Theses on a related topic (having the same keywords):

polychlorovane bifenyly, kontaminace, pasivni vzorkovani, persistentni organicke polutanty, polybromovane difenylethery, contamination, polydimethylsiloxane, pore, sediment, silikonova guma, termodynamicka rovnovaha, sediment bioavailability, biodostupnost, passive sampling, polycyclic aromatic hydrocarbons, polychlorinated biphenyls, porova voda, water, polycyklicke aromaticke uhlovodiky, persistent organic pollutants, silicone rubber, thermodynamic equilibrium, polydimethylsiloxan, polybrominated diphenyl ethers

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Pokladník, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Studium využití pasivních vzrokovačů na bázi silikonové gumy pro vzorky ovzduší | Theses on a related topic Display description

2.
Brunnerová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Vývoj metody pasivního vzorkování POPs v v tkáních měkkýšů/ryb pro odhad vnitřní chemické activity | Theses on a related topic

3.
Fialová, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Hodnocení expozice vodních organismů z různých trofických úrovní persistentním organickým látkám pomocí rovnovážného pasivního vzorkování | Theses on a related topic

4.
Romanský, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Úroveň a zdroje difuzní kontaminace lesních půd persistentními organickými polutanty | Theses on a related topic

5.
Komancová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Vývoj miniaturního pasivního vzorkovače na bázi polydimethylsiloxanu pro analýzu alkylfosfátů a pižmových látek ve vodním prostředí | Theses on a related topic

6.
Cambelová, Adriana maiden name: Husárová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Kalibrace a ověřování pasivních vzorkovačů na bázi silikonové gumy pro monitorování emergentních znečišťujících látek ve vnitřním ovzduší | Theses on a related topic

7.
Komancová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defence: Vývoj metody vzorkování persistentních organických látek v mikrovrstvě na fázovém rozhraní voda-vzduch | Theses on a related topic

8.
Kosková, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Hodnocení metod pro stanovení biodostupnosti perzistentních organických polutantů v sedimentech. | Theses on a related topic

9.
Sobotka, Jaromír
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Rovnovážné pasivní vzorkování persistentních organických látek v tkáních sladkovodních ryb | Theses on a related topic

10.
Valentová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defence: Studium biodostupnosti persistentních organických látek v akvatickém prostředí (voda, sediment) s využitím silikonové vrstvy jako média | Theses on a related topic

11.
Bílková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Vlastnosti, výskyt a metody stanovení nových typů zpomalovačů hoření v prostředí | Theses on a related topic

12.
Kutláková, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Hodnocení technik extrakce na pevnou fázi (SPME a SBSE) pro stanovení distribuce polyaromatických uhlovodíků ve vodných vzorcích prostředí. | Theses on a related topic

13.
Ambrosová, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Distribuce persistentních organických polutantů v profilech lesních půd v závislosti na půdních vlastnostech a podmínkách prostředí | Theses on a related topic

14.
Audy, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defence: Legacy and emerging pollutants: their sampling, determination and risk assessment | Theses on a related topic

15.
Brulík, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defence: Development of Analytical Methods for Study of Azaarenes and Azaarones in Environmental Matrices | Theses on a related topic

16.
Hájková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defence: Organochlorové pesticidy (OCPs) a PCB v sedimentech a rybách z řek v ČR | Theses on a related topic

17.
Kabátková, Markéta maiden name: Richterová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defence: Regulace exprese konexinů v jaterních buňkách prostřednictvím ligandů Ah receptoru | Theses on a related topic

18.
Kalousková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2022, studies under way
Programme/field: Environment and Health / Environment and Health
Bachelor's thesis defence: Použití pasivních vzorkovačů pro sledování přestupu organických polutantů textiliemi | Theses on a related topic

19.
Minaříková, Michaela maiden name: Belháčová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Advanced Master's thesis defence: Pasivní vzorkování v sedimentech pro stanovení koncentrací a dostupnosti organických znečišťujících látek | Theses on a related topic

20.
Sedlačková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Charakterizace pasivních vzorkovačů na bázi silikonové gumy pro monitorování znečišťujících látek vnitřního ovzduší | Theses on a related topic

21.
Tobišková, Jitka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defence: Bromované zpomalovače hoření v moderních materiálech | Theses on a related topic

