Theses on a related topic (having the same keywords):

obsahova souvislost, pl. us 24/07, pl. us 77/06, prilepek, zakonodarny proces. appendix legis, mutatio rogationis, ne quid per saturam ferretur, modifying motion, sources of law, utajene zakonodarstvi, lex caecilia didia, lex celata, modus legum ferendarum, trinum nundinum (trinundinum). accessorial relationship, cicero, smiseny zakon, zakon caeciliuv didiuv, fontes iuris, legislative procedure, doba k prostudovani navrhu, pl. us 55/10, pozmenovaci navrh, prameny prava, lex satura, concealed acts (legislation by stealth), wild riders., caecilian didian law, mixed law, period to study a bill

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Kubik, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Islámský právní systém | Theses on a related topic Display description

2.
Mrázková, Ivona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ukončení pracovního poměru | Theses on a related topic

3.
Nenál, Radim
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo podávat pozměňovací a jiné návrhy v zákonodárném procesu jako ústavní problém | Theses on a related topic

4.
Pešlová, Bronislava
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Dávky státní sociální podpory – rodičovské příspěvky vyplácené v České republice | Theses on a related topic

5.
Šerá, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zásady jako pramen soukromého práva | Theses on a related topic

6.
Šimánek, Milan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústavní zvyklosti | Theses on a related topic

7.
Vašek, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soudcovské dotváření práva | Theses on a related topic

8.
Blahušiak, Igor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Meziinstitucionální dohody a jejich místo v evropském právu | Theses on a related topic

9.
Cveková, Zdeňka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Teorie dělby moci v antice (římská republika) | Theses on a related topic

10.
Donné, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Obecné zásady práva ES a EU jako jejich specifický pramen | Theses on a related topic

11.
Fogad, Dávid
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Postavení rozhodce v mezinárodním rozhodčím řízení | Theses on a related topic

12.
Franek, Juraj
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Master's thesis defence: Recepcia Sókrata v helénistickej a patristickej filozofii | Theses on a related topic

13.
Hudecová, Lucia maiden name: Kováčová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Private International Law
Dissertation defense: Kolizná problematika mimozmluvných záväzkov vyplývajúcich z porušenia práva na súkromie a osobnostných práv | Theses on a related topic

14.
Jašková, Nina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Auxiliary Historical Sciences, Latin Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Princeps a senát | Theses on a related topic

15.
Kletečková, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mezinárodní pravomoc ve věcech dědických | Theses on a related topic

16.
Kratina, Milan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Legislativní "přílepky" v České republice | Theses on a related topic

17.
Kratina, Milan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Political Science / Political Science, Psychology
Bachelor's thesis defense: Obcházení legislativního procesu pomocí pozměňovacích návrhů - politologická perspektiva | Theses on a related topic

18.
Krpcová, Terezie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Mediterranean Studies
Bachelor's thesis defense: Přehled vybrané latinské prózy vzniklé na území dnešní Itálie (rétorika, řečnictví a dějepisectví) | Theses on a related topic

19.
Litzman, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defense: Disfunkční faktory v zákonodárném procesu | Theses on a related topic

20.
Marek, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Master's thesis defence: Hodnota demokracie v současné době | Theses on a related topic

21.
Medková, Vladimíra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Otázka aplikace Koskenniemiho doktríny o vztahu mezinárodního práva a politiky | Theses on a related topic

22.
Morávek, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Classical Greek Language and Literature, Latin Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Deminutiva a Cicerone in litteris adhibita | Theses on a related topic

23.
Něničková, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Latin Language and Literature, Polish Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Sen jako literární prostředek v latinsky psané umělecké literatuře | Theses on a related topic

24.
Ondrýsek, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Theory of Law
Dissertation defense: Právně teoretická analýza problematiky aplikace právních norem z pohledu daňového řízení. | Theses on a related topic

25.
Ondrýsek, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Theory of Law)
Advanced Master's thesis defense: Polemika nad závazností judikatury jako pramene práva v českém právu | Theses on a related topic

26.
Pavlíková, Marie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Role judikatury jako pramene českého soukromého práva | Theses on a related topic

27.
Ryšánková, Irena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Scandinavian Studies
Bachelor's thesis defense: Raně středověké kodexy islandského práva: Grágás | Theses on a related topic

28.
Slažanská, Markéta maiden name: Mičánková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Latin Language and Literature
Master's thesis defence: Obraz antického literárního světa zachovaný v dopisech Marka Tullia Cicerona | Theses on a related topic

29.
Stádník, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Právní systémy a kultury současného světa | Theses on a related topic

30.
Taufar, Patrik
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science
Bachelor's thesis defense: O dvou tradicích republikanismu. Srovnání Aristotelova a Cicerova republikanismu | Theses on a related topic

31.
Tlapáková, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Přeshraniční dokazování v mezinárodním právu soukromém | Theses on a related topic

32.
Trněná, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Legislativní rada vlády a její pracovní komise | Theses on a related topic

33.
Veidner, Matej
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Prameny finančního práva v oblasti Blízkého Východu | Theses on a related topic

34.
Votroubková, Andrea
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Prameny práva v oblasti veřejné správy | Theses on a related topic

35.
Žajdlík, Jan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Češi v Chicagu | Theses on a related topic