Theses on a related topic (having the same keywords):

ultrabasic rock, ultrabazicka hornina, hrubsice mineralogy, serpentine, chlorite, hrubsice, mineralogie, chlorit, serpentinit, fylosilikat, phylosilicate

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Solnička, Silvestr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralizace puklin a zvětralin hadcového tělesa ve Věžné u Nedvědice | Theses on a related topic Display description

2.
Zachovalová, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Administrative Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogie chloritů ze serpentinitů u Hrubšic | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Mineralogie chloritů ze serpentinitů u Hrubšic | Theses on a related topic

3.
Koníčková, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogické studium "plazmy" ze serpentinitů na západní Moravě | Theses on a related topic

4.
Koníčková, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Mineralogie opálů a chalcedonů vázaných na moravské serpentinity | Theses on a related topic

5.
Kovář, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Puklinová minerální asociace serpentinitů z Biskoupek u Oslavan | Theses on a related topic

6.
Kovář, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Puklinová karbonátová mineralizace hrubšického serpentinitového tělesa | Theses on a related topic

7.
Marková, Lucia maiden name: Vrábová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Identifikace hlavních minerálních fází v nejjemnějších frakcích štěrkopísků na ložisku Dobříň | Theses on a related topic

8.
Prokop, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Hypogenní a supergenní přeměny minerálů skupiny biotitu | Theses on a related topic

9.
Prokop, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Hypogenní a supergenní alterace biotitu z různých horninových prostředí brněnského masivu | Theses on a related topic

10.
Seidlová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogická charakteristika molybdenitového výskytu z lomu Pohled u Havlíčkova Brodu | Theses on a related topic

11.
Bečka, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Zhodnocení horninových materiálů vhodných pro odstínění zdrojů radioaktivního záření a pro nízkopozaďová radiační pracoviště | Theses on a related topic

12.
Benedová, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Surovinová základna kamenných přeslenů ve střední Evropě | Theses on a related topic

13.
Breiter, Karel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology / Geological Sciences
Dissertation defense: Vývoj fosforem bohatého peraluminického magmatu | Theses on a related topic

14.
Buřivalová, Lenka maiden name: Losertová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogie rudních výskytů v okolí Humpolce | Theses on a related topic

15.
Čapek, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Mafické a ultrabazické plutonické horniny mezi Bosonohami a Komínem | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Mafické a ultrabazické plutonické horniny mezi Bosonohami a Komínem | Theses on a related topic

16.
Gadas, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Studium systému granit-pegmatit z ofiolitů u Rudy nad Moravou. | Theses on a related topic

17.
Hanáček, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies under way
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogie strusek po zpracování železa z Hamrů nad Sázavou | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Mineralogie strusek po zpracování železa z Hamrů nad Sázavou | Theses on a related topic

18.
Cholevová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / English Language and Literature, Geology for Multi-Branches Study
Bachelor's thesis defense: Mineralogie a geochemie nerozpustných zbytků vápenců líšeňského souvrství v Moravském krasu | Theses on a related topic

19.
Konečná, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Translation and Interpreting / Russian-language Translation
Master's thesis defence: Lingvistická a translatologická analýza z oblasti mineralogie | Theses on a related topic

20.
Loun, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Studium původu rud Ta a Nb (fingerprints) pro výrobce elektronických součástek | Theses on a related topic

21.
Marková, Radka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Porovnání vegetačního pokryvu Mohelenské hadcové stepi a rokytenských slepenců s ohledem na geologické podloží | Theses on a related topic

22.
Petráňová, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Geneze glimmeritu hrubšického peridititoveho tělesa | Theses on a related topic

23.
Pospíšilová, Mirka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Produkty druhotné přeměny v serpentinitovém tělese u Věžné | Theses on a related topic

24.
Pospíšilová, Mirka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Fluoritová mineralizace z Tetčic u Brna | Theses on a related topic

25.
Prokop, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Komplexní studium turmalínů z pegmatitů v serpentinitech moldanubika | Theses on a related topic

26.
Streit, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Vulkanologická a petrografická charakteristika podmořských vulkanických hornin z jižní části konicko-mladečského pruhu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Vulkanologická a petrografická charakteristika podmořských vulkanických hornin z jižní části konicko-mladečského pruhu | Theses on a related topic

27.
Tarčová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Rodingity v serpentinitech staroměstského krystalinika u Rudy nad Moravou | Theses on a related topic

28.
Toman, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Železo v přírodních v zeolitech | Theses on a related topic

29.
Toman, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Studium vybraných minerálních asociací pegmatitu Vežná I | Theses on a related topic

30.
Velebil, Dalibor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogie a geneze historických ložisek cinabaritu v Čechách | Theses on a related topic