Theses on a related topic (having the same keywords):

polyimide, permeability, glykoluril, glycoluril, permeabilita, polyimid, membrany, membrane

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Adamec, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Monomerní a dimerní molekulové klipsy odvozené z derivátů glykolurilu | Theses on a related topic Display description

2.
Adamec, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Inorganic Chemistry
Master's thesis defence: Schiffovy baze odvozené od diaminoglykolurilu | Theses on a related topic

3.
Batystová, Věra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature, German Language and Literature
Master's thesis defence: Culture and Nature on Speaking Terms Again: Dynamic Balance and Omnipresent Interconnectedness in the Fiction of N. Scott Momaday and Barbara Kingsolver | Theses on a related topic

4.
Garguláková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Deriváty glykolurilu a jejich dimerizační reakce | Theses on a related topic

5.
Havel, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Nové deriváty glykolurilu | Theses on a related topic

6.
Káňa, Štěpán
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Molekulové klipsy na bázi bipyridyl-glykolurilu | Theses on a related topic

7.
Kandrnálová, Markéta maiden name: Enderesová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Molekulární klipsa vycházející z glykolurilu | Theses on a related topic

8.
Kandrnálová, Markéta maiden name: Enderesová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Organic Chemistry
Master's thesis defence: Hexamer glykolurilu a jeho použití k přípravě cucurbiturilů | Theses on a related topic

9.
Lízal, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Selektivní příprava dimerů propandimočoviny | Theses on a related topic

10.
Lízal, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Organic Chemistry
Master's thesis defence: Molekulární klipsy vycházející z propandimočoviny | Theses on a related topic

11.
Navrátilová, Denisa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Fyziologie a patologie předního segmentu oka v kontaktologii | Theses on a related topic

12.
Pavlovec, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Deriváty 2,4–dimethylglykolurilu | Theses on a related topic

13.
Sadilová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Cyklické a acyklické oligomery glykolurilu | Theses on a related topic

14.
Slavík, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Počítačové modelování glykolurilových struktur | Theses on a related topic

15.
Slávik, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Syntéza glykolurilových derivátů s využitím chránících skupin | Theses on a related topic

16.
Sleziaková, Kristína maiden name: Tomášiková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Bambus[n]urily | Theses on a related topic

17.
Sokolov, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Stavební bloky pro přípravu cucurbiturilového dimeru | Theses on a related topic

18.
Sokolov, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Chemistry / Organic Chemistry
Advanced Master's thesis defense: Dimerní molekulární klipsy odvozené od glykolurilu | Theses on a related topic

19.
Ustrnul, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Glykolurilové dimery a trimery | Theses on a related topic

20.
Ustrnul, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Organic Chemistry
Dissertation defense: Deriváty cucurbiturilů obsahující propandimočovinové jednotky | Theses on a related topic

21.
Garguláková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Oligomery na bázi glykolurilu | Theses on a related topic

22.
Goliášová, Zita
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Úloha těsných spojů v regulaci propustnosti střevního epitelu | Theses on a related topic

23.
Hodáň, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Stavební bloky pro přípravu modifikovaných cucurbiturilů | Theses on a related topic

24.
Hodáň, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Macromolecular Chemistry
Master's thesis defence: Molekulární klipsy | Theses on a related topic

25.
Hrdličková, Barbara
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: DNA čipy v molekulární psychiatrii

26.
Jurášek, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: 2,4,6-substituované glykolurily a jejich reakce s karbonylovými sloučeninami | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: 2,4,6-substituované glykolurily a jejich reakce s karbonylovými sloučeninami | Theses on a related topic

27.
Lišková, Silvie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Uplatnění vedoucích peptidových sekvencí při přípravě a purifikaci rekombinantních proteinů | Theses on a related topic

28.
Marcinková, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Penetrace organických látek přes nafionovou membránu do hmotnostního spektrometru

29.
Návarová, Marie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Health Sciences (combination/specialization: Teaching Specialization Optics and Optometrics)
Master's thesis defence: Srovnání hydrogelových a silikonhydrogelových materiálů kontaktních čoček | Theses on a related topic

30.
Olšovský, Zdenko
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Automatická analýza kanálů transmembránových proteinů | Theses on a related topic

31.
Rejchrt, Pavel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Environmental Humanities / Economic Policy, Environmental Studies
Bachelor's thesis defense: Membránové technologie - zlom v pojetí čistíren odpadních vod nebo greenwashing. Případová studie jedné modernizace | Theses on a related topic

32.
Řiháčková, Katarína maiden name: Bányiová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Ekotoxikology)
Bachelor's thesis defense: Modely hodnocení zdravotních rizik perzistentních organických polutantů | Theses on a related topic

33.
Sedláková, Alžběta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Prediktory volby různých copingových strategií u lidí čelících předsudkům | Theses on a related topic

34.
Sleziaková, Kristína maiden name: Tomášiková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Organic Chemistry
Dissertation defense: New macrocycles for selective binding of ions | Theses on a related topic

35.
Sulek, Miloslav
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Materiály kontaktních čoček v současnosti | Theses on a related topic

36.
Štancl, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Organic Chemistry
Dissertation defense: Oligomery vycházející z glykolurilu | Theses on a related topic

37.
Štefek, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Glykolurily nesoucí funkční skupiny a jejich využití k syntéze bambusurilů | Theses on a related topic

38.
Švec, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Macromolecular Chemistry
Master's thesis defence: Komplexy na bázi cucurbit{6}urilu pro přípravu polyimidových membrán | Theses on a related topic

39.
Zavřelová, Eva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Kontaktní čočky - jejich druhy, použití | Theses on a related topic