Theses on a related topic (having the same keywords):

brno, multi-level governance, partnerstvi mest, evropeizace, europeanization, viceurovnove vladnuti, city partnership

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

701.
Prokopová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Keramická produkce 2. poloviny 15. století v Brně | Theses on a related topic Display description

702.
Prokopová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Vypovídací hodnota archeologických pramenů z odpadní jímky v Orlí 19/21 v kontextu středověkého Brna | Theses on a related topic

703.
Prokšík, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Koncentrace, nebo dekoncentrace? Komparace modelů územního členění u územně členěných měst na příkladu Prahy, Brna a Pardubic | Theses on a related topic

704.
Prudíková, Dana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Political Science (4-years) / Political Science
Dissertation defense: Násilné prosazování zájmů vůči EU: Analýza evropeizace ozbrojené opozice | Theses on a related topic

705.
Přibylová, Michala
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Předlokační osídlení jižní části historického jádra Brna a jeho přerod v městský organismus v archeologických pramenech získaných v rámci archeologického výzkumu parcely Orlí 19-21. | Theses on a related topic

706.
Ptáčková, Andrea maiden name: Přecechtělová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Master's thesis defence: František Benedikt Klíčník (1678 - 1755) | Theses on a related topic

707.
Pulicarová, Zdeňka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Komparace vlivu evropeizace v České a Slovenské republice v oblasti cestovního ruchu | Theses on a related topic

708.
Rabinská, Pavlína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Social Anthropology, Spanish Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Claude Lévi-Strauss a UNESCO | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Projekty integrace imigrantů v Brně | Theses on a related topic

709.
Radilová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Master's thesis defence: Město Brno a jeho kulturní a společenský život | Theses on a related topic

710.
Radová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / German Language and Literature
Master's thesis defence: Zionismus als Hintergrund der Tätigkeit des "Jüdischen Buch- und Kunstverlags" | Theses on a related topic

711.
Ragulová, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Bachelor's thesis defense: Městská ubytovací kancelář v Brně | Theses on a related topic

712.
Rajsigl, Jakub
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Vybrané socioekonomické problémy na příkladu urbanistického obvodu města Brna | Theses on a related topic

713.
Randová, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Moravská ústřední útulna ženská v Brně (1899-1952)a její starostka Marie Steyskalová | Theses on a related topic

714.
Rapošová, Ivana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Zbrojovka: a black hole in the city center or a unique mosaic of meanings? Urban ethnography of place attachment to the former armament factory in Brno. | Theses on a related topic

715.
Rašková, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Auxiliary Historical Sciences
Bachelor's thesis defense: Cechy v Brně a jejich symbolika | Theses on a related topic

716.
Rauscherová, Nicole
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Historie města Brna v názvech ulic | Theses on a related topic

717.
Razimová, Iveta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dobré mravy v procesu evropeizace soukromého práva | Theses on a related topic

718.
Reczek, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Master's thesis defence: Mapování druhů povrchů ve městě na základě analýzy smíšených pixelů (SMA) | Theses on a related topic

719.
Rendlová, Věra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography / Geography and Cartography (combination/specialization: Regional Geography and Regional Planning)
Master's thesis defence: Podnikatelské prostředí v Brně

720.
Roffeisová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Výstavba katolických chrámů ve městě Brně v letech 1918-1938 | Theses on a related topic

721.
Roffeisová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Výstavba katolických chrámů ve městě Brně v letech 1918-1938 | Theses on a related topic

722.
Rokytová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Současná jména restaurací, hospod, kaváren a barů v Brně | Theses on a related topic

723.
Rosolová, Barbara
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Bachelor's thesis defense: Dějiny varhanního oddělení brněnské konzervatoře | Theses on a related topic

724.
Rusňáková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Brnenská živnostenská fotografie do roku 1948 | Theses on a related topic

725.
Rydzyk, Pavel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Bachelor's thesis defense: Analýza české a slovenské hospodářské politiky prizmatem vstupu do eurozóny | Theses on a related topic

