Theses on a related topic (having the same keywords):

socialni interakce, epilepticke zachvaty, social interaction, illustrative casuistry., triad of symptoms, triada priznaku, mentalni retardace, autismus, ilustrativni kazuistika.autism, mental retardation, epileptic seizure

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

801.
Štrbová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Žáci se specifickými poruchami učení na základní škole praktické | Theses on a related topic Display description

802.
Šumpelová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Rodina dítěte s autismem a společnost | Theses on a related topic

803.
Šupšáková, Dominika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Informovanost sester v intenzivní péči o epilepsii | Theses on a related topic

804.
Švancarová, Gabriela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Edukace jedinců s postižením | Theses on a related topic

805.
Švandová, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - French Language
Bachelor's thesis defense: Josef Schovanec et la vie avec l autisme dans la société francaise | Theses on a related topic

806.
Švecová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Problémové chování u dětí s mentálním postižením v prostředí dětského domova | Theses on a related topic

807.
Tatarková, Pavlína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Využití metody VOKS k rozvoji komunikačních dovedností u žáků s autismem | Theses on a related topic

808.
Tesařová, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Volnočasové aktivity lidí s mentálním postižením | Theses on a related topic

809.
Tolaszová, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Využití počítačů ve výuce českého jazyka na 2. stupni zvláštní školy

810.
Tomanová, Anna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Profesní orientace jedinců s lehkou mentální retardací v návaznosti na školní docházku | Theses on a related topic

811.
Tomášková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Edukace předškolního dítěte s poruchou autistického spektra z pohledu rodiny | Theses on a related topic

812.
Tomaštíková, Ivona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Řečová výchova na základní škole praktické | Theses on a related topic

813.
Trestrová, Olga
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Psychology, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Přístup pečujících osob k dětem žijícím v ústavu a jeho vliv na tempo raného vývoje | Theses on a related topic

814.
Tučková, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Master's thesis defence: Návrh cílů a principů projektu pracovního uplatnění osob s mentálním postižením v lokalitě Třebíč | Theses on a related topic

815.
Turková, Veronika maiden name: Štefková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Společné pohybové vzdělávání v MŠ | Theses on a related topic

816.
Tvrzová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Narušená komunikační schopnost u dětí s poruchou autistického spektra | Theses on a related topic

817.
Tyllová, Jarmila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Rozvoj komunikačních schopností u dětí s mentální retardací v hodinách řečové výchovy | Theses on a related topic

818.
Ukropová, Lucia
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Psychology, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Sociální fungování osob s Aspergerovým syndromem: Navigace v sociálních vztazích | Theses on a related topic

819.
Urbanová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Předškolní vzdělávání dítěte s pervazivní vývojovou poruchou | Theses on a related topic

820.
Vacková, Lada
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra na škole pro žáky se sluchovým postižením | Theses on a related topic

821.
Vaculová, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Kvalita života u jedince s těžkým zdravotním postižením | Theses on a related topic

822.
Vágner, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Integrace studenta s PAS na běžné střední škole v percepci pracovníků SŠ | Theses on a related topic

823.
Vágnerová, Nikola
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Narození dítětě s mentálním postižením do rodiny | Theses on a related topic

824.
Valčáková, Ivana maiden name: Porembská
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Alternativní komunikace žáků základní školy speciální a její využití v rodině a domově pro osoby se zdravotním postižením | Theses on a related topic

825.
Válková, Ilona maiden name: Ficencová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Dítě s autismem – rezignace nebo výzva? | Theses on a related topic

826.
Valová, Irena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Logopedy)
Master's thesis defence: Řečová výchova v 5. ročníku základní školy praktické | Theses on a related topic

827.
Valsová, Květa
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Podpora rozvoje komunikační schopnosti dítěte s poruchou autistického spektra | Theses on a related topic

828.
Vanini, Andrea
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Analýza problematiky života jedince s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

829.
Vargová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Role Facebooku v životě pubescentů. | Theses on a related topic

830.
Vébrová, Kamila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Využití AAK systémů u dětí s autismem | Theses on a related topic

831.
Vejvalková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Pervazivní vývojové poruchy. Autismus v teorii a praxi. | Theses on a related topic

832.
Vejvalková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Vliv epilepsie, jako neurologického onemocnění, na vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením | Theses on a related topic

833.
Velebová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Předškolní výchova a vzdělávání dětí s PAS | Theses on a related topic

834.
Velebová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Šikana u dětí s autismem | Theses on a related topic

835.
Vencourová, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Autismus | Theses on a related topic

836.
Vencourová, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Činnost SPC pro žáky s poruchami autistického spektra | Theses on a related topic

837.
Verbergerová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Řeč integrovaného dítěte s Downovým syndromem v předškolním věku | Theses on a related topic

838.
Verebelyová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Vliv těžkého postižení dítěte na vztahy v rodině | Theses on a related topic

839.
Veselá, Denisa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Molekulární charakterizace mikroduplikací u pacientů s mentální retardací a vrozenými vadami | Theses on a related topic

840.
Veselá, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Rodina pečující o osobu s mentálním postižením | Theses on a related topic

841.
Veselá, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Principy a pozitivní účinky programu Son-Rise u dítěte s poruchou autistického spektra | Theses on a related topic

842.
Veselá, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra se zřetelem na vyučovací formy a metody v základní škole v Brně, Štolcova | Theses on a related topic

843.
Viktorínová, Anna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Arts for Education, Special Education for Education
Bachelor's thesis defense: Srovnání úrovně grafomotoriky žáků 1. třídy ZŠ a ZŠ praktické | Theses on a related topic

844.
Viktorínová, Simona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Možnosti výchovy a vzdělávání jedinců s poruchami autistického spektra v České republice | Theses on a related topic

845.
Vilášková, Dagmar
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Kvalita života klientů Střediska pracovní rehabilitace Ostrava | Theses on a related topic

846.
Vítková, Zora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Logopedy)
Master's thesis defence: Vliv integrace dítěte s Downovým syndromem do základní školy na jeho rozvoj řeči | Theses on a related topic

847.
Vitouchová, Iveta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Psychologické aspekty poruch autistického spektra | Theses on a related topic

848.
Vitulová, Alexandra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Social Policy and Social Work, Sociology
Bachelor's thesis defense: Využití prvků logoterapie při práci s rodinou s autistickým dítětem | Theses on a related topic

849.
Vitvarová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Komprehensivní rehabilitace v základní škole speciální | Theses on a related topic

850.
Viznerová, Ludmila
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Specifické aktivity edukačního procesu podporujícího rozvoj osobnosti žáka základní školy praktické | Theses on a related topic