Theses on a related topic (having the same keywords):

embryonic stem cells, epigenetics, embryonalni kmenove bunky, nucleolus, oct4, jaderko, epigenetika, regulace genove exprese, histonovy kod, histone modifications, pluripotence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Matějková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Distribuce acetylovaného histonu H3 na lysinu 56 v průběhu buněčného cyklu nádorových a embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic Display description

2.
Nemčeková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Epigenetika myších embryonálních kmenových buněk v průběhu neurální diferenciace | Theses on a related topic

3.
Frák, Ivan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Využití iPS buněk v genové terapii | Theses on a related topic

4.
Franek, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Histonový kód a jeho funkční význam | Theses on a related topic

5.
Hrušková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: DNA reparace a epigenetické procesy u embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

6.
Jugová, Alžběta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Studium epigenetických změn u leukemických buněk a buněk mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

7.
Lyčka, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Epigenetické modifikace telomerového chromatinu rostlin | Theses on a related topic

8.
Machát, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Úloha signální dráhy PI3K-Akt v regulaci diferenciace embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

9.
Martínková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Pokroky v technologiích přípravy indukovaných pluripotentních kmenových buněk | Theses on a related topic

10.
Nemčeková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Porovnání fyziologických a epigenetických charakteristik embryonálních kmenových a indukovaných pluripotentních buněk. | Theses on a related topic

11.
Netušilová, Julie maiden name: Musilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Mechanismus odpovědi na hypoxii u embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

12.
Přikrylová, Terézia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Plasticita chromatinu a epigenetika embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

13.
Rájecká, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Epigenetické modifikace rostlinných histonů | Theses on a related topic

14.
Rájecká, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Funkční význam epigenetické modifikace H3K27me3 na rostlinných telomerových histonech | Theses on a related topic

15.
Szamecová, Nikoletta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Role nitrovaných mastných kyselin v regulaci pluripotence a diferenciace embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

16.
Barboříková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Kmenové buňky a buněčná terapie | Theses on a related topic

17.
Bárta, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Biologické a molekulární efekty inhibice aktivity cyklin dependentních kináz u lidských embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

18.
Binó, Lucia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: The role of hypoxia in the regulation of heart regeneration capacity | Theses on a related topic

19.
Deván, Ján
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární patogeneze folikulárního lymfomu | Theses on a related topic

20.
Fadlerová, Alice maiden name: Krumpolcová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Význam epigenetických modifikací DNA a možnosti jejich mapování. | Theses on a related topic

21.
Farkaš, Šimon
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Evoluce savčího karyotypu | Theses on a related topic

22.
Galiová, Gabriela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Prostorové uspořádání genomu v buněčných jádrech člověka, vyšších primátů a dalších živočišných druhů | Theses on a related topic

23.
Hanáčková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Master's thesis defence: Úloha p38 kinazy v hematopoéze embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

24.
Hlaváčková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Metylace DNA jako epigenetický biomarker | Theses on a related topic

25.
Honskus, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Epigenetické aspekty hematopoetické diferenciace | Theses on a related topic

26.
Chmelíková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics (combination/specialization: Molekulární biofyzika)
Master's thesis defence: DNA kvadruplex formující segmenty v promotorových oblastech genů regulujících buněčnou pluripotenci. | Theses on a related topic

27.
Janečková, Veronika maiden name: Foltánková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Specifické imunologické a epigenetické vlastnosti nádorových buněk a jejich význam v léčbě vybraných hematoonkologických onemocnění | Theses on a related topic

28.
Jaške, Karin maiden name: Klotzmannová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Crossroads of genetics and epigenetics: nucleosome assembly and chromosome integrity | Theses on a related topic

29.
Kačeriaková, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Telomery v rostlinách Arabidopsis thaliana ovlivněných hypometylačními činidly | Theses on a related topic

30.
Kačeriaková, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Telomerový chromatin v hypomethylovaných rostlinách Arabidopsis thaliana a Nicotiana tabacum | Theses on a related topic

31.
Kamarýtová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Úloha nitrovaných mastných kyselin v kardiomyogenezi in vitro | Theses on a related topic

32.
Kizovský, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Exprese glukózových transportérů GLUT1 a GLUT4 v průběhu kardiomyogeneze in vitro | Theses on a related topic

33.
Konečná, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Hypomethylace rostlinného genomu a stabilita telomer | Theses on a related topic

34.
Konečná, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Telomery a telomerový chromatin v kalusech rostlin Arabidopsis thaliana kultivovaných v přítomnosti epigeneticky aktivní látky | Theses on a related topic

35.
Kotasová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Molecular mechanisms of neural stem cells generation and regulation - in vitro studies | Theses on a related topic

36.
Kučera, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Master's thesis defence: Změny v transdukci signálu zprostředkované receptorem gp130 u embryonálních kmenových buněk za modifikovaných oxidačně-redukčních podmínek | Theses on a related topic

37.
Kučera, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Effect of hypoxia on embryonic stem cells | Theses on a related topic

38.
Kudová, Jana maiden name: Navrátilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Kardiomyogeneze in vitro s přihlédnutím na roli HIF-1alfa a p38 kinázy | Theses on a related topic

39.
Kudová, Jana maiden name: Navrátilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: The role of hypoxia inducible factors in cardiomyogenesis in vitro | Theses on a related topic

40.
Kunzová, Šárka maiden name: Brázdová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology (4-years) / Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology
Dissertation defense: Preventivní vyšetření a poradenství pro veřejnost: Centrum preventivní medicíny | Theses on a related topic

41.
Legartová, Soňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Struktura a vybrané funkce chromatinu jako markerů pro klinickou praxi | Theses on a related topic

42.
Magdolenová, Alžbeta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Telomerový chromatin v mutantních rostlinách Arabidopsis thaliana s defekty v metylacích histonů | Theses on a related topic

43.
Machát, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Úloha dráhy PI3-K->Akt v sebeobnově a diferenciaci embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

44.
Majerová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Epigenetické procesy v regulaci udržování telomer | Theses on a related topic

45.
Mrázková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Biologická podstata afektivních poruch | Theses on a related topic

46.
Petrová, Mária Elisabeth
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Master's thesis defence: Rodinné efekty prenatálního vývoje: dermatoglyfická studie | Theses on a related topic

47.
Ráčková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Antropobiology and Antropogenetics)
Bachelor's thesis defense: Prenatální programování náchylnosti k psychopatologii a jejích rozdílů mezi muži a ženami | Theses on a related topic

48.
Rybecká, Silvia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Studium RNA interagujících s PIWI proteiny u renálního karcinomu | Theses on a related topic

49.
Saleh, Mária
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Mechanizmy kompenzace dávky X-vázaných genů | Theses on a related topic

50.
Sourada, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Genetické a epigenetické mechanismy stárnutí | Theses on a related topic