Theses on a related topic (having the same keywords):

buduci vyvoj/ committee of the regions, teoria racionalneho institucionalizmu, future development, primarne pravo, primary law, rational choice institutionalism, european union, vybor regionov, europska unia, principal, analyza faktorov, factor analysis, agent

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

901.
Urban, Jan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury v Evropě | Theses on a related topic Display description

902.
Urbánek, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Návrat do Evropy: Polsko na cestě z východního bloku do Evropské unie | Theses on a related topic

903.
Urbánek, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Návrat do Evropy: Polsko na cestě z východního bloku do Evropské unie | Theses on a related topic

904.
Urbánek, Ondřej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / European Studies, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Outsourcing vojenských operací Evropské unie: pro a proti | Theses on a related topic

905.
Urbánková, Lada
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Kontext a důvody vzniku Evropské energetické unie optikou teorie více proudů J. Kingdona | Theses on a related topic

906.
Urbánková, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Potenciál Evropské unie při řešení „zamrzlých“ konfliktů: případová studie Gruzie | Theses on a related topic

907.
Urbánková, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Role Evropské unie jako vnějšího aktéra při podpoře demokratizace: případová studie Gruzie a působení mise EUJUST Themis | Theses on a related topic

908.
Urbanová, Gabriela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Governance
Master's thesis defence: V4 Objection to the Mandatory Relocation Quotas | Theses on a related topic

909.
Vaculíková, Šárka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Komparace právních úprav problematiky investovaní v ČR a vybraných zemích | Theses on a related topic

910.
Vágner, David
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Sociology
Bachelor's thesis defense: Mediální obraz státní suverenity České republiky ve vztahu k Evropské unii | Theses on a related topic

911.
Váhovská, Romana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Možnosti podpory podnikání pro začínající podniky | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Možnosti podpory podnikání pro začínající podniky | Theses on a related topic

912.
Váchová, Milada
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Evropská unie a Evropská úmluva o lidských právech | Theses on a related topic

913.
Váchová, Tereza
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration (4-years) / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Koncepce politiky cestovního ruchu Evropské unie ve výkladu primárního a sekundárního komunitárního práva | Theses on a related topic

914.
Vachutka, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Bachelor's thesis defense: Role Evropské investiční banky při naplňování cílů Evropské unie | Theses on a related topic

915.
Vajglová, Olga Agatha
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Veřejná ekonomika)
Master's thesis defence: Využití systému obchodování s emisními povolenkami k financování rozpočtu EU – zhodnocení z hlediska výnosnosti pro ČR. | Theses on a related topic

916.
Vala, Martin
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Vývoj nezaměstnanosti v ČR (1990 - 2005) se zaměřením na Moravskoslezský kraj | Theses on a related topic

917.
Valešová, Nikola
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Účetnictví malých a středních podniků | Theses on a related topic

918.
Valíková, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Regional Organisations and Conflict Prevention: A Comparative Study of the Instruments Utilised by the European Union and the African Union | Theses on a related topic

919.
Vallová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Ochrana spotřebilete: ČR a EU | Theses on a related topic

920.
Valo, Ľubomír
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Výbor regiónov a demokratický deficit EU | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Výbor regiónov a demokratický deficit EU | Theses on a related topic

921.
van Dooren, Jeffrey
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / European Politics (Eng.)
Master's thesis defence: What is Viktor Orbán’s position towards the European Union? | Theses on a related topic

922.
Vaňáč, Michal
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Vztah mezi EU a Čínou | Theses on a related topic

923.
Vaněk, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Způsoby zajištění jednotného výkladu práva Evropské unie | Theses on a related topic

924.
Vaněk, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Právní rámec evropské dohledové struktury nad finančním trhem | Theses on a related topic

925.
Vaněk, Pavel
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Možnosti kolektivního investování v České republice

926.
Vaňková, Kristina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration)
Bachelor's thesis defense: Nový zákon o zadávání veřejných zakázek a jeho dopad na veřejnou správu

927.
Vaňková, Romana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Výjimky Polska a Spojeného království z Lisabonské smlouvy v kontextu ochrany lidských práv na úrovni EU | Theses on a related topic

928.
Váňová, Kristina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Translation and Interpreting / English-language Translation, German-language Translation
Master's thesis defence: Terminologische Einheitlichkeit in Übersetzungen von juristischen Texten am Beispiel des neuen tschechischen Bürgerlichen Gesetzbuches | Theses on a related topic

929.
Vaščík, Libor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Právní úprava obchodních vztahů mezi EU a Tureckem | Theses on a related topic

930.
Vašek, David
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Vývoj Testu předpokladů kritického myšlení a jeho pilotní ověření | Theses on a related topic

931.
Vašek, David
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Herní závislost, angažovanost a jejich souvislost s motivací k hraní počítačových her | Theses on a related topic

932.
Vašíčková, Klára
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Political Science
Bachelor's thesis defense: Vztah Labouristické strany k brexitu. Faktor Jeremy Corbyn? | Theses on a related topic

933.
Vašulková, Dita
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration (4-years) / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Lobbying v Evropské unii | Theses on a related topic

934.
Vedralová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Master's thesis defence: Complex Prepositions in EU Legislation and their Translation Equivalents | Theses on a related topic

935.
Velenská, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defense: Právní regulace pojišťovacích zprostředkovatelů | Theses on a related topic

936.
Vernerová, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defense: Čeští poslanci v Evropském parlamentu: na pomezí národních stran a evropských frakcí? | Theses on a related topic

937.
Veselovská, Marie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Bachelor's thesis defense: Analýza zaměření Regionálních operačních programů | Theses on a related topic

938.
Vích, Šimon
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Transformace programu Veřejné informační služby knihoven: inspirace ve strukturálních fondech Evropské unie | Theses on a related topic

939.
Viliš, Radek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Sociální práva v mezinárodních dokumentech a v Listině základních práv a svobod | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Sociální práva v mezinárodních dokumentech a v Listině základních práv a svobod | Theses on a related topic

940.
Vinopal, Vilém
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Analýza českého autorského práva v kontextu společenských změn: vývoj od poloviny 20. století do současnosti | Theses on a related topic

941.
Víšková, Dominika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Politika Evropské unie vůči soukromým neziskovým organizacím | Theses on a related topic

942.
Vítek, Bohumil
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Theory of Law
Dissertation defense: Evropeizace českého práva | Theses on a related topic

943.
Vítková, Natália
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Implementace Strategie Evropské unie pro boj proti terorismu národními státy | Theses on a related topic

944.
Vittová, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies and International Relations
Master's thesis defence: Evropská tematika v českých parlamentních volbách 2002 a 2006 | Theses on a related topic

945.
Vlachová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Arts, Lower Secondary School Teacher Training in Civics
Master's thesis defence: Nacionalistická hnutí v Evropě v období krize | Theses on a related topic

946.
Vlasáková, Helena
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Postoj Ruska k Společné zahraniční a bezpečnostní politice EU | Theses on a related topic

947.
Vlková, Věra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Rusko-gruzínský konflikt v Jižní Osetii a potenciální role EU v jeho řešení | Theses on a related topic

948.
Vocásek, Tibor
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Political Science
Bachelor's thesis defense: Analýza nedůvěry k institucím Evropské unie v době krize: případ České republiky | Theses on a related topic

949.
Vodáková, Petra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / National Economy
Bachelor's thesis defense: Společná obchodní politika EU | Theses on a related topic

950.
Vodička, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Podpora obnovitelných zdrojů elektřiny | Theses on a related topic