Theses on a related topic (having the same keywords):

zakazane udaje, osobni spis, nahlizeni do spisu, zakonik prace, osobni udaje, uvahy de lege ferenda

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Augustin, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Principy odměňování závislé práce a funkce mzdy | Theses on a related topic Display description

2.
Baumann, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní poměr na dobu určitou a jeho důsledky pro postavení zaměstnance | Theses on a related topic

3.
Belza, Jaroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Bachelor's thesis defence: Přispěvatelé humanitárního mapování a OpenStreetMap | Theses on a related topic

4.
Blažík, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovněprávní vztahy úředníků státní správy - srovnání s úpravou zákoníku práce | Theses on a related topic

5.
Böhmová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Evaluace tématu zpracování mezd na střední škole | Theses on a related topic

6.
Brucknerová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Criminal Law
Dissertation defence: Alternativní sankce v trestním právu a jejich využití v praxi | Theses on a related topic

7.
Calabová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Správně-právní aspekty činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže | Theses on a related topic

8.
Černá, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Možnosti zneužití biometrických údajů z pohledu informační etiky na příkladu e-pasů | Theses on a related topic

9.
Česalová, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Demokratizace českého právního řádu po r. 1989 | Theses on a related topic

10.
Dejmková, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní princip v pracovním právu | Theses on a related topic

11.
Denár, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Data retention v České republice po 1. říjnu 2012: technologicko-etický pohled na rozsah uchovávaných údajů | Theses on a related topic

12.
Dominik, Tomáš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Networks and Communication
Bachelor's thesis defence: Poskytování veřejného WiFi připojení | Theses on a related topic

13.
Doubková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Domácí vězení jako alternativa trestu odnětí svobody | Theses on a related topic

14.
Dresslerová, Nicole
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defence: Právo na ochranu soukromí v pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnance | Theses on a related topic

15.
Drexlerová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defence: Vznik pracovního poměru | Theses on a related topic

16.
Dudová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Vnitřní předpisy u zaměstnavatele studenta | Theses on a related topic

17.
Dvořáková, Ivana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Překážky v práci – pojem, právní úprava, náhrada mzdy | Theses on a related topic

18.
Filípek, Matěj
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní princip v českém pracovním právu | Theses on a related topic

19.
Foldyna, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana soukromí a osobních dat v informačních sítích | Theses on a related topic

20.
Gromnica, Adam
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana mzdy | Theses on a related topic

21.
Gruner, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana soukromí právnické osoby | Theses on a related topic

22.
Hájek, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Sociální inženýrství v kontextu knihovnické prace | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Sociální inženýrství v kontextu knihovnické prace | Theses on a related topic

23.
Hampová, Andrea
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defence: Zvláštní pracovní podmínky zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců | Theses on a related topic

24.
Hanus, Zdeněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defence: Výpověď z pracovního poměru

25.
Haselbergerová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defence: Právní základy vzniku pracovního poměru | Theses on a related topic

26.
Hauk, Stanislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání | Theses on a related topic

27.
Havíř, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defence: Subjekty trestního řízení a jejich práva ve fázi postupu před zahájením trestního stíhání | Theses on a related topic

28.
Hendrychová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní limitace náhrady škody de lege lata a de lege ferenda | Theses on a related topic

29.
Herzánová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defence: Pracovněprávní vztahy zaměstnanců ve školství | Theses on a related topic

30.
Holá, Štěpánka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defence: Pracovní doba a doby odpočinku v českém pracovním právu | Theses on a related topic

31.
Holemý, Libor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Labour Law)
Advanced Master's thesis defence: Odpovědnost zaměstnance za škodu v pracovním právu, se zaměřením na odpovědnost zvláštní | Theses on a related topic

32.
Hruška, Luděk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smlouvy a smluvní princip v novém zákoníku práce | Theses on a related topic

33.
Hrušková, Marie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou | Theses on a related topic

34.
Hučíková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defence: Odpovědnost za pracovní úrazy a nemoci z povolání | Theses on a related topic

35.
Hudec, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Domácí vězení jako alternativa odnětí svobody | Theses on a related topic

36.
Hůdek, Antonín
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní poměr na dobu určitou - historie právní úpravy | Theses on a related topic

37.
Chocholatý, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Criminal Law
Dissertation defence: Drogová kriminalita - problematika dokazování | Theses on a related topic

38.
Chrastinová, Dana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Kolektivní dohoda | Theses on a related topic

39.
Chroustová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Diskriminace z důvodu věku v zaměstnání | Theses on a related topic

40.
Jakubíková, Linda
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defence: Analýza vnitřních předpisů konkrétního zaměstnavatele (zaměstnavatele studenta) | Theses on a related topic

41.
Janáčková, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defence: Povinnosti zaměstnavatele související se vznikem, trváním a skončením pracovního poměru | Theses on a related topic

42.
Janek, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defence: Výpověď z pracovního poměru

43.
Jarema, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Základní problémy nového zákoníku práce | Theses on a related topic

44.
Ježek, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Sportovní právo | Theses on a related topic

45.
Jiříčková, Dana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní smlouva jako základ vzniku pracovního poměru | Theses on a related topic

46.
Johnová, Tereza maiden name: Kalandrová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defence: Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a jejich využití v praxi | Theses on a related topic

47.
Jonášová, Dana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání | Theses on a related topic

48.
Junková, Kamila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Diskriminace z důvodu věku v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic

49.
Jurmanová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní smlouva | Theses on a related topic

50.
Kacrová, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Srovnání návratu žen z rodičovské dovolené na trh práce v soukromém a státním sektoru | Theses on a related topic