Theses on a related topic (having the same keywords):

gastropoda, kyslikove radikaly gastropods, biomarkers, metallothioneins, acetylcholinesterase, metallothioneiny, hemocytes, acetylcholinesterasa, hemocyty, biomarkery, oxygen species, oxidativni stres, oxidative stress

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Mikulášková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Toxické účinky a biochemické změny po inhalační expozici nanočástic | Theses on a related topic Display description

2.
Šuteková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Zavedení a optimalizace metod pro vybrané biomarkery půdních bezobratlých | Theses on a related topic

3.
Mlčáková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Využití biochemických markerů v experimentální ekotoxikologii | Theses on a related topic

4.
Paskerová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / General Biology
Advanced Master's thesis defense: Biomarkery toxického působení sinic u vodních obratlovců a ptáků | Theses on a related topic

5.
Pochylá, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Biochemické markery působení cyanotoxinů u živočichů | Theses on a related topic

6.
Bencsiková, Beatric
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Angiogeneze u zhoubných nádorů: stanovení prediktivních markerů u pacientů s kolorektálním karcinomem léčených antiangiogenní léčbou | Theses on a related topic

7.
Ďuríková, Helena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Detekce a identifikace malých nekódujících RNA v lidských tělních tekutinách | Theses on a related topic

8.
Dvořák, Miroslav
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Chemistry and Biochemistry (4-years) / Medical Chemistry and Biochemistry
Dissertation defense: Sledování poškození DNA metodou kometové analýzy | Theses on a related topic

9.
Dvořáková, Libuše
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Master's thesis defence: Studium konformačního chování amyloidu beta a jeho mutantů v pozici 35 metodami molekulového modelování | Theses on a related topic

10.
Fabrik, Ivo
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: VYUŽITÍ METALOTHIONEINU JAKO POTENCIÁLNÍHO NÁDOROVÉHO MARKERU | Theses on a related topic

11.
Fojtová, Dana maiden name: Trávníčková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Porovnání citlivosti biochemických markerů u suchozemských plžů a žížal | Theses on a related topic

12.
Frák, Ivan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Analýza molekulárních mechanizmů srdečního selhání u Duchennovy/Beckerovy svalové dystrofie s využitím hPS buněk | Theses on a related topic

13.
Gallová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology / Immunology
Dissertation defense: Modulace funkční aktivity fagocytů látkami s prozánětlivými, protizánětlivými a antioxidačními účinky | Theses on a related topic

14.
Hlaváčová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Měření inhibitorů acetylcholinesterasy pomocí SIRE techniky | Theses on a related topic

15.
Hubatka, František
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Magnetické částice jako reverzibilní nosič pro enzymové elektrody | Theses on a related topic

16.
Hýl, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Buněčné signální dráhy regulující aktivitu nádorového supresoru p53 | Theses on a related topic

17.
Jedličková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Piwi-interagující RNA u mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

18.
Komrsková, Daniela maiden name: Hradilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology / Animal Physiology
Dissertation defense: Antioxidační mechanismy v prevenci oxidativního poškození | Theses on a related topic

19.
Kubena, Petr
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine (4-years) / Cardiology
Dissertation defense: Prognostický význam biomarkerů u akutního koronárního syndromu | Theses on a related topic

20.
Lapinová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Biologická funkce a diagnostický potenciál exosomů v ovariálním karcinomu | Theses on a related topic

21.
Lebedová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Ecotoxicology
Dissertation defense: Toxikologické účinky expozice nanočásticemi kovů | Theses on a related topic

22.
Nováková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ecotoxicology)
Bachelor's thesis defense: Moderní metody pro studium oxidativního stresu a poškození tkání | Theses on a related topic

23.
Nováková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Toxicita nanočástic olova | Theses on a related topic

24.
Novotná, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Oxidativní stres a revmatoidní artritida | Theses on a related topic

25.
Okůnková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Význam UCP2 v biologii nádorů a v protinádorové terapii | Theses on a related topic

26.
Paskerová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defense: Biomarkery ekotoxicity sinic | Theses on a related topic

27.
Paskerová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Subletální účinky a biomarkery ekotoxicity sinic | Theses on a related topic

28.
Podborská, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Bioanalytical chemistry)
Bachelor's thesis defense: Metody stanovení biochemických markerů oxidativního poškození lipidů a nukleových kyselin | Theses on a related topic

29.
Požgayová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Vliv oxidativního stresu na proteom bioloužících bakterií | Theses on a related topic

30.
Procházková, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Studium molekulárních regulačních mechanismů pomocí proteomických technik | Theses on a related topic

31.
Rotter, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Význam a metody hodnocení difúzní kontaminace lesních půd | Theses on a related topic

32.
Rybníčková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Identifikace askorbát peroxidasy podílející se na detoxifikaci aktivních forem kyslíku v rámci obranné reakce | Theses on a related topic

33.
Sedlaříková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Nekódující molekuly RNA u mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

34.
Stuchlíková, Eliška
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Detekce N-glykanových struktur izolovaných ze sér a tkání pacientek s nádorem prsu | Theses on a related topic

35.
Svržková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Efekty nízkomolekulárních PCB v plicních buněčných modelech | Theses on a related topic

36.
Šimková, Vladislava
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management
Dissertation defense: Oxidative stress in critical illness: effect of cytosolic superoxide dismutase over-expression on oxidative stress and organ function during septic shock | Theses on a related topic

37.
Škultéty, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Studium konformačního chování peptidů pomocí metod molekulového modelování | Theses on a related topic

38.
Šťastná, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Buněčná imunita včel | Theses on a related topic

39.
Šuteková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2004, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Ecotoxicology
Bachelor's thesis defense: Biomarkery v ekotoxikologii půdních bezobratlých

40.
Veselá, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Identifikace a funkční charakterizace krátkých nekódujících RNA v moči jako biomarkerů urologických nádorů | Theses on a related topic

41.
Vlachová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Neinvazivní přístupy ke sledování rejekce orgánu po transplantaci | Theses on a related topic

42.
Vrchovecká, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Nanočástice kovů pro zvýšení signálu biosensorů | Theses on a related topic

43.
Wiesner, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years)
Dissertation defense: Studium acetylcholinesterasy metodami výpočetní chemie | Theses on a related topic

44.
Zunt, Robert
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Plants)
Bachelor's thesis defense: Působení oxidativního stresu u řas | Theses on a related topic

45.
Balík, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: 8-hydroxy-2-deoxyguanosin jako marker oxidačního poškození | Theses on a related topic

46.
Balvan, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Advanced Master's thesis defense: Využití cirkulující mRNA pro diagnostiku karcinomu prostaty | Theses on a related topic

47.
Banáš, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Vliv oxidačního stresu na respirační řetězec bakterie Paracoccus denitrificans | Theses on a related topic

48.
Biegonová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Úloha kyslíku ve fyziologii živočichů | Theses on a related topic

49.
Brzobohatý, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Frakcionace krevní plazmy před analýzou hmotnostní spektrometrií | Theses on a related topic

50.
Depeš, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Epigenetické znaky apoptotických buněk | Theses on a related topic