Theses on a related topic (having the same keywords):

margin squeeze, predatory pricing, stlacovani marze, test stejne efektivniho soutezitele, effect-based approach, pristup orientovany na ucinek jednani, abuse of dominant position, loyalty rebates, more economic approach, trzni sila, market power, predatorske ceny, zneuziti dominantniho postaveni, vice ekonomicky pristup, vernostni rabaty as-efficient competitor test

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Kapičková, Eliška
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Bachelor's thesis defense: Případy zneužití dominantního postavení v České republice | Theses on a related topic Display description

2.
Dobrý, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Analýza aktuálních případů zneužití dominantního postavení | Theses on a related topic

3.
Hajná, Zuzana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Veřejná ekonomika)
Master's thesis defence: Ekonomické aspekty zakázaných monopolních praktik | Theses on a related topic

4.
Klusoň, Adam
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Economic Policy, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Posuzování případů predátorských cen | Theses on a related topic

5.
Lupačová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Modernizace evropského soutěžního práva a její vliv v ČR | Theses on a related topic

6.
Rakušanová, Daniela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy, French Language for Commerce and Administration
Bachelor's thesis defense: Aplikovaná politika hospodářské soutěže – analýza případu RWE Transgas, a.s. | Theses on a related topic

7.
Drbolová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Tzv. predátorské ceny v evropském a americkém antitrustovém právu | Theses on a related topic

8.
Egerle, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / Economic Policy, International Relations
Bachelor's thesis defense: Případy exkluzivního jednání | Theses on a related topic

9.
Hajná, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: "Spravedlivá monopolní cena" v naší a zahraniční judikatuře | Theses on a related topic

10.
Holubová, Andrea
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Proč vymezovat relevantní trh? Kaplow versus Werden | Theses on a related topic

11.
Chini, Jakub
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: "Více ekonomický přístup" v soutěžních rozhodnutích českých soudů | Theses on a related topic

12.
Klobáska, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Metodologické problémy vykořisťovatelského zneužití tržní moci a jejich odraz v tuzemských i zahraničních rozhodnutích antitrustových orgánů | Theses on a related topic

13.
Konopiská, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vykořisťovatelské a vylučovací zneužití dominantního postavení v evropském a a českém soutěžním právu | Theses on a related topic

14.
Matějková, Jitka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration)
Bachelor's thesis defense: Analýza činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při ochraně hospodářské soutěže na oligopolním trhu | Theses on a related topic

15.
Minárik, Marián
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Analysis and Theoretical Implications of the Topical European Competition Case Law Concerning Price Discrimination | Theses on a related topic

16.
Novotná, Andrea
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Správní řízení v působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže | Theses on a related topic

17.
Ohlídal, Michal
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Predátorské ceny v soutěžním právu | Theses on a related topic

18.
Oramus, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Modernizace evropského soutěžního práva - vývoj a trendy | Theses on a related topic

19.
Skalka, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení obchodních řetězců ve vztazích s dodavateli | Theses on a related topic

20.
Swiech, Lumír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Modernizace práva proti zneužití dominantního postavení | Theses on a related topic

21.
Šamánek, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Soudní aplikace soutěžní doktríny stlačování marží | Theses on a related topic

22.
Šilhán, Josef
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Commercial Law
Dissertation defense: Dominantní postavení a jeho zneužití cenovými praktikami | Theses on a related topic

23.
Špačková, Zuzana maiden name: Berná
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Analýza efektivity ochrany hospodářské soutěže v EU | Theses on a related topic

24.
Bočánek, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zakázané formy konkurence | Theses on a related topic

25.
Brabec, Leoš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Theory / Economics
Master's thesis defence: Teorie a praxe protimonopolní politiky v ČR | Theses on a related topic

26.
Dedek, Richard
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zneužití dominantního postavení a použití ekonomických hledisek v soutěžním právu | Theses on a related topic

27.
Fabiánová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Blokové výjimky ze zákazu dohod podle čl. 101 SFEU v nové úpravě a jejich uplatňování v domácí praxi | Theses on a related topic

28.
Hašová, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zneužití dominantního postavení v rozhodovací praxi ÚOHS a v judikatuře tuzemské i zahraniční | Theses on a related topic

29.
Havlačková, Kristýna
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Konkurence na maloobchodním trhu s potravinami v EU | Theses on a related topic

30.
Chytrá, Veronika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Zneužití dominantního postavení vylučovací praktikou podnákladových cen | Theses on a related topic

31.
Janák, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Objektivní ospravedlnění v evropském kontextu zneužití dominance | Theses on a related topic

32.
Javůrková, Lenka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Znaky monopolního chování u integrovaných dopravních systémů | Theses on a related topic

33.
Kirner, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations
Master's thesis defence: Posuzování rabatů jako zakázané soutěžní praktiky v EU a USA | Theses on a related topic

34.
Klusoň, Adam
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Pojetí struktury nákladů v osobní železniční dopravě – srovnání teorie a praxe | Theses on a related topic

35.
Kosíková, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zneužití dominantního postavení v judikatuře ESD | Theses on a related topic

36.
Kubeša, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Civil Law
Dissertation defense: Hospodářsko-soutěžní omezení práv duševního vlastnictví | Theses on a related topic

37.
Kundľa, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vertikální dohody o určení cen při dalším prodeji (RPM) v aktuální judikatuře | Theses on a related topic

38.
Mikysková, Renata
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Evropská antimonopolní politika a regulace síťových odvětví | Theses on a related topic

39.
Mrázek, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Návrh konkrétního modelového Programu dodržování soutěžního (antimonopolního) práva v obchodní společnosti (Compliance) | Theses on a related topic

40.
Pechmanová, Hana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Vertikální dohody: Omezení cen pro další prodej | Theses on a related topic

41.
Piják, David
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Zákon o významné tržní síle a jeho důsledky | Theses on a related topic

42.
Šemora, Vítězslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Vybrané vylučovací formy zneužití dominantního postavení v české a komunitární rozhodovací praxi | Theses on a related topic
Advanced Master's thesis defense: Vybrané vylučovací formy zneužití dominantního postavení v české a komunitární rozhodovací praxi | Theses on a related topic

43.
Tatíčková, Michaela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Hospodářská soutěž v EU | Theses on a related topic

44.
Toman, Antonín
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vertikální dohody z pohledu kartelového práva | Theses on a related topic

45.
Vaněk, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Soutěžitelé v hospodářské soutěži | Theses on a related topic

46.
Vaverková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Správní řízení v působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže | Theses on a related topic

47.
Vejtasa, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Big Data and Competition Law | Theses on a related topic

48.
Vrzal, Jiří
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Problematika dumpingu v mezinárodním obchodě | Theses on a related topic

49.
Žák, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dominantní postavení a jeho zneužití - teoretická východiska a vývoj právní úpravy | Theses on a related topic