Theses on a related topic (having the same keywords):

mobilni geneticke elementy, transposon, insertion sequence, plazmid, transpozon, inzercni sekvence, plasmid, antibiotic resistance, integron, antibioticka rezistence, mobile genetic elements, horizontalni prenos genu, horizontal gene transfer

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Machát, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Struktura a funkce genomu Staphylococcus aureus | Theses on a related topic Display description

2.
Benešová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Koaguláza-negativní stafylokoky jako rezervoár mobilních genetických elementů s geny antibiotikové rezistence a virulence | Theses on a related topic

3.
Varga, Marian
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Charakterizace systémů nespecifické transdukce plazmidů u Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

4.
Gajdošík, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Molekulární genetika acidofilních bakterií oxidující síru a železo | Theses on a related topic

5.
Hulatová, Nina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Úloha bakteriofágů v horizontálním přenosu genů u stafylokoků | Theses on a related topic

6.
Indráková, Adéla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Evoluce genetického elementu SCCmec u rodu Staphylococcus | Theses on a related topic

7.
Kubasová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Microbiology
Dissertation defense: Vývoj plazmidů - interakce plazmidů rezistence a virulence u Salmonella enterica | Theses on a related topic

8.
Marciniak, Jacek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Vliv rekombinací na evoluci stafylokokových mobilních genetických elementů | Theses on a related topic

9.
Mašlaňová, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Úloha bakteriofágů v horizontálním přenosu genů u druhu Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

10.
Mináriková, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární charakteristika profágů a jejich role v patogenitě stafylokoků | Theses on a related topic

11.
Dalihodová, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Význam horizontálního přenosu genů v evoluci patogenních bakterií | Theses on a related topic

12.
Hradilová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Mobilní genetické elementy v šíření rezistence ke karbapenemům | Theses on a related topic

13.
Křesalová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Charakterizace enterokoků rezistentních k vankomycinu a jejich epidemiologie v České republice | Theses on a related topic

14.
Nohejl, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Klinicky významné rezistentní plazmidy – studium biologické zátěže a stability úspěšných mobilních genetických elementů | Theses on a related topic

15.
Zapletalová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Plazmidy antibiotické rezistence - stabilita a biologická zátěž | Theses on a related topic

16.
Brhelová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Molekulárně-biologická charakterizace enterobakterií s produkcí širokospektrých beta-laktamáz u dětských onkologických pacientů | Theses on a related topic

17.
Dostál, Dan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Komparativní analýza plazmidů nesoucích geny pro produkci karbapenemáz | Theses on a related topic

18.
Dostál, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Variabilní genetické elementy v genomu kmenů Staphylococcus aureus tvořících trpasličí kolonie izolovaných od pacientů s chronickou infekcí | Theses on a related topic

19.
Ďuriníková, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Využití oslabených kmenů salmonel jako nosičů DNA vakcín | Theses on a related topic

20.
Fedorová, Michaela maiden name: Purgertová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Geny rezistence a plazmidy u izolátů E. coli rezistentních k fluorochinolonům | Theses on a related topic

21.
Fišarová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Vlastnosti a klinický význam koaguláza-negativních druhů stafylokoků | Theses on a related topic

22.
Formanová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Mobilní genetické elementy bakterií a jejich význam v evoluci patogenních kmenů | Theses on a related topic

23.
Franzová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Klinické a imunologické aspekty bakteriofágové terapie | Theses on a related topic

24.
Franzová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Produkce cytokinů v důsledku antigenních stimulů při fágové terapii | Theses on a related topic

25.
Holub, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Horizontální přenos genů u bakterií zprostředkovaný transdukcí | Theses on a related topic

26.
Hulatová, Nina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Mezidruhový přenos plazmidů mezi kmeny rodu Staphylococcus zprostředkovaný transdukcí | Theses on a related topic

27.
Jakubíčková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Vliv antimikrobiálních látek na frekvenci transdukce u bakterií rodu Staphylococcus | Theses on a related topic

28.
Juřicová, Helena maiden name: Hradecká
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Mechanismy a způsoby šíření rezistencí k antibiotikům u salmonel | Theses on a related topic

29.
Klvaňa, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Bakteriální rezistence ke kolistinu: mechanismy, epidemiologie a klinický význam | Theses on a related topic

30.
Kořená, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Gene transfer agents – fágům podobné částice přenášející genetickou informaci u bakterií | Theses on a related topic

31.
Kořená, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Strukturní a funkční analýza CRISPR/Cas lokusu v genomu koaguláza-negativních stafylokoků | Theses on a related topic

32.
Kristeková, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Genomové ostrovy patogenity Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

33.
Kuntová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Struktura a funkce plazmidů klinicky významných kmenů Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

34.
Motlová, Pavlína maiden name: Šteflová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Genom jako ekosystém různých mobilních genetických elementů | Theses on a related topic

35.
Mrkva, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Úloha horizontálního přenosu genů v krátkodobé evoluci Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

36.
Otradovcová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Bachelor's thesis defense: Molekulární diagnostika mobilních genetických elementů u Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

37.
Parůžková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Prevalence patogenních kmenů Yersinia enterocolitica v potravinách živočišného původu a charakterizace získaných izolátů | Theses on a related topic

38.
Polák, Patrik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Léčba infekčních onemocnění pomocí bakteriofágů | Theses on a related topic

39.
Řeháková, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Plazmidy antibiotické rezistence - epidemiologický a klinický význam | Theses on a related topic

40.
Skokanová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Molekulární charakterizace multirezistetních kmenů vybraných bakterií izolovaných od pacientů s hematologickými malignitami | Theses on a related topic

41.
Tomčová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Izolace a typizace gramnegativních bakterií rezistentních k antimikrobiálním látkám v odpadních vodách | Theses on a related topic

42.
Varga, Marian
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Restrikčně-modifikační systémy stafylokoků | Theses on a related topic

43.
Varga, Marian
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Transdukce plazmidů zprostředkovaná profágy kmenů Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

44.
Wertheimer, Zuzana maiden name: Kaštilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics, Upper Secondary School Teacher Training in Biology
Master's thesis defence: Charakterizace mobilních genetických elementů a potenciálních faktorů virulence v genomu Macrococcus sp. z humánního klinického materiálu | Theses on a related topic

45.
Baloghová, Adriána
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Role bakteriofágů ve virulenci a fitness bakterií | Theses on a related topic

46.
Bartošová, Dagmar
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Sporulace vybraných kmenů streptomycet a vazba těžkých kovů | Theses on a related topic

47.
Dalihodová, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Mezidruhový přenos plazmidů mezi kmeny r. Staphylococcus izolovanými z veterinárního prostředí | Theses on a related topic

48.
Dobrovolná, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
Bachelor's thesis defense: Biochemické aspekty užívání antibiotik | Theses on a related topic

49.
Dosoudilová, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Rychlá identifikace ESBL pozitivních vzorků metodou real-time PCR | Theses on a related topic

50.
Filiačová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Variabilní genomové elementy a jejich význam ve virulenci Staphylococcus aureus | Theses on a related topic