22.
Bošková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Interakce ferrátů s rozpuštěným arzenem | Theses on a related topic

23.
Chropeňová, Mária
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Monitoring kvality městského a venkovského ovzduší pomocí borového jehličí. | Theses on a related topic

24.
Komínková, Kateřina maiden name: Hošková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Určování zdrojů persistentních organických polutantů | Theses on a related topic

25.
Krupčíková, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Vývoj metody pasivního vzorkování pro monitorování perfluorovaných látek v různých složkách vodního prostředí | Theses on a related topic

26.
Kutláková, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defence: Využití techniky SPME při analýze vodných vzorků | Theses on a related topic

27.
Landlová, Linda
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defence: Detailní charakterizace atmosférických částic | Theses on a related topic

28.
Maša, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defence: Identifikace profilu zdrojů kontaminace pomocí moderních matematických metod | Theses on a related topic

29.
Matykiewiczová, Nina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defence: Fotochemie persistentních látek v tuhých matricích | Theses on a related topic

30.
Nešporová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology
Advanced Master's thesis defence: Statistické hodnocení dat ze zlínských nivních půd | Theses on a related topic

31.
Prokeš, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defence: Development and characterization of new passive sampling devices for persistent organic pollutants in the aquatic environment | Theses on a related topic

32.
Prokeš, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Advanced Master's thesis defence: Vývoj nových technik pasivního vzorkování perzistentních organických polutantů ve vodním prostředí - kalibrační studie | Theses on a related topic

33.
Šudoma, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Environmental Health Sciences / Environmental chemistry and toxicology
Dissertation defence: Moderní nástroje a přístupy pro studium osudu a biodostupnosti pesticidů v půdě a souvisejících složkách životního prostředí | Theses on a related topic

34.
Urík, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Environmental Health Sciences / Environmental chemistry and toxicology
Dissertation defence: Optimalizace, kalibrace a terénní testování pasivních vzorkovacích zařízení pro monitoring polárních organických látek. | Theses on a related topic

35.
Vykoukalová, Martina maiden name: Krátká
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Globální distribuce organických polutantů ve vodním prostředí | Theses on a related topic

36.
Žážová, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Analýza polychlorovaných bifenylů a dalších látek ve vnitřním prostředí | Theses on a related topic

37.
Audy, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Vlastnosti, výskyt a stanovení polybromovaných zpomalovačů hoření v prostředí | Theses on a related topic

38.
Bačová, Věra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Perzistentní organické látky v materiálech používaných ve vnitřním prostředí. | Theses on a related topic

39.
Bánovský, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Studium dynamiky změn ve složení důlních vod zatopeného uranového ložiska Olší-Drahonín | Theses on a related topic

40.
Bára, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defence: Návrh rekultivace v místě likvidované těžební sondy | Theses on a related topic

41.
Bartoň, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Kontaminace podzemních vod chlorovanými uhlovodíky na lokalitě DKV Břeclav | Theses on a related topic

42.
Basu, Amrita
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Ecotoxicology
Dissertation defence: Modern mammalian in vitro models for toxicological research | Theses on a related topic

43.
Bauer, Karel
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Dietitian / Dietitian
Bachelor's thesis defence: Zdravotní a mikrobiologické aspekty balených vod | Theses on a related topic

44.
Benešová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Perzistentní organické polutanty ve vnitřním prostředí. | Theses on a related topic

45.
Beníšek, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defence: Nové mechanismy toxicity významných organických kontaminantů | Theses on a related topic

46.
Bielská, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Využití metody superkritické fluidní extrakce k extrakci organických polutantů | Theses on a related topic

47.
Brózman, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Epigenetické mechanizmy toxicity v in vitro modelu dýchací soustavy | Theses on a related topic

48.
Brulík, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Extrakce a zkoncentrování PANH metodou SPME | Theses on a related topic

49.
Buďa, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Romance Languages / Romance languages
Dissertation defence: Umbundu a vliv jeho gramatiky na odchylky v morfosyntaxi angolské portugalštiny | Theses on a related topic

50.
Burešová, Nikola
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Chemistry for Education, Natural Science for Education
Bachelor's thesis defence: Koncentrace toxických prvků v rostlinné biomase odkaliště Brno-Hády | Theses on a related topic