Theses on a related topic (having the same keywords):

obcansky zakonik, podpis, code civil, signature, obchodni zakonik, code commercial, recodification, bill of exchange, rekodifikace, soukrome pravo, smenka, civil law

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Česalová, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Demokratizace českého právního řádu po r. 1989 | Theses on a related topic Display description

2.
Hesková, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Jednání podnikatele podle nového občanského zákoníku | Theses on a related topic

3.
Hruda, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Commercial Law
Dissertation defense: Vynucování právní úpravy nekalé soutěže a právní prostředky její ochrany | Theses on a related topic

4.
Kandalcová, Alena maiden name: Kristková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zásada "superfcies solo cedit" v československém právu ve 20. století | Theses on a related topic

5.
Kašpárková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalá soutěž v české současné a budoucí právní úpravě | Theses on a related topic

6.
Lukáčová, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Závazky z bezdůvodného obohacení | Theses on a related topic

7.
Meluzínová, Iva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Typologie právnických osob v novém občanském zákoníku | Theses on a related topic

8.
Moll, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Transformace stávajících spolků dle nového občanského zákoníku | Theses on a related topic

9.
Sýkora, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rekodifikace soukromého práva jako výraz diskontinuity právního řádu | Theses on a related topic

10.
Vojtkuláková, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní skutečnosti v pracovním právu z pohledu Občanského zákoníku | Theses on a related topic

11.
Abrmanová, Gabriela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Manipulace se směnkou a šekem při splatnosti | Theses on a related topic

12.
Bandúrová, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Směnka a rozhodčí řízení | Theses on a related topic

13.
Bartoněk, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Blankosměnka z pohledu české a slovenské judikatury | Theses on a related topic

14.
Bártová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Podpisování na směnce | Theses on a related topic

15.
Blažek, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Platební prostředky v mezinárodních obchodních transakcích | Theses on a related topic

16.
Burdová, Radka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Směnka a její právní úprava v České republice | Theses on a related topic

17.
Burešová, Daniela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj nájemního práva v českých zemích | Theses on a related topic

18.
Cagášková, Hana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration (4-years) / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Vývoj pojišťovnictví a jeho veřejnoprávní regulace | Theses on a related topic

19.
Čech, Antonín
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Směnečné obohacení | Theses on a related topic

20.
Čermáková, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: „Propichování“ korporátního závoje v českém právu | Theses on a related topic

21.
Černá, Kristýna maiden name: Vrchlabská
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rozumnost v občanském zákoníku | Theses on a related topic

22.
Dadák, Michal
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Vliv rekodifikace českého soukromého práva na emisi a obchodování s cennými papíry kapitálových společností | Theses on a related topic

23.
Divišová, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Platební prostředky využívané u mezinárodních obchodních transakcí | Theses on a related topic

24.
Dobeš, Matěj
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Civil Law
Dissertation defense: Směnečné spory | Theses on a related topic

25.
Fiedlerová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Směnka v rozhodčím řízení | Theses on a related topic

26.
Fojtík, Lumír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Veřejný statek pozemkového práva. Poučení z minulosti pro budoucnost | Theses on a related topic

27.
Fojtíková, Adéla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law, Law
Master's thesis defence: Akcie po rekodifikaci soukromého práva | Theses on a related topic

28.
Frenclová, Adéla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zneužití práva a jeho aktuální vývoj | Theses on a related topic

29.
Gajzlerová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Změny v zajištění a utvrzení závazků podle návrhu Občanského zákoníku, komparace s úpravou v zákoníku obchodním | Theses on a related topic

30.
Gorčíková, Erika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Směnka ve světle aktuální judikatury | Theses on a related topic

31.
Gregorová, Kateřina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Změny koncepce právního pojetí přeměn obchodních společností | Theses on a related topic

32.
Grmelová, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vadná rozhodnutí valných hromad v platné a nové úpravě | Theses on a related topic

33.
Groborz, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Komparace české úpravy směnečných náležitostí a předpokladů platnosti směnky s úpravami ve vybraných zemích | Theses on a related topic

34.
Groman, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Role notáře v řízení o zápisu do obchodního rejstříku podle zákona o veřejných rejstřících | Theses on a related topic

35.
Halfar, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Transformace právnických osob občanského práva | Theses on a related topic

36.
Hanáčková, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kupní smlouva - historickoprávní vývoj v českých zemích | Theses on a related topic

37.
Havlínová, Kamila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Podnikání neziskových organizací: limity, bariéry, příležitosti | Theses on a related topic

38.
Horyna, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dokazování v řízení o zaplacení směnečného nároku | Theses on a related topic

39.
Hrdlička, Zdeněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Smlouva o smlouvě budoucí v judikatuře českých a slovenských soudů | Theses on a related topic

40.
Jakubík, Lukáš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Zajištění důvěryhodnosti elektronické pošty | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Zajištění důvěryhodnosti elektronické pošty | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Zajištění důvěryhodnosti komunikace digitálními certifikáty | Theses on a related topic

41.
Janstová, Adéla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kategorizace trestných činů v trestním zákoníku ČR - 2009 | Theses on a related topic

42.
Janus, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Civilní řízení v první ČSR | Theses on a related topic

43.
Ježek, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní svoboda v oblasti odpovědnosti za škodu, smluvní pokuty a úroků z prodlení z pohledu probíhající rekodifikace soukromého práva (komparativní pohled) | Theses on a related topic

44.
Jílovec, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Criminal Law
Dissertation defense: Postavení státního zástupce v trestním řízení | Theses on a related topic

45.
Jimramovský, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Přezkum rozhodnutí správních orgánů v soukromoprávních věcech | Theses on a related topic

46.
Jonášová, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním | Theses on a related topic

47.
Jurásek, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Elektronická kontraktace | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Elektronická kontraktace | Theses on a related topic

48.
Kmošťáková, Ivana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Veřejný pořádek v soukromém právu | Theses on a related topic

49.
Koblížek, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Cenné papíry po rekodifikaci českého soukromého práva | Theses on a related topic

50.
Kolík, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Smlouvy o budoucích smlouvách | Theses on a related topic