Theses on a related topic (having the same keywords):

mitochondria, mitochondrie, oxygen reception, kyslikove senzory, hypoxie, hypoxia, ampk, recepce kysliku, ros, hif, hif oxygen sensors

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bezděková, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Úloha vápenatých iontů v buněčné odpovědi na hypoxii | Theses on a related topic Display description

2.
Fischerová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Zdroje a úloha reaktivních kyslíkových metabolitů při buněčné odpovědi na hypoxii | Theses on a related topic

3.
Netušilová, Julie maiden name: Musilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Mechanismus odpovědi na hypoxii u embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

4.
Sladeček, Stanislava
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Mechanismy regulace energetického metabolismu buňky při hypoxii | Theses on a related topic

5.
Binó, Lucia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: The role of hypoxia in the regulation of heart regeneration capacity | Theses on a related topic

6.
Dostál, Dan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Warburgůf efekt – podstata a mechanismus regulace | Theses on a related topic

7.
Gintar, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Interakce HIF se signalizací Wnt | Theses on a related topic

8.
Kunetková, Tamara
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Vztah hypoxie a genomických změn v patogenezi mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

9.
Moudrá, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Úloha hypoxie v myeloidní diferenciaci | Theses on a related topic

10.
Netušilová, Julie maiden name: Musilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Mechanismus buněčné odpovědi na hypoxii | Theses on a related topic

11.
Sikorová, Veronika maiden name: Dudková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Evoluční a fyziologické adaptace na nedostatek kyslíku u člověka | Theses on a related topic

12.
Szarowská, Bára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Význam transkripčního faktoru HIF pro kmenové buňky | Theses on a related topic

13.
Šodek, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Master's thesis defence: Mechanismus působení hypoxie na embryonální kmenové buňky | Theses on a related topic

14.
Bartoňková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Úloha hypoxie při vývoji nervového systému | Theses on a related topic

15.
Bořánková, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Úloha mitochondrií ve fyziologii nádorových kmenových buněk | Theses on a related topic

16.
Čtvrtlíková Knitlová, Drahomíra maiden name: Knitlová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Charakteristika morfologických a funkčních parametrů oocytů skotu | Theses on a related topic

17.
Dobrotková, Viera maiden name: Sláviková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Význam hypoxie v nádorovém mikroprostředí. | Theses on a related topic

18.
Dobrotková, Viera maiden name: Sláviková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molekulární biologie a genetika)
Master's thesis defence: Vliv hypoxie na buněčnou diferenciaci indukovanou pomocí kyseliny all-trans retinové a inhibitorů LOX/COX u buněk osteosarkomu | Theses on a related topic

19.
Filip, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Mechanismus regulace a význam transkripčního faktoru STAT3 u neurálních kmenových buněk | Theses on a related topic

20.
Gregorová, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium úlohy cytoplasmatické degradace RNA v lidských buňkách na mitochondriální metabolismus | Theses on a related topic

21.
Halířová, Monika maiden name: Kempová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Interakce dráhy Notch a hypoxie u kmenových buněk | Theses on a related topic

22.
Harwotová, Linda
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology / Plant Anatomy and Physiology
Dissertation defense: Vliv abiotických faktorů na příjem a asimilaci dusíku třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos(L.) Roth)

23.
Hořák, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Molecular and Cell Biology and Genetics / Molecular and Cell Biology and Genetics
Dissertation defense: Objasnění funkce proteinu FSTL1 v mitochondriálním energetickém metabolismu in vitro a u srdečního selhání. | Theses on a related topic

24.
Kodymová, Kateřina maiden name: Vilášková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Hypoxie jako regulátor potenciálu stromálních buněk krvetvorby | Theses on a related topic

25.
Kohutková Lánová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Exprese a aktivita ABC transportérů odpovědných za MDR u mES buněk | Theses on a related topic

26.
Koníř, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Mitochondrie – regulace jejich počtu a aktivity | Theses on a related topic

27.
Koudelka, Adolf
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Role L-argininu, methylargininů a jejich metabolismu v regulaci endoteliální homeostasy | Theses on a related topic

28.
Kučera, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Effect of hypoxia on embryonic stem cells | Theses on a related topic

29.
Macečková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Role caveolinů v regulaci základních buněčných procesů u endoteliálních a imunitních buněk | Theses on a related topic

30.
Medková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Bioanalytical Laboratory Diagnostics in Medicine - Medical Genetics and Molecular Diagnostics / Bioanalytical Laboratory Diagnostics in Medicine - Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Buněčné funkce proteinu ATAD3B a význam jeho interakcí s Mdm2/MdmX v nádorových buňkách | Theses on a related topic

31.
Návarová, Marie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Optics and Optometrics)
Master's thesis defence: Srovnání hydrogelových a silikonhydrogelových materiálů kontaktních čoček | Theses on a related topic

32.
Navrátilová, Denisa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Fyziologie a patologie předního segmentu oka v kontaktologii | Theses on a related topic

33.
Novotná, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Oxidativní stres a revmatoidní artritida | Theses on a related topic

34.
Olbertová, Helena maiden name: Kočková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: CXCR4 jako marker nádorových kmenových buněk | Theses on a related topic

35.
Petrů, Veronika
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Vliv nadmořské výšky na vybrané fyziologické aspekty | Theses on a related topic

36.
Pivodová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Mitochondrie – přístupy a metody studia | Theses on a related topic

37.
Radaszkiewicz, Katarzyna Anna maiden name: Jonek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Nové možnosti v kardiomyogenní diferenciaci pluripotentních kmenových buněk | Theses on a related topic

38.
Rodová, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Patofyziologie zásobování organismu a jeho tkání kyslíkem se zaměřením na hypoxii. | Theses on a related topic

39.
Saloň, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Lipidové rafty a hypoxie | Theses on a related topic

40.
Sedláková, Natálie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Sekvenční variabilita lidského mitochondriálního genomu a její význam v patogenezi poruch autistického spektra | Theses on a related topic

41.
Shorná, Iveta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Regulace osudu neurálních kmenových buněk různou hladinou kyslíku | Theses on a related topic

42.
Skočková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Vztah hypoxie a epigenetických změn v buňkách myeloidní linie | Theses on a related topic

43.
Sladeček, Stanislava
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molekulární biologie a genetika)
Master's thesis defence: Mechanismus regulace fosfatáz proteinových kináz aktivovaných mitogeny v souvislosti s hypoxií | Theses on a related topic

44.
Souralová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Plasticita signálních drah nádorových buněk jako výsledek dynamických změn nádorového mikroprostředí | Theses on a related topic

45.
Stehlík, Jaromír
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Plants)
Bachelor's thesis defense: Role pH apoplastu při reakci rostlin na stres | Theses on a related topic

46.
Šenkýřová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Fyziologie dýchání– mechanismy adaptací na nedostatek kyslíku u obratlovců | Theses on a related topic

47.
Škultéty, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Teoretická studie karbonické anhydrázy IX | Theses on a related topic

48.
Šumberová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Úloha transkripčního faktoru HIF1alfa v diferenciaci neurálních kmenových buněk | Theses on a related topic

49.
Woloszczuková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Interakce hypoxie a signální dráhy Wnt v neurogenezi | Theses on a related topic

50.
Bálek, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Snížení exprese apurinní/apyrimidinní endonukleázy APE1 u lidských embryonálních kmenových buněk a charakterizace vlivu snížené exprese na jejich schopnost sebeobnovy a diferenciace | Theses on a related topic