Theses on a related topic (having the same keywords):

projective method, tematicko apercepcni test, nasilne trestne ciny, scors, sos-gs, violet offenders, nenasilne trestne ciny, projektivni metody, kriminalni populace, thematic apperception test, criminal population, non-violet offenders

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Blažková, Milena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defense: Využití skórovacích systémů Tematicko apercepčního testu u osob s hraniční poruchou osobnosti | Theses on a related topic Display description

2.
Hozová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Ověřování testu H-T-P u kriminální populace | Theses on a related topic

3.
Hubáčková, Vendula
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Specifika formální a obsahové analýzy Tematicko apercepčního testu u dětí se specifickými poruchami učení | Theses on a related topic

4.
Szotkowski, Pavel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Specifika formální analýzy Tématického apercepčního testu pomocí skórovacího systému SCORS u žen s diagnostikovanou mentální bulimií | Theses on a related topic

5.
Blažková, Milena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Specifika analýzy Tematicky apercepčního testu u osob s hraniční poruchou osobnosti | Theses on a related topic

6.
Danková, Ivona
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Tématicko apercepční test – specifika obsahové a formální analýzy u osob s diagnostikovanou hraniční poruchou osobnosti | Theses on a related topic

7.
Grobelný, Miroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Závislost na poli ve vztahu k agresivitě u kriminální populace | Theses on a related topic

8.
Remeš, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Dynamika emocí v partnerském vztahu: Afektivní škála Tematicko apercepčního testu. | Theses on a related topic

9.
Rutková, Nikola
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Specifika obsahové a formální analýzy tematicko apercepčního testu u dívek s poruchou příjmu potravy | Theses on a related topic

10.
Švábová, Denisa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defense: Kvantitaivní a kvalitativní vyhodnocení příběhů evokovaných Tematickým apercepčním testem administrovaným sexuálním delikventům | Theses on a related topic

11.
Vrajíková, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Specifika analýzy Tematicko apercepčního testu u romských dětí z dětských domovů | Theses on a related topic

12.
Burešová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Pedagogická diagnostika na 1. stupni základní školy jako východisko pro individualizaci a vnitřní diferenciaci ve výuce s ohledem na rozvoj osobnosti žáka | Theses on a related topic

13.
Coufalová, Aneta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defense: Analýza vztahů mezi vybranými aspekty rodinného prostředí a úzkostlivostí dětí středního školního věku. | Theses on a related topic

14.
Dočkalová, Miloslava
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Interpretace Testu hvězd a vln v kontextu vybraných testů osobnosti | Theses on a related topic

15.
Fikarová, Táňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Morální poselství v příbězích TAT a řešení morálního dilematu | Theses on a related topic

16.
Fikarová, Táňa
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Psychology (4-years) / General Psychology
Dissertation defense: Integrace různých přístupů k hodnocení příběhů evokovaných TAT: Interpersonální decentrace a afektivní škála | Theses on a related topic

17.
Fikarová, Táňa
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defense: Návrh integrujícího interpretačního přístupu k posuzování příběhů evokovaných Tematicko-apercepčním testem | Theses on a related topic

18.
Hanžlová, Kateřina maiden name: Píchová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Mathematics
Bachelor's thesis defense: Projektivní metody pro řešení lineárních soustav se speciální maticí. | Theses on a related topic

19.
Hilšerová, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Harry Potter optikou dětského publika: Analýza recepčních strategií | Theses on a related topic

20.
Hilšerová, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology, Sociology
Bachelor's thesis defense: Kresba lidské postavy u žen zastávajících vedoucí pracovní funkce a žen na nižších pracovních pozicích | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Motivace ke cvičení Kung Fu | Theses on a related topic

21.
Hlávková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Fiktivní příběh jako symbolický obraz aktuálního stavu psychiky u dospívajících s emočními poruchami. | Theses on a related topic

22.
Hloušková, Marie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Percepce nepřímé agrese u dětí s poruchami chování | Theses on a related topic

