Theses on a related topic (having the same keywords):

knizni trh s e-knihami, vydavatele, electronic books, libraries, formaty e-knih, obchodni modely, e-books market, publishers, elektronicke knihy, ctecky e-knih, business models, copyright law, knihovny, e-readers, e-lendings, poskytovatele, providers, lending models, e-knihy, drm, pujcovani e-knih, vypujcni modely, autorsky zakon, e-books, e-book formats

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Obstová, Gabriela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Prodej a půjčování elektronických knih v ČR | Theses on a related topic Display description

2.
Svobodová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: E-knihy v ČR: stav, trendy, budoucnost | Theses on a related topic

3.
Vymětalová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Elektronické knihy a jejich budoucnost ve veřejných knihovnách | Theses on a related topic

4.
Svobodová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Nelegální stahování e-knih v ČR: analýza současné situace a výzkum mezi studenty MU | Theses on a related topic

5.
Vojáčková, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Zájem veřejnosti o nabídku e-knih v knihovnách a jejich využívání | Theses on a related topic

6.
Fatková, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Možnosti spolupráce mezi knihovnami a vydavateli | Theses on a related topic

7.
Homola, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Elektronická distribuce a formáty knih | Theses on a related topic

8.
Kandrnálová, Adéla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Arts Education, Visual Arts
Master's thesis defence: Elektronické publikace | Theses on a related topic

9.
Obstová, Gabriela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Problematika a postup při naplnění právních podmínek díla volného pro užití a možnosti užití díla ve vztahu ke knihovnám | Theses on a related topic

10.
Streichsbierová, Zuzana maiden name: Kirethová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Autorskoprávní problematika půjčování zvukových a zvukově obrazových záznamů v evropském kontextu | Theses on a related topic

11.
Bártová, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defence: Právní status umělce | Theses on a related topic

12.
Bělejová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Sociální kariérní síť LinkedIn z pohledu absolventa KISK | Theses on a related topic

13.
Brablíková, Kamila
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Informační akademie (mimoškolní vzdělávání dospělých v Knihovně Kroměřížska) | Theses on a related topic

14.
Brázdová, Miroslava
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Transgramotnost: nová perspektiva informačního vzdělávání | Theses on a related topic

15.
Bužková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Situace knihoven právnických fakult v České republice a možnosti jejich dalšího směřování | Theses on a related topic

16.
Čech, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: LIBRARY 2.0 - možnosti využití technologií Webu 2.0 pro zlepšení služeb knihovny | Theses on a related topic

17.
Dobrovolná, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Midwifery / Midwife
Bachelor's thesis defence: Důvody vedoucí k volbě domácího porodu, lze v nemocnici poskytnout během porodu "domácí prostředí"? | Theses on a related topic

18.
Drábková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Střet kultur Samuela Huntingtona a knihovny knihovny jako místo střetávání kultur | Theses on a related topic

19.
Drobníková, Ivana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Vliv prostředí knihoven na dětského čtenáře | Theses on a related topic

20.
Dvořáková, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Témata a problémy každodenního života a jejich zařazování do (čtenářských a vzdělávacích) aktivit pro děti a mládež v knihovnách | Theses on a related topic

21.
Falcová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Březen - měsíc Internetu: realizace projektu a jeho význam pro rozšíření internetu v ČR | Theses on a related topic

22.
Gojná, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Užívání elektronických knih a zařízení na jejich čtení | Theses on a related topic

23.
Guznarová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Zavádění inovací v knihovnách: kvalitativní výzkum v českých knihovnách | Theses on a related topic

24.
Habustová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Perspektivy spolupráce paměťových institucí s přihlédnutím k výsledkům průzkumu v Olomouckém kraji

25.
Hojčuková, Ivanna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Autorskoprávní ochrana překladu | Theses on a related topic

26.
Hönigová, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Philological Area Studies
Bachelor's thesis defence: Vybrané příklady spolupráce českého a polského knihovnictví | Theses on a related topic

27.
Honková, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Didaktické výukové a materiální prostředky ve vysokoškolské knihovně | Theses on a related topic

28.
Charoušková, Eliška
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Analýza služeb pro teenagery v Knihovně Jiřího Mahena v Brně | Theses on a related topic

29.
Chromá, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Knihovny společensko-humanitní gesce v Brně: jejich fondy a služby | Theses on a related topic

30.
Jirků, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Public relations v knihovnách Královéhradeckého kraje | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Public relations v knihovnách Královéhradeckého kraje | Theses on a related topic

31.
Kamenický, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Analýza konceptu web 2.0 a návrh využití jeho technologií a služeb v knihovně | Theses on a related topic

32.
Kapounová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Analýza projektu Benchmarking knihoven | Theses on a related topic

33.
Kiesel, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Zastoupení moderních knihovních služeb současnosti v Jihomoravském kraji | Theses on a related topic

34.
Klučinová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Knihovna jako součást poskytování sociálních služeb ve městě | Theses on a related topic

35.
Kovářová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Rozvoj služeb v dětské knihovně města Tišnova | Theses on a related topic

36.
Krišpin, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Podpora dětského čtenářství pomocí tematických kufříků | Theses on a related topic

37.
Krišpin, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Půjčování hraček a her v českých knihovnách: návrh metodiky | Theses on a related topic

38.
Kršek, Miroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Paměťové instituce v prostředí znalostní ekonomiky | Theses on a related topic

39.
Krůčková, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Informační gramotnost zaměstnanců různých typů knihoven: komparativní analýza | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Hmatové tisky pro nevidomé a jejich využití v České republice | Theses on a related topic

40.
Krůčková, Jana maiden name: Folková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Knihovny a knihovnictví v období Protektorátu Čechy a Morava | Theses on a related topic

41.
Krůčková, Jana maiden name: Folková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Spolupráce knihoven a škol na příkladu projektu „Co nebylo v učebnici“ | Theses on a related topic

42.
Kudrna, David
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Inkluzivní přístup k informačnímu vzdělávání v neformálním prostředí | Theses on a related topic

43.
Kudrna, David
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Digitální gramotnost v principech alternativní pedagogiky jako příležitost pro vzdělávací aktivity knihoven | Theses on a related topic

44.
Macháčková, Simona
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Noc s Andersenem: 10 let projektu na podporu dětského čtenářství | Theses on a related topic

45.
Májková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Metody kontroly a omezení přístupu k ICT v knihovnách | Theses on a related topic

46.
Marcelová, Dominika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Literární trh v České republice po roce 1989 | Theses on a related topic

47.
Masaříková, Gabriela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Copywriting: efektivní marketingový nástroj na webu - podstata, možnosti využití a metody | Theses on a related topic

48.
Matušková, Silvie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Education
Master's thesis defence: Strategie matek při utváření čtenářských návyků u dětí | Theses on a related topic

49.
Messerschmidt, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Evaluace a inovace projektu Mystery shopping v knihovnách | Theses on a related topic

50.
Mrázová, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Bachelor's thesis defence: The current status of reading paper books vs. electronic books | Theses on a related topic