Theses on a related topic (having the same keywords):

narativni interview, narrative analysis, zenska identita, female identity, motherhood, narativni analyza, qualitative research, kvalitativni vyzkum, female athletes, narrative interview, life-line method, vztah k telu, sportovkyne, metoda cary zivota, own-body perception, materstvi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

651.
Kuľková, Lenka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Účinnost PANELu nestátních neziskových organizací (v Jihomoravském kraji) | Theses on a related topic Display description

652.
Kuniss, Renata
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature, Upper Secondary School Teacher Training in Special Education
Master's thesis defence: Zvládání školní zátěže u dětí se specifickými poruchami učení - kvalitativní studie | Theses on a related topic

653.
Kuřímský, Jakub
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Arts, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Bachelor's thesis defense: Implementace LARPu do osnov základních škol | Theses on a related topic

654.
Kynčlová, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Představy studentů žurnalistiky o novinářské profesi a jejich změny po absolvování praxe | Theses on a related topic

655.
Lakotová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Education
Master's thesis defence: Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené | Theses on a related topic

656.
Lakotová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Postoje absolventek Kurzu efektivního rodičovství k rodičovskému vzdělávání | Theses on a related topic

657.
Lhotský, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Human Geography)
Bachelor's thesis defense: Podoba příhodného času v urbánním prostředí: příklad narození dítěte | Theses on a related topic

658.
Lišková, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Rozhlásek Josefa Kainara v týdeníku Svět práce jako žánr na rozhraní publicistiky a umělecké tvorby | Theses on a related topic

659.
Liškutín, Jan
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Sports Education)
Master's thesis defence: Identifikace problémů začínajících učitelů tělesné výchovy | Theses on a related topic

660.
Lošťáková, Jana maiden name: Patkaňová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Asistent pedagoga - podpůrný činitel inkluzivního vzdělávání | Theses on a related topic

661.
Loučková, Zdenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Komunita, lokálne médiá a komunikácia: prípad jednej obce | Theses on a related topic

662.
Mai, Duc Dung
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defense: Volební potenciál a perspektiva mladých Vietnamců v ČR | Theses on a related topic

663.
Majerová, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Dostupnost lokálních potravin: sociální inkluzivita alternativních potravinových iniciativ | Theses on a related topic

664.
Malasková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Mladistvý klient Probační a mediační služby (jeho pohled na zkušenost s trestním řízením) | Theses on a related topic

665.
Malenovská, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - German Language
Bachelor's thesis defense: Zkoumání strategií náboru u kvalitních skautských středisek | Theses on a related topic

666.
Marcaníková, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Environmental Studies, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Hodnocení vlivu vybraného státního aktivizačního programu na uspokojení potřeb vyplývajících z životní situace nezaměstnaných žen po mateřské a rodičovské dovolené ve zlínském regionu | Theses on a related topic

667.
Mariáková, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Sociální služby pro seniory se sluchovým postižením v Brně | Theses on a related topic

668.
Martošová, Veronika
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Information Systems
Master's thesis defence: State of Practice of Software Requirements Engineering Techniques | Theses on a related topic

669.
Mattesová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Portuguese Language and Literature
Bachelor's thesis defense: A análise narratológica de O Mistério da Estrada de Sintra – comparação do livro e do filme | Theses on a related topic

670.
Matušková, Mária
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Arts Education, Visual Arts
Master's thesis defence: Posteľ | Theses on a related topic

671.
Melegová, Mária
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: The Birth of a New Woman in The Awakening by Kate Chopin | Theses on a related topic

672.
Melkovič, Jakub
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Fenomén jídla jakožto volnočasové aktivity | Theses on a related topic

673.
Menšíková, Monika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Master's thesis defence: Profesní dráha výchovného poradce na základní škole | Theses on a related topic

674.
Michňová, Zlata
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychotherapeutic Studies
Master's thesis defence: Psychoterapeutická práce s dětmi, které se vyrovnávají se ztrátou blízké osoby | Theses on a related topic

