Theses on a related topic (having the same keywords):

elimination of double taxation, international public law, bilateral tax treaties., dvoustranne smlouvy o zamezeni dvojiho zdaneni. oecd model tax convention, mezinarodni zdaneni, dvoustranne smlouvy o zamezeni dvojiho zdaneni, modelova smlouva osn, zamezeni dvojimu zdaneni, osn model tax convention, international taxation, oecd model tax convention, bilateral tax treaties, modelova smlouva oecd, mezinarodni pravo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Prokop, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zdanění příjmů pracovníků vyslaných agenturou práce | Theses on a related topic Display description

2.
Horáková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava zdaňování sportovců | Theses on a related topic

3.
Joch, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Komparace smluv o zamezení dvojího zdanění | Theses on a related topic

4.
Kincl, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Volba sídla společnosti s ručením omezeným z hlediska jejího zdanění | Theses on a related topic

5.
Oháňková, Martina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Dokumentace k převodním cenám se zaměřením na aplikaci transakční metody čistého rozpětí | Theses on a related topic

6.
Podivínská, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zamezení mezinárodního dvojího zdanění | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Zamezení mezinárodního dvojího zdanění | Theses on a related topic

7.
Stoniš, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zákonné vyvlastnění v mezinárodním právu | Theses on a related topic

8.
Vodák, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Value Creation as The New Taxation Standard in The Global Digital Economy | Theses on a related topic

9.
Vybralová Wantochová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Dvojí zdanění v mezinárodním obchodě | Theses on a related topic

10.
Bartošová, Aneta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Poměr unijního a mezinárodního práva | Theses on a related topic

11.
Benda, Vojtěch
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Postoj Gruzie, Ruska, EU a USA k událostem v Gruzii v srpnu 2008 | Theses on a related topic

12.
Beneš, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Base Erosion and Profit Shifting | Theses on a related topic

13.
Benešová, Gabriela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Může současný režim vládnutí v Arktidě zajistit udržitelnost arktických ekosystémů? Komparace mezinárodního režimu Antarktidy a Arktidy. | Theses on a related topic

14.
Benešová, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zákaz lovu velryb ve světle rozsudku Mezinárodního soudního dvora (Australia v. Japan: New Zealand Intervening) | Theses on a related topic

15.
Blažková, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / Culture Studies of China
Bachelor's thesis defense: Historický vývoj teritoriálního konfliktu v Jihočínském moři od druhé poloviny 20. století do současnosti | Theses on a related topic

16.
Borovička, Václav
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Security & Strategic Studies, Sociology
Bachelor's thesis defense: Vpád Izraele do Libanonu v roce 2006 z hlediska práva na sebeobranu | Theses on a related topic

17.
Brandová, Julie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mezinárodněprávní regulace špionáže | Theses on a related topic

18.
Brychta, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mezinárodní zdanění příjmů v kontextu EU | Theses on a related topic

19.
Citterbergová, Anna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Non-compliance of states with decisions of international courts | Theses on a related topic

20.
Dokoupilová, Michala
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Poměr mezinárodního a komunitárního práva | Theses on a related topic

21.
Dvorská, Olga
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Labour Law
Dissertation defense: Zásada rovného zacházení, zákaz diskriminace a jejich uplatňování v pracovním právu | Theses on a related topic

22.
Gembík, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Financial Law)
Advanced Master's thesis defense: Mezinárodní zdanění příjmů | Theses on a related topic
Advanced Master's thesis defense: Mezinárodní zdanění příjmů plynoucích z podnikání | Theses on a related topic

23.
Grycová, Adéla
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Daňové ráje a vybrané aspekty jejich existence | Theses on a related topic

24.
Hájek, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Constitutional Law and Theory of State
Dissertation defense: Právo na ochranu zdraví a cizinci | Theses on a related topic

25.
Harašta, Jakub
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Political Science / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Kybernetická cvičení: konceptualizace a zapojení právních poradců | Theses on a related topic

26.
Heyduk, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Otázky přičitatelnosti ozbrojeného útoku | Theses on a related topic

27.
Holíková, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zrušení amnestie se zaměřením na Slovenskou republiku | Theses on a related topic

28.
Horňáčková, Kristina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rada pro lidská práva OSN a iniciativy v oblasti “nových lidských práv” | Theses on a related topic

29.
Horvatová, Martina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Účetní a daňové aspekty zaměstnávání cizinců v České republice | Theses on a related topic

30.
Hostašová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Výhrady k čl. 95 a čl. 96 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží s ohledem na judikatorní praxi | Theses on a related topic

31.
Houštecká, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Hans Morgenthau a E. H. Carr - komparace základních aspektů myšlení | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Politický realismus E.H. Carra a Hanse Morgenthaua | Theses on a related topic

32.
Hrdlička, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mezinárodní právo je "efektivnější" než právo Evropské unie | Theses on a related topic

33.
Hromek, Vojtěch
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Prostředky boje proti terorismu v mezinárodním právu | Theses on a related topic

34.
Chrášťanský, Filip
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Fragmentace mezinárodního práva prostřednictvím proliferace mezinárodních soudních orgánů | Theses on a related topic

35.
Chroust, Adam
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: JUDr. et PhDr. Miloslav Stingl - Biografie českého světoběžníka | Theses on a related topic

36.
Chroust, Adam
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: JUDr. et PhDr. Miloslav Stingl - Biografie českého světoběžníka | Theses on a related topic

37.
Jakl, Štěpán
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities (3-years) / Environmental Humanities
Master's thesis defence: Odpovědnost v mezinárodním právu životního prostředí | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Odpovědnost v mezinárodním právu životního prostředí | Theses on a related topic

38.
Jareš, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Problematika vzniku nových států | Theses on a related topic

39.
Jiránková, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Republika srbská - možnosti uznání nezávislosti ve světle kosovského případu | Theses on a related topic

40.
Kappel, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mezinárodní daňová optimalizace korporátní daně | Theses on a related topic

41.
Kousalíková, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vybrané otázky uzavírání smluv z pohledu srovnání Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a Nového občanského zákoníku | Theses on a related topic

42.
Kratina, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Význam rozsudku T-85/09 Kadi proti Evropské komisi pro mezinárodní právo | Theses on a related topic

43.
Krčálová Konečná, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Svobodný přístup k informacím v praxi | Theses on a related topic

44.
Kučerová, Ida
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana slabší strany - srovnání z pohledu zákona o mezinárodním právu soukromém a procením a Římské úmluvy o právu rozhodném pro závazky ze smluv | Theses on a related topic

45.
Lančová, Andrea
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Transnational corporations and international law: human trafficking and forced labour | Theses on a related topic

46.
Lásková, Eva maiden name: Sigmundová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mezinárodní právo v judikatuře českých soudů | Theses on a related topic

47.
Lejsalová, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mezinárodní spolupráce při správě daní | Theses on a related topic

48.
Marcinková, Marianna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Výkladové metody v mezinárodním právu a praktická demonstrace jejich využití | Theses on a related topic

49.
Medková, Vladimíra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Otázka aplikace Koskenniemiho doktríny o vztahu mezinárodního práva a politiky | Theses on a related topic

50.
Melecký, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Legal Options for the United States to Establish the Limits of the Outer Continental Shelf in the Arctic Ocean | Theses on a related topic