Theses on a related topic (having the same keywords):

zvetravani, feldspar dissolution, alterovana vrstva, feldspar, interakce zivec-voda, zivec, iontova vymena, weathering, leached layer, feldspar-water interaction, rozpousteni zivce, ion exchange

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Šulák, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Dynamika a mechanismus interakce živec-voda za normálních podmínek | Theses on a related topic Display description

2.
Kasík, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Nové povrchy minerálních fází a jejich vliv na dynamiku rozpouštění. | Theses on a related topic

3.
Konečný, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogický vývoj granitického pegmatitu u Chřášťan. | Theses on a related topic

4.
Kujalová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Administrative Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemický vývoj zvětralinového pokryvu na uranovém ložisku Olší | Theses on a related topic

5.
Lankašová, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Vliv hydrotermálních a zvětrávacích procesů na horniny na ložisku Libodřice | Theses on a related topic

6.
Patzel, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemie a stupeň vývoje zvětralinového pláště durbachitů v jižní části třebíčského plutonu | Theses on a related topic

7.
Prokop, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Hypogenní a supergenní přeměny minerálů skupiny biotitu | Theses on a related topic

8.
Prokop, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Hypogenní a supergenní alterace biotitu z různých horninových prostředí brněnského masivu | Theses on a related topic

9.
Radková, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Mineralogie a petrografie metakarbonátových hornin z Bližné u Černé v Pošumaví | Theses on a related topic

10.
Soukup, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemie a stupeň vývoje zvětralinového pláště migmatitů v jižní části třebíčského plutonu | Theses on a related topic

11.
Navrátilová, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Tvary zvětrávání a odnosu pískovců v západní části CHKO Český ráj | Theses on a related topic

12.
Sroková, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Provenience a transportní původ dnových splavenin v Algal a Bohemian streams na ostrově Jamese Rosse | Theses on a related topic