Theses on a related topic (having the same keywords):

rodina, dite, rutina, game, vocabulary, speech development possibilities, hracka, communication skills, book, kniha, communication disorder, child, rhythm, komunikace, gestures, komunikacni schopnosti, moznosti rozvoje reci, family, narusena komunikacni schopnost, slovni zasoba, vyvoj reci, speech development, toy, routine, hra, gesta, rytmus, communication

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

4501.
Plíšková, Barbora
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Bachelor's thesis defense: Každodenní práce, rutina zaměstnanců základní školy. | Theses on a related topic Display description

4502.
Pluskalová, Eliška
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Informační zdroje k tématům sexuální výchovy u žáků 2. stupně základní školy | Theses on a related topic

4503.
Podivínská, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Gallery Education and Arts Facilitation, Visual Arts
Master's thesis defence: Barva, hra a učení: Výtvarné zpracování objektu jako formy slabikáře | Theses on a related topic

4504.
Podmajerská, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training (combination/specialization: Anglický jazyk a literatura)
Master's thesis defence: Možnosti spolupráce školy a rodiny na speciální základní škole | Theses on a related topic

4505.
Podobová, Nela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Střídavá péče a její vliv na rodinu | Theses on a related topic

4506.
Podolová, Ilona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Potřeby žáků s vývojovou dysfázií ve výchovně-vzdělávacím procesu | Theses on a related topic

4507.
Podsedníková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Komunikace dítěte s poruchou autistického spektra | Theses on a related topic

4508.
Pohlová, Pavlína
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Nácvik komunikace u dětí s autismem v předškolním věku | Theses on a related topic

4509.
Pohorská, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Aplikace Preventivního systému Dona Bosca na výchovu dětí v rodinách

4510.
Pohorská, Markéta
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Motivační aspekty dětí a mladistvých navštěvujících volnočasové programy při Salesiánských střediscích mládeže v Brně-Líšňi a v Plzni | Theses on a related topic

4511.
Pokluda, Luděk
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Informatics (4-years) / Informatics
Dissertation defense: Haptical Navigation of Visually Impaired Persons in Building Models | Theses on a related topic

4512.
Pokora, Dominik
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defense: Význam nových médií a game-based learningu ve speciální pedagogice | Theses on a related topic

4513.
Pokorná, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Sexuální výchova v rodině očima matky | Theses on a related topic

4514.
Pokorný, Libor
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Neverbální komunikační projevy ve třídě na základních školách | Theses on a related topic

4515.
Poláček, Aleš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Technické obory)
Bachelor's thesis defense: Výměnné studijní programy české střední školy | Theses on a related topic

4516.
Poláčková, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Práva dítěte. Analýza právní konstrukce pojmu v českém právu. | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Práva dítěte. Analýza právní konstrukce pojmu v českém právu. | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Práva dítěte. Analýza právní konstrukce pojmu v českém právu. | Theses on a related topic

4517.
Poláčková, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Využití komunikační metody VOKS ve výuce dětí s kombinovaným postižením | Theses on a related topic

4518.
Poláchová, Stanislava
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
Master's thesis defence: Úloha učitele odborných předmětů při vzdělávání žáků se specifickými poruchami chování | Theses on a related topic

4519.
Polášková, Ivana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / Midwife
Bachelor's thesis defense: Jak muži vnímají těhotenství svých partnerek | Theses on a related topic

4520.
Polišenský, Jan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Computer Graphics
Master's thesis defence: Hra se světlem v enginu OptiX | Theses on a related topic

4521.
Polívková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Výtvarná výchova jako prostor pro rozvoj komunikačních schopností u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami | Theses on a related topic

4522.
Polláková, Nicole
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language
Master's thesis defence: Konzentrations- und Entspannungsübungen im Deutschunterricht | Theses on a related topic

4523.
Pončíková, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Ostatní pedie)
Master's thesis defence: Socializace raně dospělých jedinců po odchodech z dětských domovů | Theses on a related topic