675.
Mikeš, Radim
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Sports Education)
Master's thesis defence: Vliv mentálního tréninku na výkon ve sportu | Theses on a related topic

676.
Misařová, Eliška
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Master's thesis defence: Medicínské a etické aspekty procesu dárcovství oocytů | Theses on a related topic

677.
Moravcová, Jaroslava
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Master's thesis defence: Obsahová analýza závěrečných prací na brněnské muzeologii v letech 1968-2008 | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Obsahová analýza závěrečných prací na brněnské muzeologii v letech 1968-2008 | Theses on a related topic

678.
Možný, Filip
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Digital Media), Social Anthropology
Bachelor's thesis defense: Počítačově mediovaná interpersonální komunikace | Theses on a related topic

679.
Mrákotová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / Midwife
Bachelor's thesis defense: Povědomí veřejnosti o depresích po porodu. | Theses on a related topic

680.
Musil, Bedřich
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Advanced Master's thesis defense: Zapojení kvalitativních metod a prvků designu služeb do výzkumného procesu v komerční rozhlasové stanici | Theses on a related topic

681.
Musilová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Education
Master's thesis defence: Studující matky | Theses on a related topic

682.
Musterová Marvanová, Eva maiden name: Marvanová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Psychology
Bachelor's thesis defense: Fyzický kontakt v péči o dítě: Úzkostnost a depresivita | Theses on a related topic

683.
Myšáková, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Analýza náborových aktivit v IT | Theses on a related topic

684.
Nagyová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Z generace na generaci aneb teorie sociální a kulturní reprodukce v rámci jedné rodiny | Theses on a related topic

685.
Neckařová, Blanka maiden name: Hamplová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Zkušenost rodiče absolventa Kurzu efektivního rodičovství se změnou výchovného stylu | Theses on a related topic

686.
Nečadová, Hana maiden name: Feldváblová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Matky samoživitelky – skupina ohrožená sociálním vyloučením | Theses on a related topic

687.
Nečasová, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Education, Psychology
Bachelor's thesis defense: Organizace a distribuce času matek malých dětí | Theses on a related topic

688.
Nekudová, Vendula
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Politický aktivismus v neziskovém sektoru: hranice, role aktérů a efektivita nevládních organizací | Theses on a related topic

689.
Němcová, Anna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Srovnávací výzkum postojů a přístupů pracovníků environmentální výchovy v kontextu přeshraniční spolupráce. Případová studie NP Šumava a NP Bavorský les. | Theses on a related topic

690.
Němec, Martin
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Education / Education
Dissertation defense: Didaktický překlad ve výuce angličtiny jako cizího jazyka | Theses on a related topic

691.
Němečková, Vladimíra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Pedagogické principy ve skautingu | Theses on a related topic

692.
Niedobová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Latin Language and Literature, Polish Language and Literature
Master's thesis defence: Příběhy z thébského cyklu: naratologický rozbor části Ovidiových Metamorfóz | Theses on a related topic

693.
Niklová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Multikulturní výchova na Základní škole v Kunčicích pod Ondřejníkem (Realizace MKV prostřednictvím projektové metody) | Theses on a related topic

694.
Nikšičová, Daniela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Českí seniori a seniorky ako televízne publikum v dobe mediálnej konvergencie | Theses on a related topic

695.
Nohejlová, Eliška
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Význam včasného screeningu pro reedukaci sluchu a řeči u dětí s kochleárním implantátem | Theses on a related topic

696.
Nosálová, Marcela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Náročné životní situace nezletilých romských matek | Theses on a related topic

697.
Nováčková, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Hodnotová orientace a žebříček hodnot lidí v mladé dospělosti | Theses on a related topic

698.
Novotná, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: První dny ve výchovném ústavu. Proces adaptace očima dívek. | Theses on a related topic

699.
Novotný, Marek
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Spoluzávislost jako specifický krizový stav | Theses on a related topic

700.
Nýdrlová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Playback divadlo: Každý máme příběh, který chceme sdílet. | Theses on a related topic