Theses on a related topic (having the same keywords):

slapanice u brna, rany stredovek, pohrebiste, cemetery, doba mladohradistni, early middle age, late-hillfort-period, slapanice

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Beran Cimbůrková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Anthropology
Dissertation defense: Pohřebiště v Mladé Boleslavi v kontextu pohřebního ritu 10. - 12. století | Theses on a related topic Display description

2.
Ungerman, Šimon
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Dissertation defense: Raně středověké pohřebiště v Dolních Věstonicích - Na Pískách | Theses on a related topic

3.
Čapková, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Halštatské pohřby v Mikulově | Theses on a related topic

4.
Drkal, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Slovanská hradiště na Opavsku

5.
Chrástek, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Raně středověké mohylové pohřebiště v lese Hluboček u Hluku | Theses on a related topic

6.
Kolář, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Osídlení středního toku Hané lidem kultury se šňůrovou keramikou a jeho postavení v rámci střední Moravy | Theses on a related topic

7.
Maňák, Josef
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Pohřebiště Topolany: raně středověká pohřebiště v prostoru Litenčické pahorkatiny | Theses on a related topic

8.
Moravcová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Sídelní areál ze starší doby bronzové v Brně-Tuřanech. Pohřební komponenta | Theses on a related topic

9.
Pavelka, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Otázky přechodu pohřebního ritu ze žárového v kostrový v raném středoveku | Theses on a related topic

10.
Pěnička, Robin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Advanced Master's thesis defense: Kostel sv. Jiří v Tasově. Antropologický výzkum kosterních pozůstatků. | Theses on a related topic

11.
Vachůtová, Dagmar
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defense: Keramika z mladší a pozdní doby římské na Moravě | Theses on a related topic

12.
Valášková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Raně středověká keramická produkce staroměstsko-uherskohradišťské aglomerace a její územní rozšíření | Theses on a related topic

13.
Andrlová, Aneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Člověk a esovité záušnice v 11. stol. | Theses on a related topic

14.
Andrlová, Aneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Master's thesis defence: Člověk a nánožník v době laténské | Theses on a related topic

15.
Bajerová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Master's thesis defence: Člověk jako budovatel a obhájce hradeb 9. až 12. stol. ve střední Evropě | Theses on a related topic

16.
Balcárková, Adéla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Raně středověké osídlení na lokalitě Olomouc - Slavonín - "Horní Lán" | Theses on a related topic

17.
Beránková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Master's thesis defence: Kazivost chrupu a výskyt zubního kamene u mladohradištní populace ze Znojma Václavského náměstí | Theses on a related topic

18.
Borková, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Archaeology, German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Služebná organizace ve střední Evropě. Archeologická, historiografická a toponomastická perspektiva | Theses on a related topic

19.
Čoupek, David
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Regionálně-geografická analýza průmyslových zón v Jihomoravském kraji | Theses on a related topic

20.
Dresler, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Dissertation defense: Opevnění Pohanska u Břeclavi | Theses on a related topic

21.
Dvořáková, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj právní úpravy pohřebnictví | Theses on a related topic

22.
Forst, Matěj
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Hradišťko I. Raně středověké nížinné hradisko u Kolína | Theses on a related topic

23.
Frantová, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Master's thesis defence: Milánský Diptych z pěti částí | Theses on a related topic

24.
Goláňová, Petra maiden name: Vlasatíková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defense: Časně laténské osídlení na Moravě | Theses on a related topic

25.
Grünseisen, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Raně středověké osídlení povodí Trkmanky a Kyjovky | Theses on a related topic

26.
Habartová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Bachelor's thesis defense: Barokní hřbitov Střílky | Theses on a related topic

27.
Hančáková, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Archeologické artefakty ako doklady slovanského pohanstva na území stredovýchodnej Európy | Theses on a related topic

28.
Hlavica, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Raně středověké kultovní aktivity na vrchu Klášťov a jejich odraz v archeologických pramenech a ústní lidové slovesnosti | Theses on a related topic

29.
Hlavica, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Značky na dnech nádob z Břeclavi-Pohanska v kontextu raně středověkého hrnčířství | Theses on a related topic

30.
Hnilica, Ondřej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Master's thesis defence: Nanebevstoupení - Nanebevzetí - Apoteóza (III.-VI. s.) | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Nanebevstoupení Krista jako apoteóza, nebo nanebevzetí (III.-VI.s)? | Theses on a related topic

31.
Chrástek, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Zázemí velkomoravské aglomerace Staré Město – Uherské Hradiště. Prameny, kritika, limity. | Theses on a related topic

32.
Chytrá, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Přesleny jako součást výbavy hrobů doby římské v Čechách, na Moravě a na jihozápadním Slovensku | Theses on a related topic

33.
Jelínek, Pavel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Slovanské pohřebiště v Bulharech - Gajdošova cihelna | Theses on a related topic

34.
Judová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava pohřebnictví ve vztahu k ochraně životního prostředí | Theses on a related topic

35.
Jurková, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Slovanské pohřbívání v Olomouckém kraji do konce mladší doby hradištní | Theses on a related topic

36.
Kalinová, Beáta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Raně středověké stavby a aktivity v sousedství fortifikací | Theses on a related topic

37.
Kodytek, Václav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Otopná zařízení v raném středověku, se zvláštním zaměřením k hrnčířské peci | Theses on a related topic

38.
Kokojanová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Pohřebiště doby popelnicových polí v Tišnově | Theses on a related topic

39.
Kopáčová, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Kultura zvoncovitých pohárů ve východních Čechách | Theses on a related topic

40.
Kopecký, Jan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Šlapanice za 2. světové války | Theses on a related topic

41.
Košutová, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Archeologický výzkum raně středověkých studní - metody, analýzy a výstupy | Theses on a related topic

42.
Košutová, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Vztah člověka a krajiny v raném středověku na příkladu Pohanska u Břeclavi | Theses on a related topic

43.
Koudelková, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Nemetrické a epigenetické znaky u jedinců ze satelitních pohřebišť Pohanska u Břeclavi v archeologickém kontextu | Theses on a related topic

44.
Kovář, Ondřej
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Využití volného času u žáků ve věku 6-15 let ve městě Šlapanice | Theses on a related topic

45.
Kropáčková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Pohřbívání v Brně: Od roku 1918 do současnosti | Theses on a related topic

46.
Kršová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Skleněné korálky doby bronzové a halštaské na Moravě | Theses on a related topic

47.
Kršová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Skleněné korálky z pohřebišť doby halštatské na Moravě | Theses on a related topic

48.
Krupičková, Šárka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Kapitoly ze života velkomoravských žen v kontextu písemných a archeologických pramenů | Theses on a related topic

49.
Kudláčková, Sylva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Vztahy mléčného a trvalého chrupu | Theses on a related topic

50.
Laštovicová, Iveta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Study of Religions
Bachelor's thesis defense: Pohřební praxe v křesťanském středověku jako promítnutí sociálních vztahů | Theses on a related topic