4524.
Pontešová, Rebeka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Sociální vztah matka-mládě u orangutanů v zajetí | Theses on a related topic

4525.
Popelka, Karel
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Metodické postupy pro výuku diagnostiky oboru autotronik | Theses on a related topic

4526.
Popelková, Kristýna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Alternativní způsob života a výchova v nekonvenčním prostředí | Theses on a related topic

4527.
Poslušná, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Potřebné informace a způsoby jejich zjišťování rodinami dětí raného věku se zrakovým a kombinovaným postižením | Theses on a related topic

4528.
Pospiš, Andrea
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Midwifery / Midwife
Bachelor's thesis defense: Co nabízí Koncept kontinua pro matku a dítě | Theses on a related topic

4529.
Pospiš, Martin
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: System Engineering and Informatics / Economic Information Systems
Bachelor's thesis defense: Groupware jako základ pro CRM – srovnání nabídky na trhu | Theses on a related topic

4530.
Pospíšil, Radek
Faculty: Faculty of Education
Year: 2004, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Patologické jevy na prvním stupni základní školy

4531.
Pospíšilová, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Pojetí genderu v rozsudcích o přidělení dětí do péče | Theses on a related topic

4532.
Pospíšilová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Možnosti optimalizace komunikace a spolupráce mezi rodinou a školou žáků se specifickými poruchami učení | Theses on a related topic

4533.
Pospíšilová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Speciálně pedagogická diagnostika a sebehodnocení žáků s lehkým mentálním postižením na základní škole praktické | Theses on a related topic

4534.
Pospíšilová, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Master's thesis defence: Zařízení FOD (fond ohrožených dětí) Klokánek – alternativa náhradní rodinné péče | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Životní situace dětí umístěných do zařízení NRP Klokánek | Theses on a related topic

4535.
Pospíšilová, Pavla
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Vliv volnočasových aktivit na eliminaci protiprávního jednání dětí a mládeže v Holešově a okolí | Theses on a related topic

4536.
Pospíšilová, Renata
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Sociální služby pro osoby s těžkým zdravotním postižením ve Zlínském kraji | Theses on a related topic

4537.
Pospíšilová, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Vybrané časopisy zaměřené na dětského čtenáře po roce 1848 | Theses on a related topic

4538.
Potančok, Juraj
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Sociology (4-years) / Sociology
Dissertation defense: Perception of Fatherhood by Young Fathers in the Changing Contemporary Family | Theses on a related topic

4539.
Pouchlá, Šárka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training
Bachelor's thesis defense: Rozvoj empatie u dětí v MŠ. Výukový program „Pojďme si pomáhat“ | Theses on a related topic

4540.
Prášilová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Edularp jako zážitková výuková metoda | Theses on a related topic

4541.
Prášková, Jiřina maiden name: Kettnerová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Rozvoj profesních perspektiv u dětí s poruchou chování | Theses on a related topic

4542.
Pražáková, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defense: Důvody vyhledání azylových domů pro matky s dětmi v tísni. | Theses on a related topic

4543.
Prchlíková, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Jazykový rozbor staročeské hry Mastičkář | Theses on a related topic

4544.
Procházka, Roman
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Využití pomůcek u žáků s narušenou komunikační schopností | Theses on a related topic

4545.
Procházková, Jiřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Informovanost pacientů s akutní myeloidní leukemií | Theses on a related topic

4546.
Procházková, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Zdraví v mateřských školách | Theses on a related topic

4547.
Procházková, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Současné zaměření her v MŠ | Theses on a related topic

4548.
Prokešová, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defense: Význam rodinných vyprávění o zesnulých členech rodiny a jejich vypravěčství v rodině | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Význam rodinných vyprávění o zesnulých členech a jejich vypravěčství v rodině | Theses on a related topic

4549.
Prokop, Bedřich
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Mediální gramotnost budoucích učitelů | Theses on a related topic

4550.
Prokop, Bedřich
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Pedagogické aspekty bezpečné komunikace ve virtuálním prostoru | Theses on a related topic