertation defense: Soudnictví, jeho povaha a role v právním systému ČR | Theses on a related topic

270.
Smetanová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Daň z přidané hodnoty v obchodě mezi členskými státy EU | Theses on a related topic

271.
Sobotka, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Spravedlnost v právu | Theses on a related topic

272.
Sobotková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Výpověď nájmu bytu v kontextu aktuální judikatury | Theses on a related topic

273.
Sovík, Rastislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalá soutěž v rozhodovací praxi slovenských soudů | Theses on a related topic

274.
Steidl, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soudní kontrola veřejné správy Nejvyšším správním soudem | Theses on a related topic

275.
Stojaspalová, Pavla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vyčerpání procesních prostředků k ochraně práva a přípustnost ústavní stížnosti | Theses on a related topic

276.
Straková, Jitka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Evropeizace ústavních soudů - příklad Ústavního soudu ČR | Theses on a related topic

277.
Stuchlíková, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Duplicitní zápis vlastnictví do katastru nemovitostí | Theses on a related topic

278.
Suchý, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústavní soudnictví

279.
Surman, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo proti nekalé soutěži v rakouské judikatuře | Theses on a related topic

280.
Surňák, Peter
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Zaměnitelnost a klamavost obchodní firmy podnikatele v judikatuře | Theses on a related topic

281.
Svíženský, Luboš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ručení jako institut občanského práva a jeho promítnutí v judikatuře | Theses on a related topic

282.
Svobodová, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Incidenční spory v kontextu aktuální judikatury | Theses on a related topic

283.
Szabó, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Veřejný ochránce práv a ochrana základních lidských práv a svobod | Theses on a related topic

284.
Šabatová, Anna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Theory of Law
Dissertation defense: Místo veřejného ochránce práv v moderní demokratické společnosti - od administrativního k lidskoprávnímu pojetí. Analýza vývoje jednoho institutu ochrany práv | Theses on a related topic

285.
Šafaříková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Judikatura k nekalé soutěži | Theses on a related topic

286.
Šamánek, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní pokuta v obchodněprávní praxi a judikatuře | Theses on a related topic

287.
Šamová, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo homosexuálů na rovné zacházení v přístupu k adopcím | Theses on a related topic

288.
Šauerová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Europeizace smluvního práva | Theses on a related topic

289.
Šelle, Viktor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Klamavá reklama v současné rozhodovací praxi | Theses on a related topic

290.
Šerá, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zásady jako pramen soukromého práva | Theses on a related topic

291.
Šimánek, Milan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústavní zvyklosti | Theses on a related topic

292.
Šíp, Josef
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Výběr a jmenování soudců Ústavního soudu | Theses on a related topic

293.
Šírová, Blanka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Přezkum legislativního procesu Ústavním soudem a vnitřní autonomie Parlamentu | Theses on a related topic

294.
Škeřík, Robert
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Problematika nezrušitelných ustanovení v ústavách na příkladu České republiky | Theses on a related topic

295.
Škop, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Působení a význam principu předvídatelnosti ve veřejné správě | Theses on a related topic

296.
Šohaj, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj ochrany osobnosti v rozhodovací praxi soudů | Theses on a related topic

297.
Špeta, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Reforma známkového práva v EU | Theses on a related topic

298.
Špetík, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Parlamentní obstrukce a principy parlamentarismu | Theses on a related topic

299.
Špičáková, Dominika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Principy dobré správy. Filozoficko-právní analýza problému. | Theses on a related topic

300.
Špottová, Kristina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / International and European Law
Dissertation defense: Evropeizace ústavního soudnictví se zaměřením na Ústavní soud České republiky | Theses on a related topic