Theses on a related topic (having the same keywords):

socialni interakce, epilepticke zachvaty, social interaction, illustrative casuistry., triad of symptoms, triada priznaku, mentalni retardace, autismus, ilustrativni kazuistika.autism, mental retardation, epileptic seizure

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

751.
Stuchlíková, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Německý jazyk)
Master's thesis defence: Výtvarný projev dětí s kombinovaným postižením | Theses on a related topic Display description

752.
Stulíková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Dítě s lehkou mentální retardací v mateřské škole logopedické | Theses on a related topic

753.
Suchá, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Herní činnosti u dětí s autismem | Theses on a related topic

754.
Svačinková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Family Education
Master's thesis defence: Zátěžové situace rodiny s dítětem s autismem | Theses on a related topic

755.
Světelská, Irena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Special Education, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Master's thesis defence: Specifika práce osobního asistenta pro efektivní rozvoj dítěte s autismem | Theses on a related topic

756.
Svobodová, Helena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Výskyt chronických onemocnění u dětí s autismem | Theses on a related topic

757.
Svobodová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Výchova a vzdělávání dětí s autismem v předškolním věku

758.
Svobodová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Zkušenosti s integrací dětí s poruchami autistického spektra v předškolním věku | Theses on a related topic

759.
Svobodová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Kroužek bubnování pro děti s poruchou autistického spektra | Theses on a related topic

760.
Svobodová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Využití arteterapeutických technik v edukačním procesu u žáků s poruchou autistického spektra na základní škole speciální | Theses on a related topic

761.
Sychra Reucci, Tullia maiden name: Reucci
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Snížení problémového chování dítěte s poruchou autistického spektra v intervenci aplikované behaviorální analýzy | Theses on a related topic

762.
Sychrová, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Symptomatické poruchy řeči u žáků základní školy speciální | Theses on a related topic

763.
Sychrovská, Dagmar
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Využití psychomotoriky v hodinách tělesné výchovy u dětí s mentálním postižením v Základní škole speciální Jaroměř | Theses on a related topic

764.
Sýkorová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vývoj komunikačních dovedností dítěte s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

765.
Sýkorová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Návykové látky a poruchy chování žáků s mentálním postižením | Theses on a related topic

766.
Syslová, Štěpánka maiden name: Polášková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Sociální aspekty mentálního postižení

767.
Šádková, Nikola maiden name: Toncerová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Osobní asistence u dětí s autismem | Theses on a related topic

768.
Šebetková, Marie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Volnočasové aktivity dětí s autismem v regionu města Poděbrad | Theses on a related topic

769.
Šedivá, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Fenylketonurie | Theses on a related topic

770.
Šerák, Václav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Komplexní systém péče o mentálně retardované v podmínkách ústavní péče | Theses on a related topic

771.
Šerák, Václav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Komprehenzivní rehabilitace mentálně retardovaných v rezidenčním prostředí | Theses on a related topic

772.
Šestáková, Alice
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Intervence u žáků s poruchou autistického spektra se zaměřením na Aplikovanou Behaviorální analýzu | Theses on a related topic

773.
Ševčíková, Irena maiden name: Pelzová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Ostatní pedie)
Master's thesis defence: Socializace osob s mentální retardací a poruchami chování

774.
Ševelová, Jarmila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Metodika rozvoje grafomotoriky v přípravném stupni základní školy speciální | Theses on a related topic

775.
Ševelová, Soňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Vztah mezi nákazami přenášenými klíšťaty a psychickými, psychiatrickými a neurologickými poruchami | Theses on a related topic

776.
Šikulová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Globální čtení na základní škole speciální | Theses on a related topic

777.
Šilhavíková, Marcela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Význam rodiny a ústavní péče na vzdělávání dětí s mentálním postižením | Theses on a related topic

778.
Šilhavíková, Marcela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Postoje rodičů a zaměstnanců domova pro osoby se zdravotním postižením ke vzdělávání dětí s mentálním postižením | Theses on a related topic

779.
Šimková, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Sociální interakce a agrese v předškolním vzdělávání: zkoumání a nástroje zvládání | Theses on a related topic

780.
Šimon, Jiří
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Přínos volnočasových aktivit pro klienty s tělesným postižením v zařízení sociální péče | Theses on a related topic

781.
Šímová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Využití canisterapie ve vzdělávání žáka s těžkým postižením | Theses on a related topic

782.
Širmerová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Výměnný obrázkový komunikační systém a jeho využití u dítěte s autismem | Theses on a related topic

783.
Škodová, Irena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Rozvoj komunikačních dovedností u žáků s poruchami autistického spektra. | Theses on a related topic

784.
Škorpíková, Alena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Upper Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Partnerský a sexuální život u osob s mentálním postižením | Theses on a related topic

785.
Škranc, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Vlivy improvizačních technik muzikoterapie u lidí s mentálním postižením | Theses on a related topic

786.
Škrobáková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Využití Výměnného obrázkového komunikačního systému v edukaci žáků s kombinovaným postižením na základní škole speciální | Theses on a related topic

787.
Škrobáková, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Střední vzdělávání a pracovní možnosti žáků se středním mentálním postižením ve Vsetínském regionu | Theses on a related topic

788.
Škubníková, Dagmar
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Volba povolání a profesní příprava žáků s lehkou mentální retardací | Theses on a related topic

789.
Šlahařová, Irena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Edukace žáků s DMO | Theses on a related topic

790.
Šlechtová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Vliv skautské výchovy na rozvoj osobnosti mentálně retardovaného dítěte

791.
Šmíd, Marek
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Oděv jako symbol a jeho význam v rámci sociální interakce. | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Oděv v perpektivě symbolického interakcionismu: místo oděvů v teoriích geneze osobnosti a sociálního jednání | Theses on a related topic

792.
Šmukařová, Adéla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Hodnocení péče a vzdělávání osob s poruchami autistického spektra z hlediska jejich rodiny | Theses on a related topic

793.
Šotová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Hodnocení služeb poskytovaných rodinám s dítětem s autismem | Theses on a related topic

794.
Špelinová, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Communal Social Work)
Master's thesis defence: Role poradce rané péče při předcházení syndromu vyhoření u rodin s dětmi s poruchou autistického spektra | Theses on a related topic

795.
Špondrová, Pavla
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Segregace romských dětí v základním školství v České republice | Theses on a related topic

796.
Šrámková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Dítě s mentální retardací v dětském domově

797.
Šrubařová, Silvie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Možnosti využití volného času u lidí s autismem | Theses on a related topic

798.
Šťastná, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Rozvoj komunikačních dovedností u žáků s poruchami autistického spektra s využitím Edukačně-hodnotícího profilu | Theses on a related topic

799.
Štěpařová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Náročná situace rodin s dítětem s PAS a možné využijí nových přístupů při práci s dítětem | Theses on a related topic

800.
Štěrba, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Comparative Analysis of Poe's and Fitzgerald's Short Prose | Theses on a related topic