Theses on a related topic (having the same keywords):

learning management system, computer algebra system, maple t.a., matematika, maple, e-learning, computer aided assessment

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

201.
Kantor, Radek
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Klient k webovým službám pro podporu výuky | Theses on a related topic Display description

202.
Kapoun, Zbyněk
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Validace bezbariérového uživatelského rozhraní systému Moodle | Theses on a related topic

203.
Kaszperová, Renáta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Analýza práce s perspektivními pracovníky v podniku | Theses on a related topic

204.
Katrenčík, Pavol
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Networks and Communication
Bachelor's thesis defense: Nelineární e-learningový portál | Theses on a related topic

205.
Klímová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Didaktické hry v matematice na 1. stupni základní školy | Theses on a related topic

206.
Klobušický, Filip
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / Education, German Language and Literature
Master's thesis defence: Pedagogická evaluace webových stránek. K problematice konstrukce evaluačního nástroje pro učitele.

207.
Kment, Jan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
Master's thesis defence: Srovnávací analýza e-learningového vzdělávacího systému v České spořitelně, a.s. a na Masarykově univerzitě v Brně | Theses on a related topic

208.
Kocmánková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Průřezová témata v RVP a výuka matematiky | Theses on a related topic

209.
Kocourková, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Anglický jazyk a literatura)
Master's thesis defence: Historie matematiky ve vztahu k vyučování matematiky na 1. stupni základní školy | Theses on a related topic

210.
Kohutová, Libuše
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: A New Role of an English Teacher: an E-tutor | Theses on a related topic

211.
Kolářová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Implementace e-learningového kurzu pro veřejnost v Městské knihovně Blansko | Theses on a related topic

212.
Komenda, Martin
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Autorský nástroj Ozvučená prezentace | Theses on a related topic

213.
Komenda, Martin
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Monitorování a hodnocení forem výuky informatických oborů | Theses on a related topic

214.
Konečná, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language
Master's thesis defence: Videokonferenční výuka německého jazyka | Theses on a related topic

215.
Konvičný, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: The Effects of Various Media on English Language Learning | Theses on a related topic

216.
Kopecká, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Rozvíjení matematické gramotnosti při projektové výuce na málotřídní škole | Theses on a related topic

217.
Kormoš, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Modelování výukových procesů | Theses on a related topic

218.
Kotrba, Róbert
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Vytvorenie modelu cien a prevádzkových nákladov pre databázu vozidiel | Theses on a related topic

219.
Kotrbová, Julie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Využití netradičních matematických pomůcek ve výuce žáků se specifickými poruchami učení | Theses on a related topic

220.
Kounková, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Virtuální model lidského těla | Theses on a related topic

221.
Kováčová, Jaroslava
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Využití strukturálních fondů pro zavádění eLearningu v oblasti terciárního vzdělávání na Slovensku | Theses on a related topic

222.
Kovář, Martin
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Education / Education
Dissertation defense: Využití portálů k e-Learningu při profesní přípravě budoucích učitelů geografie | Theses on a related topic
Dissertation defense: Využití portálů k e-Learningu v profesní přípravě budoucích učitelů geografie | Theses on a related topic
Dissertation defense: Využití portálů k e-Learningu v profesní přípravě budoucích učitelů geografie | Theses on a related topic

223.
Kozák, Jan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Mechanical Engineering
Master's thesis defence: Využití e-learningu ve výuce technických předmětů | Theses on a related topic

224.
Kratěnová, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defense: Počítač a chemometrické techniky v analytické laboratoři | Theses on a related topic

225.
Kročová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Didaktické hry ve výuce matematiky | Theses on a related topic

226.
Krul, Jiří
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Informatics
Master's thesis defence: Nové možnosti vědeckých výpočtů v Maple

227.
Krutská, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Přehledová studie evaluačních výzkumů e-learningových kurzů | Theses on a related topic

228.
Kružliaková, Markéta
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Information Systems
Master's thesis defence: Optimalizace iniciálních procesů nasazení e-learningu do předmětu | Theses on a related topic

229.
Kryčer, Jiří
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Další vzdělávání pedagogických pracovníků | Theses on a related topic

230.
Křivánková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
Bachelor's thesis defense: Historie chemie | Theses on a related topic

231.
Křivdová, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Bachelor's thesis defense: Vývoj vyučování matematiky na základních školách | Theses on a related topic

232.
Kříž, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Mathematics / Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Advanced Master's thesis defense: Mocninné řady s programem Maple | Theses on a related topic

233.
Kubačková, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: E-learning: Názvosloví uhlovodíků | Theses on a related topic

234.
Kubačková, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Master's thesis defence: E-learning: Názvosloví organických sloučenin | Theses on a related topic

235.
Kubuš, Matej
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Vyhodnocení vlivu záznamů přednášek na výuku | Theses on a related topic

236.
Kučerová, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Náměty pro zvýšení motivace žáků ve výuce chemie | Theses on a related topic

237.
Kudláčová, Miroslava
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: E-learning a vysokoškolští studenti se speciálními potřebami | Theses on a related topic

238.
Kunčarová, Vladěna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Analýza výuky matematiky žáků s lehkým mentálním postižením 9. ročníku na základní škole a její aplikace do běžného života | Theses on a related topic

239.
Kuneš, Michal
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Bachelor's thesis defense: Učební pomůcka pro výuku práce s Adobe Captivate | Theses on a related topic

240.
Kvasnička, Lukáš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Matematické modelování biodegradačních procesů | Theses on a related topic

241.
Kyjovský, Tomáš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Integrace slovníků do prostředí platformy NetBeans | Theses on a related topic

242.
Kyral, Martin
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Autorské a studentské nástroje pro e-learning

243.
Kyselák, Martin
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Autorský nástroj pro tvorbu elektronické podpory výuky | Theses on a related topic

244.
Kyselica, Filip
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Síťová bezpečnost - výukové materiály | Theses on a related topic

245.
Lacika, Ľubomír
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: LMS pro Liferay Portal | Theses on a related topic

246.
Lidmilová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Master's thesis defence: E-learningový kurz zaměřený na sociálně patologické jevy pro žáky 2. stupně ZŠ | Theses on a related topic

247.
Lichnovská, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Podvádění v e-learningu | Theses on a related topic

248.
Lichnovská, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Hodnocení kvality a přínosu e-learningu se zaměřením na kurz e-LKA | Theses on a related topic

249.
Liščinský, Zdeněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Mathematics / Mathematics - Economics
Bachelor's thesis defense: Maplety k tématu: Aplikace integrálního počtu | Theses on a related topic

250.
Lorenc, Pavel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: E-learning jako moderní opora učitele na střední škole | Theses on a related topic