Theses on a related topic (having the same keywords):

telomery, hmotnostni spektrometrie, mass spectrometry, arabidopsis thaliana, chromatin, acetylation, histones, telomeres, histony, acetylace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Kuchaříková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Charakterizace proteinových acetylací | Theses on a related topic Display description

2.
Mikulová, Adéla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Post-transkripční modifikace histonových proteinů buněk myeloidní řady | Theses on a related topic

3.
Bulánková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Genomové nestability indukované absencí telomerázy u Arabidopsis | Theses on a related topic

4.
Crhák, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Regulace rostlinných telomer a telomeráz | Theses on a related topic

5.
Dyčka, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physics (4-years) / Biophysics
Dissertation defense: Identifikace a charakterizace proteinů regulovaných rostlinnými hormony cytokininy pomocí hmotnostní spektrometrie | Theses on a related topic

6.
Jaške, Karin maiden name: Klotzmannová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Crossroads of genetics and epigenetics: nucleosome assembly and chromosome integrity | Theses on a related topic

7.
Jež, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Dynamika rDNA a telomerových repetic v průběhu reverze fas mutant Arabidopsis thaliana | Theses on a related topic

8.
Kačeriaková, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Telomerový chromatin v hypomethylovaných rostlinách Arabidopsis thaliana a Nicotiana tabacum | Theses on a related topic

9.
Kolářová, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium struktury chromatinu u Arabidopsis mutant pro chromatin remodelující faktory | Theses on a related topic

10.
Kováčiková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Interakční partneři rostlinné telomerázy | Theses on a related topic

11.
Kusová, Alžbeta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Telomer-vazebné proteiny a jejich subcelulární funkce | Theses on a related topic

12.
Legartová, Soňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Struktura a vybrané funkce chromatinu jako markerů pro klinickou praxi | Theses on a related topic

13.
Lenárt, Peter
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Vliv poškození biomolekul na stárnutí | Theses on a related topic

14.
Mitošinková, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Analýza proteomu rostlin | Theses on a related topic

15.
Ogrocká, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Epigenetické mechanismy regulace aktivity rostlinné telomerázy | Theses on a related topic

16.
Pajtinka, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium protein-protein interakcí telomerasy z Arabidopsis thaliana | Theses on a related topic

17.
Pernicová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Telomerový chromatin v Cestrum elegans, rostlině s nekanonickou telomerovou sekvencí | Theses on a related topic

18.
Richweissová, Ľudmila
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Charakterizace funkce proteinů zapojených do regulace délky telomer | Theses on a related topic

19.
Schořová, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Role rostlinných telomerových proteinů v buněčných regulacích | Theses on a related topic

20.
Sivčák, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Ovlivnění telomerového fenotypu v mutantních rostlinách huseníčku nesoucích jednonásobné nebo vícenásobné inzerce T-DNA | Theses on a related topic

21.
Skalák, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Biophysics
Bachelor's thesis defense: Metody analýzy proteomu ve studiu hormonálních regulací u rostlin | Theses on a related topic

22.
Stražická, Ivona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Charakterizace vazby rostlinných proteinů vážících se na telomerické sekvence | Theses on a related topic

23.
Svobodová Kovaříková, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Molecular and Cell Biology and Genetics / Molecular and Cell Biology and Genetics
Dissertation defense: Epigenetické procesy během reparace DNA | Theses on a related topic

24.
Šilerová, Pavla maiden name: Šultesová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Kvantitativní analýza interakcí telomerových proteinů | Theses on a related topic

25.
Adamec, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Inorganic Chemistry
Master's thesis defence: Schiffovy baze odvozené od diaminoglykolurilu | Theses on a related topic

26.
Adamusová, Kateřina maiden name: Jůzová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Optimalizace metod pro identifikaci proteinů asociovaných s rostlinnými telomerami | Theses on a related topic

27.
Adamusová, Kateřina maiden name: Jůzová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Genomics and Proteomics / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Proteiny asociované s rostlinnými telomerami | Theses on a related topic

28.
Anteková, Karin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Vliv acetylace histonů na stabilitu rostlinných telomer | Theses on a related topic

29.
Bábovská, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Proteiny rodiny thymosinů a jejich úloha v tumorigenezi | Theses on a related topic

30.
Baráthová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Sestavování chromatinu a stabilita genomu | Theses on a related topic

31.
Bazelová, Natalie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Kvantitativní profilování metabolitů tryptofanu v suché krevní kapce | Theses on a related topic

32.
Bělehrad, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defense: Kapilarní elektroforéza pro separaci Se specií | Theses on a related topic

33.
Bílková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Vlastnosti, výskyt a metody stanovení nových typů zpomalovačů hoření v prostředí | Theses on a related topic

34.
Brůžová, Tereza maiden name: Chybová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Ovlivnění proliferace buňky skrze netelomerové funkce telomerázy | Theses on a related topic

35.
Cvingráfová, Eliška maiden name: Roupcová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Využití kapilární elektroforézy v kombinaci s hmotnostní spektrometrií v bioanalytické chemii | Theses on a related topic

36.
Černý, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Identifikace a charakterizace proteinů regulovaných rostlinnými hormony cytokininy | Theses on a related topic

37.
Čumová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Proteomika u mnohočetného myelomu | Theses on a related topic

38.
Duchovná, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Kvantifikace proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie | Theses on a related topic

39.
Ďurč, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Stanovení olova v suchých krevních skvrnách pomocí DLTV ICP MS | Theses on a related topic

40.
Eklová, Nikol
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Analýza mykolových kyselin hmotnostní spektrometrií s laserovou desorpcí/ionizací za účasti matrice | Theses on a related topic

41.
Fajkus, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Evoluce telomer a telomerázy u rostlin | Theses on a related topic

42.
Faktor, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Targeted proteomics, a new approach for protein quantitation in tumor biology | Theses on a related topic

43.
Filipová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Faktory ovlivňující funkčnost telomerázového komplexu | Theses on a related topic

44.
Foltynová, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Study of sample preparation for biological applications ICP MS | Theses on a related topic

45.
Gajarský, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics (combination/specialization: Molekulární biofyzika)
Master's thesis defence: Struktura kratkého telomerického přesahu z S. cerevisiae | Theses on a related topic

46.
Gajdošík, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Biooxidace arsenopyritu u bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans | Theses on a related topic

47.
Gomelská, Sabina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Funkční ovlivnění mechanismu pro údržbu chromosomových konců v rostlinných mutantech vybraných genů kódujících proteiny se strukturními doménami potenciálně vážící DNA | Theses on a related topic

48.
Hajtmanová, Kristína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Bioanalytical chemistry)
Bachelor's thesis defense: Hmotnostní spektrometrie kyseliny retinové | Theses on a related topic

49.
Hanáková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Genomics and Proteomics / Genomics and Proteomics
Dissertation defense: Studium proteinových fosforylací pomocí hmotnostní spektrometrie | Theses on a related topic

50.
Hapala, Jan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Program pro podobnostní vyhledávání a správu databáze hmotnostních spekter proteinů | Theses on a related topic