Theses on a related topic (having the same keywords):

molecular docking, site of metabolism, drug metabolism, cytochrome p450

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Konečný, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: The use of capillary electrophoresis for a study of drug metabolism focused on cytochromes P450 and flavin-containing monooxygenase | Theses on a related topic Display description

2.
Skrutková Langmajerová, Monika maiden name: Langmajerová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium metabolismu xenobiotik pomocí moderních elektromigračních metod. | Theses on a related topic

3.
Bednář, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Molekulové modelování aktivity halogenalkandehalogenáz s cyklodienovými insekticidy | Theses on a related topic

4.
Brejcha, Stanislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Sledování biotransformační aktivity CYP1A2 pomocí modelového markeru kofeinu | Theses on a related topic

5.
Brejcha, Stanislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Stanovení metabolické aktivity CYP1A2 pomocí kofeinu v moči a slinách | Theses on a related topic

6.
Brezovský, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics
Master's thesis defence: Computer-Assisted Study of Enzymatic Dehalogenation of DDT | Theses on a related topic

7.
Dunajová, Zuzana maiden name: Korenčiaková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biophysical Chemistry
Bachelor's thesis defense: Vývoj fluorescenčních substrátů pro enzymologické aplikace | Theses on a related topic

8.
Ďurech, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: In silico predikce vazebných vlastností lektinu RS20L | Theses on a related topic

9.
Furmanová, Katarína
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Informatics (4-years) / Informatics
Dissertation defense: Visualization and Visual Analysis of Intermolecular Interactions of Proteins | Theses on a related topic

10.
Horská, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Homologní modelování a virtuální screening potenciálních inhibitorů intelektinu | Theses on a related topic

11.
Hošek, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics (combination/specialization: Molekulární biofyzika)
Master's thesis defence: Studium interakčního místa RNA-vázajícího proteinu pomocí NMR a výpočetních metod | Theses on a related topic

12.
Juřica, Jan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Medical Chemistry and Biochemistry
Dissertation defense: Stanovení isoforem cytochromu P450 pro klinické a experimentální využití | Theses on a related topic

13.
Kailová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Stanovení Bupropionu a jeho metabolitu pro klinické a experimentální využití | Theses on a related topic

14.
Kleinová, Barbora
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition
Master's thesis defence: Staré víno v nové sklenici - interakce grepu, grepové štávy s léčivy | Theses on a related topic

15.
Medvecký, Matej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Vývoj metod virtuálního screeningu pro hledání vysokoafinitních ligandů | Theses on a related topic

16.
Midlik, Adam
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Anotace elementů sekundární struktury proteinů | Theses on a related topic

17.
Nosková, Kristýna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Pharmacology / Experimental and applied pharmacology
Dissertation defense: Nová potenciální léčiva přírodního původu a jejich vliv na cytochrom P450 v preklinickém modelu | Theses on a related topic

18.
Olšák, Marek
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Refaktorizace kódu a implementace urychlujících algoritmů do programu AutoGrid | Theses on a related topic

19.
Pálková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Toxikologické hodnocení komplexních směsí vzorků životního prostředí a jejich složek v modelech in vitro | Theses on a related topic

20.
Plhák, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Mathematics with Informatics
Master's thesis defence: Automatický doking ligandu do tunelu v proteinu | Theses on a related topic

21.
Přibyl Dovrtělová, Gabriela maiden name: Dovrtělová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Pharmacology (4-years) / Medical Pharmacology
Dissertation defense: Zapojení endokanabinoidního systému v regulaci jaterních cytochromů P450 | Theses on a related topic

22.
Rogowski, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Deregulace mezibuněčné komunikace prostřednictvím interakcí mezi organickými polutanty a fyziologickými regulátory signální dráhy Hippo | Theses on a related topic

23.
Ryška, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Počítačové modelování interakcí lektinů a sacharidů | Theses on a related topic

24.
Řemínek, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Application of Capillary Electrophoresis for Drug Metabolism Studies | Theses on a related topic

25.
Sabová, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Pharmacology (4-years) / Medical Pharmacology
Dissertation defense: Centrálne regulačné mechanizmy enzýmov cytochrómu P450 | Theses on a related topic

26.
Skrutková Langmajerová, Monika maiden name: Langmajerová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium metabolismu xenobiotik pomocí moderních elektromigračních metod. | Theses on a related topic

27.
Svobodová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Exprese cytochromu P450 1B1 v normálních a nádorových buňkách | Theses on a related topic

28.
Šaier, Martin
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutritive therapist
Bachelor's thesis defense: Co je a co není detoxikace | Theses on a related topic

29.
Šejnohová, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Cytochrom P450 a jeho využití v elektrochemii | Theses on a related topic

30.
Šindelář, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Master's thesis defence: Bioinformatická analýza vlivu vybraných variant v sekvencích proteinu zvolené membránově vázané isoformy adenylátcyklas na funkci tohoto enzymu | Theses on a related topic

31.
Turjap, Miroslav
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Pharmacology (4-years) / Medical Pharmacology
Dissertation defense: Predikce terapeutické odpovědi psychofarmak v závislosti na fenotypu /genotypu cytochromu P450 | Theses on a related topic

32.
Zapletal, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Modulace metabolismu lipidů a její dopad na funkce nádorových buněk a působení karcinogenů | Theses on a related topic

33.
Zeman, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Enzymy imobilizované na magnetických mikročásticích: Aplikace v proteomice a metabolomice | Theses on a related topic

34.
Zendulková Zahradníková, Lucia
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Pharmacology (4-years) / Medical Pharmacology
Dissertation defense: Vliv pohlaví a vybraných psychotropik na aktivitu CYP450 v preklinickém experimentu | Theses on a related topic