23.
Holštajn Zemánková, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Alkoholici v léčení a sociální kognice: diagnostické využití některých skórovacích přístupů TAT | Theses on a related topic

24.
Jakubů, Mikuláš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vztah Škály sociální kognice a objektních vztahů s kognitivním deficitem u osob se schizofrenií | Theses on a related topic

25.
Jírů, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Využití House-Tree-Person testu v diagnostice nepřizpůsobivého chování adolescentů ve škole | Theses on a related topic

26.
Kollertová, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Geografické profilování pachatelů trestné činnosti | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Pachatelé násilné trestné činnosti a faktory ovlivňující kriminální kariéru (osobnost, vnímání oběti, motivy) | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Vztah k dítěti a spánek matek | Theses on a related topic

27.
Králíčková Nekvapilová, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Tematicko-apercepční test u hospitalizovaných pacientů s depresí | Theses on a related topic

28.
Králová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Možnosti užití nové projektivní metody – Test reakcí na stres (TRS) | Theses on a related topic

29.
Krátký, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Kresebný projev lidské postavy u žáků s mentálním postižením | Theses on a related topic

30.
Kvapilík, Tomáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Projevy anxiety v příbězích TAT | Theses on a related topic

31.
Macháčová, Iveta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Projektivní technika Test hvězd a vln u dg. hyperkinetický syndrom | Theses on a related topic

32.
Machová, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Standardizace Blochova vícedimenzionálního kresebného testu pro využití při diagnostice onemocnění psychotického okruhu | Theses on a related topic

33.
Martínková, Ivona maiden name: Skalická
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Scénotest a Test tří stromů: srovnání specifik u dívek s poruchami příjmu potravy a dívek bez těchto poruch | Theses on a related topic

34.
Matalová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Styl rodinné výchovy a jeho odraz v Testu tří stromů | Theses on a related topic

35.
Mrkvicová, Kamila
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Vliv rodinného prostředí na školní výsledky dětí | Theses on a related topic

36.
Ondroušková, Iveta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Odraz Mentální anorexie v Kresbě lidské postavy | Theses on a related topic

37.
Oros, Roman
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Komplexita psychického života v Tematickom apercepčnom teste | Theses on a related topic

38.
Oros, Roman
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Advanced Master's thesis defense: Komplexita psychického života v príbehoch TAT a v RGT | Theses on a related topic

39.
Oulehlová, Iva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Specifika formální a obsahové analýzy Scénotestu u dětí se specifickými poruchami učení | Theses on a related topic

40.
Paráková, Kamila
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Specifika formální a obsahové analýzy Testu kresby stromu u chronických alkoholiků a u normální populace | Theses on a related topic

41.
Polášková, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Kompetence studentů k řešení sociálně patologických situací očima projektivních příběhů | Theses on a related topic

42.
Pospěchová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Mentální anorexie v Kresbě začarované rodiny | Theses on a related topic

43.
Prokešová, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Projektivní metody v praxi poradenského psychoga | Theses on a related topic

44.
Půžová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Arts, Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Specifika kresby dětí s poruchami chování podle Warteggova kresebného testu | Theses on a related topic

45.
Půžová, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Arts, Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Srovnání výsledků Warteggova kresebného testu u dětí z dětských domovů a dětí z úplných rodin | Theses on a related topic

46.
Rozsypalová, Iva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Test tří stromů jako ukazatel některých osobnostních a rodinných charakteristik | Theses on a related topic

47.
Schlemmerová, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Interpersonální decentrace v kontextu potřeby kognitivního uzavření a destruktivní závislosti | Theses on a related topic

48.
Solilová, Stanislava
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Srovnání specifik stavby scény u dospělých pacientů závislých na alkoholu jiných návykových látkách a osob psychiatricky neléčených | Theses on a related topic

49.
Stuchlíková, Olga maiden name: Zelenková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Trest pohledem oběti násilného trestného činu | Theses on a related topic

50.
Švábová, Denisa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Tematický apercepční test u sexuálních delikventů | Theses on a related topic