Theses on a related topic (having the same keywords):

ornithin aminotransferaza, hrach, ornithine, enzyme, lectin, krystalizace, lektin, oat crystallography, aminotransferase, krystalografie, enzym, ornithin, crystalization, pea, oat, crystallography, aminotransferaza, cv-iil, ornithine aminotransferase

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

51.
Těšíková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Master's thesis defence: Deficience laktázy v současné české a moravské populaci | Theses on a related topic Display description

52.
Toul, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Kinetický mechanismus koelenterazin-dependentní luciferasové reakce | Theses on a related topic

53.
Vávra, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Metody pro identifikaci biologicky relevantních tunelů v proteinech | Theses on a related topic

54.
Wiesner, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years)
Dissertation defense: Studium acetylcholinesterasy metodami výpočetní chemie | Theses on a related topic

55.
Yakovenko, Sofya
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Aplikace QD-CdTe nanočástic pro klinickou analýzu | Theses on a related topic

56.
Zaoralová, Magda
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Metody analýzy 3D struktury bakteriálních toxinů | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Metody analýzy 3D struktury bakteriálních toxinů | Theses on a related topic

57.
Zvalo, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Charakterizace produktu genu Pden_3133 bakterie Paracoccus denitrificans | Theses on a related topic

58.
Adamová, Lenka maiden name: Brůnová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Proteinové inženýrství lektinů – cílená mutageneze patogenních lektinů | Theses on a related topic

59.
Benešová, Iva maiden name: Tomalová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defense: Využití enzymů v restaurátorské praxi | Theses on a related topic

60.
Bočánek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Analýza glykoproteinů pomocí hmotnostní spektrometrie | Theses on a related topic

61.
Cempírek, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Krystalochemie a fázové vztahy Fe, Mg, Mn, AI - minerálů v granitických systémech | Theses on a related topic

62.
Demo, Gabriel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biomolecular Chemistry
Dissertation defense: Crystallography of proteins and their complexes with ligands | Theses on a related topic

63.
Dubská, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Proteinové inženýrství lektinů – zapojení cíleně řízené mutageneze pro konstrukci nových proteinů | Theses on a related topic

64.
Durcová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Příprava a funkční charakterizace rekombinantního lektinu RS20L | Theses on a related topic

65.
Holub, Peter
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Proteinové inženýrství halogenalkandehalogenasy LinB: změna reakčního mechanismu | Theses on a related topic

66.
Hýblová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Exprese a charakterizace proteinu AFL3 z Aspergillus fumigatus | Theses on a related topic

67.
Jančaříková, Gita
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biomolecular Chemistry
Dissertation defense: Study of saccharide-recognising proteins and their role in pathogenesis | Theses on a related topic

68.
Janoš, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biomolecular Chemistry
Dissertation defense: Reaction mechanisms of glycosyltransferases studied by Ab Initio molecular dynamics | Theses on a related topic

69.
Krajčo, Matej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Molekulární schránky metaloléčiv pro nové protinádorové terapie | Theses on a related topic

70.
Kulaš, Alexej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Studium konformačního chování lektinu BCLA a jeho delečních mutantů | Theses on a related topic

71.
Mishra, Navnit Kumar
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biomolecular Chemistry
Dissertation defense: Computational Study on Lectin-Carbohydrate Complexes | Theses on a related topic

72.
Mishra, Sushil Kumar
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biomolecular Chemistry
Dissertation defense: Exploring Protein-Carbohydrate Interactions Using Tools of Molecular Modeling | Theses on a related topic

73.
Műllerová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Nematofágní houby a jejich interakce s nematodami | Theses on a related topic

74.
Nečasová, Ivona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Mutageneze lektinu RSL z fytopatogenu Ralstonia solanacearum | Theses on a related topic

75.
Nevolová, Šárka maiden name: Bidmanová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Development of optical biosensors for monitoring of pollutants in the environment | Theses on a related topic

76.
Ondráčková, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium zaměnitelnosti kovů ve vazebných místech bakteriálních lektinů | Theses on a related topic

77.
Opatřilová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Využití školní zahrady jako přírodní učebny pro potřeby ŠVP ZV - polní plodiny | Theses on a related topic

78.
Pavelka, Antonín
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Master's thesis defence: Vývoj programu HOTSPOTTER pro výběr „hot spot” pozic pro účely proteinového inženýrství | Theses on a related topic

79.
Pokorná, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Dissertation defense: Lektiny podílející se na specifickém rozpoznávání patogenních bakterií | Theses on a related topic

80.
Pravda, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biomolecular Chemistry
Dissertation defense: Computational methods for detection and characterization of protein channels | Theses on a related topic

81.
Pravda, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Advanced Master's thesis defense: Anatomie enzymatických kanálů | Theses on a related topic

82.
Rousová, Dorota
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Strukturní studie 3C proteázy a 3D replikázy včelího viru deformovaných křídel | Theses on a related topic

83.
Rozkošná, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Exprese predikovaneho lektinu z Burkholderia cenocepacia pro strukturně-funkční studie | Theses on a related topic

84.
Řemínek, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Cytochromy P450 | Theses on a related topic

85.
Sláviková, Margita
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Klonování, exprese a charakterizace lektinů z Burkholderia cenocepacia | Theses on a related topic

86.
Sodomková, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutritive therapist
Bachelor's thesis defense: Oves z pohledu nutriční terapie | Theses on a related topic

87.
Součková, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Aplikace petrologicko-mineralogických metod při studiu litiázy v lidském těle. | Theses on a related topic

88.
Šrámková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Mechanizmy rezistence nádorových buněk vůči chemoterapii | Theses on a related topic

89.
Štěpánek, Antonín
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Geography and Cartography, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Studium katalytických vlastností komplexů tetraazamakrocyklických ligandů | Theses on a related topic

90.
Štourač, Jan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Master's thesis defence: Softwarový nástroj pro automatický návrh mutací a chytrých knihoven pro proteinové inženýrství | Theses on a related topic

91.
Šulák, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biomolecular Chemistry
Dissertation defense: Structure - function studies of lectins from opportunistic bacteria | Theses on a related topic

92.
Zaoralová, Magda
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Metody analýzy 3D struktury bakteriálních toxinů | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Metody analýzy 3D struktury bakteriálních toxinů | Theses on a related topic

93.
Zezulka, Štěpán
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Plant Anatomy and Physiology
Dissertation defense: Zářením indukované změny v toxicitě polycyklických aromatických uhlovodíků pro primární procesy fotosyntézy lišejníků a vyšších rostlin | Theses on a related topic