Theses on a related topic (having the same keywords):

countermovement jump, explozivni sila, vyskok ze statickeho podrepu, dynamic stretching, warm-up, nervosvalova aktivace, neuromuscular activation, vertical jump, squat jump, dynamicky strecink, rozcviceni, vertikalni vyskok, vyskok po seskoku z lavicky, explosive strength, elektrostimulace, vyskok s protipohybem, electrostimulation, drop jump

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Rosenberková, Andrea
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Sport Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Bezprostřední vliv aplikace různých druhů strečinku a jejich kombinací na vybrané motorické výkony | Theses on a related topic Display description

2.
Forýtek, Jakub
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education, Lower Secondary School Teacher Training in Civics
Master's thesis defence: Vliv různých druhů rozcvičení na rychlostní výkony | Theses on a related topic

3.
Gojdová, Anežka
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Training of condition)
Master's thesis defence: Využití elektrostimulace ve sportovní přípravě | Theses on a related topic

4.
Hlavoňová, Zuzana
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Kinanthropology (4-years) / Kinanthropology
Dissertation defense: Vliv bezprostřední aplikace různých druhů strečinku na vertikální výskok u atletů - skokanů | Theses on a related topic

5.
Obrová, Monika
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defense: Bezprostřední vliv aplikace statického a dynamického strečinku na vybrané sportovní výkony žáků ZŠ. | Theses on a related topic

6.
Tručka, Michal
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Applied Sport Education of Security Bodies
Master's thesis defence: Vliv aplikace různych druhů strečinku (v rozcvičení) na vybrané silové výkony | Theses on a related topic

7.
Vrba, Lukáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Master's thesis defence: Akutní efekt statického a dynamického strečinku na vybrané silové výkony | Theses on a related topic

8.
Čejka, Petr
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
Master's thesis defence: Aktuální trendy versus praktické aplikace strečinkových cvičení fotbalistů ve fázi warm-up | Theses on a related topic

9.
Ďurša, Marián
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Fitness Trainer
Master's thesis defence: Vztah vybraných parametrů vertikálního výskoku a izokinetické síly u hráčů fotbalu | Theses on a related topic

10.
Havíř, Tomáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Regeneration and Nutrition in Sport)
Bachelor's thesis defense: Rozvoj explozivní síly horních končetin u hráčů házené. | Theses on a related topic

11.
Hloch, Jan
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Fitness Trainer
Master's thesis defence: Vliv zatížení na herní dovednosti v mládežnických kategoriích ve fotbale | Theses on a related topic

12.
Holubec, Martin
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Trendy ve využití nervosvalové aktivace před sportovními výkony | Theses on a related topic

13.
Holubec, Martin
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Fitness Trainer
Master's thesis defence: Vliv silového intervenčního programu na postaktivační potenciaci u mladých volejbalistek | Theses on a related topic

14.
Husáková, Linda
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Sport Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Civics
Bachelor's thesis defense: Rozvoj explozivní síly dolních končetin u hokejistů 5. - 7.třídy v suché přípravě | Theses on a related topic

15.
Hyťha, David
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Sports Education)
Master's thesis defence: Vliv tréninku Air Alert IV na vertikální výskok streetballera | Theses on a related topic

16.
Jankuv, Lukáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Training of condition)
Master's thesis defence: Vliv elektrostimulace na rozvoj silových schopností dolních končetin | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Vliv elektrostimulace na rozvoj silových schopností dolních končetin | Theses on a related topic

17.
Jáňová, Nika
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Physical Education and Sport / Fitness Trainer
Master's thesis defence: Vliv plyometrického tréninku na výkon ve sportovní gymnastice - přeskok | Theses on a related topic

18.
Kimmel, Erik
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Vliv silového intervenčního programu metodou elektrostimulace na sílu extenzorů kolenního kloubu | Theses on a related topic

19.
Konečný, Jan
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Kinanthropology (4-years) / Kinanthropology
Dissertation defense: Hodnocení úrovně explozivně-silových schopností dolních končetin u vybraných souborů extraligových hráčů ledního hokeje | Theses on a related topic

20.
Krajdl, Tomáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Trenérství)
Master's thesis defence: Komparace úrovně vybraných pohybových schopností basketbalistů z různých soutěží | Theses on a related topic

21.
Matura, Matěj
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defense: Akutní vliv postaktivační potenciace dolních končetin na explozivní sílu | Theses on a related topic

22.
Ondra, Jaroslav
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
Master's thesis defence: Akutní efekt odlišných metod strečinku na vybrané výkony mladých fotbalistů | Theses on a related topic

23.
Osička, Tomáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Sport Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Bachelor's thesis defense: Akutní efekt aplikace různých typů strečinkových a průpravných cvičení na sportovní výkon v basketbalu | Theses on a related topic

