Theses on a related topic (having the same keywords):

risk, account receivables, financne vykazy, pohladavky, financial statements, audit, technologia auditu, vyrok audit, materiality, kontrolny system, audit technology, substantive analytical procedures, auditor?s opinion, hladina vyznamnosti, testy vecnej spravnosti, control environment, riziko

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

351.
Mareček, Benjamín
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Optimalizace strategického rozhodování | Theses on a related topic Display description

352.
Maroszová, Ivana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Rizika související s plodinami a možnosti jejich krytí | Theses on a related topic

353.
Martínková, Martina maiden name: Pokorná
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Education / Education
Dissertation defense: Nadání dítěte jako rizikový faktor a podnět k šikaně | Theses on a related topic

354.
Mazalová, Martina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Účetní výkazy v souladu s IFRS pro malé a střední podniky | Theses on a related topic

355.
McDonald, Edward
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / Energy Security Studies (Eng.)
Master's thesis defence: Energy Security in the Age of Interconnection: Cyber-threat Framing in British Political Discourse | Theses on a related topic

356.
Mecková, Zuzana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Finanční analýza stavební společnosti | Theses on a related topic

357.
Melounová, Anna
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Vliv novely zákona o účetnictví na účetní závěrku | Theses on a related topic

358.
Mezerová Nevosádová, Dana maiden name: Nevosádová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Komparace podniků stejného odvětví na základě finanční analýzy | Theses on a related topic

359.
Mihály, Mátyás
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Bachelor's thesis defense: Aktuárské modely | Theses on a related topic

360.
Milata, Matej
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Bachelor's thesis defense: Kolektivní investování

361.
Miler, Václav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Finanční kontrola ve veřejné správě - teorie a praxe | Theses on a related topic

362.
Morháčová, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Psychology, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Riziká hroziace deťom v profesionálnej náhradnej výchove na Slovensku | Theses on a related topic

363.
Mrkvicová, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Přezkoumání hospodaření svazku obcí krajským úřadem | Theses on a related topic

364.
Müller, Vratislav
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Účetní závěrka podle US GAAP a české právní úpravy | Theses on a related topic

365.
Nečas, Svatopluk
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Economy and Management (4-years) / Business Economy and Management
Dissertation defense: Podnikání komerční pojišťovny a řízení jejího finančního zdraví | Theses on a related topic

366.
Nováček, Roman
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Párové Exchange Traded Products | Theses on a related topic

367.
Novotný, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Nejvyšší kontrolní úřad (postavení a úkoly jím zajišťované) | Theses on a related topic

368.
Nuošková, Dušana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media
Master's thesis defence: Možnosti analýzy digitálnej poézie | Theses on a related topic

369.
Nuzíková, Iveta maiden name: Beňová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Audit v bankovním sektoru | Theses on a related topic

370.
Oleárnik, Matej
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Tržní riziko v pojišťovnictví | Theses on a related topic

371.
Olgyaiová, Eva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Analýza pojistného krytí vybraného podniku | Theses on a related topic

372.
Onačillová, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Účtovná závierka a hodnotenie výkonnosti spoločnosti po prechode na vykazovanie v súlade s IFRS | Theses on a related topic

373.
Paďourová, Pavla
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Účetní závěrka v souladu s Mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední firmy | Theses on a related topic

374.
Pantůčková, Tereza
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Zvuk jako aktér - moc a organizace v prostoru nákupního centra | Theses on a related topic

375.
Pápay, Peter
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Optimalizace strategického rozhodnutí | Theses on a related topic

376.
Parma, Marcel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Analýza kapitálového a peněžního trhu se zaměřením na kolektivní investování | Theses on a related topic

377.
Pásková, Kateřina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Hodnocení výkonnosti podniku metodami finanční analýzy a ukazateli finančního trhu | Theses on a related topic

378.
Pašek, Stanislav
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Audit ve veřejné správě - audit vybraného města | Theses on a related topic

379.
Pavlík, Marek
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Strukturované produkty v portfoliovém kontextu | Theses on a related topic

380.
Pavlů, Dominik
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Political Science / Security and Strategic Studies
Master's thesis defence: Societální bezpečnost v rámci autonomního systému řízení vozidel | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Societální bezpečnost v rámci autonomního systému řízení vozidel | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Japonské územní spory – Jižní Kurily a ostrovy Senkaku | Theses on a related topic

381.
Pažická, Patrícia
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition
Master's thesis defence: Přídatné látky v potravinách: přínosy a zdravotní rizika | Theses on a related topic

382.
Perhalová, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Applied Mathematics for Multi-Branches Study, Economics
Bachelor's thesis defense: Porovnání klasického a bayesovského přístupu k testování hypotéz | Theses on a related topic

383.
Pešák, Radim
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dohled ČNB nad finančním trhem - Centrální registr úvěrů | Theses on a related topic

384.
Petrucha, Jiří
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Audit majetku u podnikatelských subjektů | Theses on a related topic

385.
Piroh, Dominik
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Optimalizace pojistné ochrany vybraného subjektu | Theses on a related topic

386.
Plevová, Petra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Ekonomický audit podniku jako významný nástroj konkurenceschopnosti podniku | Theses on a related topic

387.
Poláček, Radim
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defense: Výhody a nevýhody vstupu ČR do NATO | Theses on a related topic

388.
Poláčková, Zdeňka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Veřejná ekonomika)
Master's thesis defence: Přezkoumání hospodaření obcí auditorem | Theses on a related topic

389.
Pončíková, Veronika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Identifikace omezení výkonnosti podniku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Finanční analýza vybraného podniku | Theses on a related topic

390.
Potroková, Terézia
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Hodnocení úvěrové bonity podnikatelských subjektů | Theses on a related topic

391.
Poula, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Právní regulace pojišťovnictví v ČR | Theses on a related topic

392.
Přibil, Petr
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Financial Management
Master's thesis defence: Operační riziko v pojišťovnictví | Theses on a related topic

393.
Radovanović, Olivera
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Society As a Garden: Foucauldian concept of the “Right to Kill”, its Justification and Implementation in the Contemporary World | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Society As a Garden: Foucauldian concept of the “Right to Kill”, its Justification and Implementation in the Contemporary World | Theses on a related topic

394.
Révészová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Tuning in: Dealing with Music in a „Problematic District“ | Theses on a related topic

395.
Romportlová, Michaela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Finance / Finance
Master's thesis defence: Účetní výkaznictví územně samosprávných celků | Theses on a related topic

396.
Ryček, Matouš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Bachelor's thesis defense: Finanční audit neziskových organizací | Theses on a related topic

397.
Řezáč, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Pravděpodobnost z pohledu behaviorální ekonomie | Theses on a related topic

398.
Řezáč, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defense: Spoříme si moudře? Přednastavení v Behaviorální Ekonomii | Theses on a related topic

399.
Řezníková, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Evropská harmonizace v oblasti fúzí obchodních společností a její dopady na české právo | Theses on a related topic

400.
Sedláčková, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Harmonizace platební a dodací podmínky v mezinárodním obchodě | Theses on a related topic