726.
Rysková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Metody popularizace vědy v období československé republiky na příkladu prof. Karla Absolona | Theses on a related topic

727.
Ryšánek, Radek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / Ethnology, History of Arts
Master's thesis defence: Franz Ritter von Felbinger. Brněnský naturalistický malíř | Theses on a related topic

728.
Řačáková, Kristýna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Evropeizace programových dokumentů hnutí ANO | Theses on a related topic

729.
Řezáčová, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Evropeizace železniční dopravy v kontextu transformace, případová studie Českých drah | Theses on a related topic

730.
Řezníková, Helena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Bachelor's thesis defense: Časoprostorové změny v charakteru aktivních povrchů na území města Brna | Theses on a related topic

731.
Řezníková, Helena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Master's thesis defence: 3D modely a jejich využití pro modelování městského klimatu (na příkladu města Brna) | Theses on a related topic

732.
Řičánková, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology
Bachelor's thesis defense: Brněnské punkové hnutí v 80. letech. | Theses on a related topic

733.
Řičánková, Klára
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
Master's thesis defence: Sporvereine in Brünn 1850-1945 | Theses on a related topic

734.
Řihánková, Martina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Gender Studies, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Brněnský fenomén - soubor textů pro Brněnský deník Rovnost | Theses on a related topic

735.
Říhová, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / German Language and Literature
Master's thesis defence: Sprachentopographie Brünns | Theses on a related topic

736.
Salamon, Petr
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Kořeny brněnského environmentalismu. Individuální motivace k zelenému aktivismu v prostředí brněnského zeleného hnutí. | Theses on a related topic

737.
Satinská, Magdaléna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Digital Media), Sociology
Bachelor's thesis defense: Vývoj tématu v dokumentárním filmu - na základě vlastního díla | Theses on a related topic

738.
Sedláček, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Master's thesis defence: Sbírkotvorná činnost Historického oddělení Muzea města Brna v letech 1985 - 2005 | Theses on a related topic

739.
Sedláček, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Human Geography)
Bachelor's thesis defense: Dopravní poloha a dostupnost nákupních center v českých městech | Theses on a related topic

740.
Sedláček, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Social Geography and Regional Development
Master's thesis defence: Nákupní centra v Brně-geografická analýza dostupnosti | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Nákupní centra v Brně-geografická analýza dostupnosti | Theses on a related topic

741.
Sedláčková, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Archival Studies, Czech Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Inventář fondu F 5 Společenstvo lakýrníků a natěračů, Brno 1882–1950 | Theses on a related topic

742.
Sedlatá, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Komparace strategií komunikace evropských záležitostí v zemích střední a východní Evropy | Theses on a related topic

743.
Schneider, Ondřej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Sportovní Brno – Otazníky a odpovědi | Theses on a related topic

744.
Schneiderová, Nikola
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Bachelor's thesis defense: Dojížďka studentů ekonomických fakult za studiem v Brně | Theses on a related topic

745.
Simandl, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Život obyvatelstva na Brněnsku za Velké války | Theses on a related topic

746.
Skopal, Roman
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defense: Strana zelených ve vládní koalici po parlamentních volbách 2006 | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Postoj ultrapravicových politických stran v České republice k evropské integraci | Theses on a related topic

747.
Skotáková, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / History, History of Arts
Master's thesis defence: Scénograf Emil Pirchan | Theses on a related topic

748.
Skoupá, Tereza
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Opat Cyril František Napp a jeho působení v klášteře na Starém Brně | Theses on a related topic

749.
Slaběňáková, Jana Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archival Administration, History
Master's thesis defence: Působení Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského na území brněnského biskupství od jejího příchodu až do dnešní doby (1862 – 2008) | Theses on a related topic

750.
Slabý, Tomáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Využitelnost meziregionální spolupráce pro spravování agendy evropských záležitostí Jihomoravského kraje | Theses on a related topic