24.
Petrovič, Marek
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Sports Education)
Master's thesis defence: Charakteristika předzápasového rozcvičení ve výkonnostním fotbalu | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Charakteristika předzápasového rozcvičení ve fotbale | Theses on a related topic

25.
Serafin, Ivan
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Football referee)
Bachelor's thesis defense: Vytvoření inventáře cvičení s převahou specifických prostředků pro různé typy rozcvičení v tréninku | Theses on a related topic

26.
Shorný, Matěj
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defense: Vliv plyometrie na rozvoj silových schopností v BMX | Theses on a related topic

27.
Strnad, Filip
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Účinek sportovní masáže a negativní termoterapie na sportovní výkon | Theses on a related topic

28.
Tomšíková, Vendula
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Vliv rozdílného typu rozcvičení na aktuální stav herních dovedností | Theses on a related topic

29.
Berger, Erik
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Ice hockey referee)
Bachelor's thesis defense: Vytvoření inventáře cvičení s převahou specifických prostředků pro různé typy rozcvičení v tréninku | Theses on a related topic

30.
Brodecký, Marek
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education, Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
Master's thesis defence: Vztah izokinetické síly flexorů a extenzorů kolenního kloubu a vertikálního výskoku u elitních hráčů fotbalu | Theses on a related topic

31.
Brzobohatý, Michal
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Training of condition)
Master's thesis defence: Vliv explozivně silového tréninku ledních hokejistů na vybrané rychlostní ukazatele. | Theses on a related topic

32.
Eliášová, Martina
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Rozcvičení a strečink v tréninkovém procesu ve fotbale | Theses on a related topic

33.
Gregor, Luboš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Regeneration and Nutrition in Sport)
Bachelor's thesis defense: Plyometrická cvičení v přípravě basketbalisty | Theses on a related topic

34.
Havíř, Tomáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defense: Gravity | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Gravity
Bachelor's thesis defense: Fitness program Les Mills | Theses on a related topic

35.
Hírešová, Michaela
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
Master's thesis defence: Akutní efekt statického a dynamického strečinku na vybrané silové a rychlostní výkony | Theses on a related topic

36.
Hlaváčová, Silvie
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Sport Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Bachelor's thesis defense: Kondiční a technická příprava golfového hráče | Theses on a related topic

37.
Kosta, Vladimír
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Training of condition)
Master's thesis defence: Efektivita tréninkového programu Air Alert IV v tréninku mládeže ve volejbalu | Theses on a related topic

38.
Koukal, Štěpán
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Training of condition)
Master's thesis defence: Vliv maximální silové intervence na změnu úrovně explozivní síly dolních končetin | Theses on a related topic

39.
Kuběnová, Adéla
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Možnosti kinezioterapie a fyzikální terapie a jejich vliv na reedukaci chůze u pacientů po spinálním traumatu | Theses on a related topic

40.
Kypr, Adam
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections
Bachelor's thesis defense: Vliv přemístění na explozivní sílu dolních končetin | Theses on a related topic

41.
Luterán, Andrej
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defense: Rozvoj silových schopností v tréninkovém procesu u mládeže | Theses on a related topic

42.
Lysák, Vlastimil
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Regeneration and Nutrition in Sport)
Bachelor's thesis defense: Aplikace plyometrického cvičení v kondičním tréninku fotbalistů | Theses on a related topic

43.
Mikšíček, Miroslav
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Training of condition)
Master's thesis defence: Vliv intervenčního programu explozivně-silového charakteru na úroveň vybraných silových a rychlostních parametrů u hráčů fotbalu | Theses on a related topic

44.
Ondrášková, Hana
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Sports Education)
Master's thesis defence: Princip rytmizace rozcvičení v hodině tělesné výchovy na druhém stupni základních škol | Theses on a related topic

45.
Ovčačík, Jan
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defense: Vliv věku a explozivní síly na vybrané rychlostní výkony fotbalistů | Theses on a related topic

46.
Plachý, Lukáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Movement Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Bachelor's thesis defense: Úroveň pohybových schopností u dětí mladšího školního věku | Theses on a related topic

47.
Plachý, Lukáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Komparace motorických schopností u dětí mladšího školního věku | Theses on a related topic

48.
Ročková, Klára
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Training of condition)
Master's thesis defence: Využití různých způsobů rozcvičení před závody u výkonnostních a vrcholových atletů | Theses on a related topic

49.
Spazier, Petr
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport
Bachelor's thesis defense: Rozcvičení před utkáním ve fotbale v různých věkových kategoriích | Theses on a related topic

50.
Stará, Markéta
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Training of condition)
Master's thesis defence: Vliv explosivně silového intervenčního programu na vybrané silové a rychlostní ukazatele mladých volejbalistů | Theses on a related topic