Theses on a related topic (having the same keywords):

real estate transfer tax, dan z prevodu nemovitosti, zaklad dane, danova sazba, tax guarantor, danovy poplatnik, danovy rucitel, tax rate, taxpayer, tax return, danove priznani, tax base

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Toman, Josef
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defense: Zdanění plošných staveb | Theses on a related topic Display description

2.
Bednářová, Lenka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Master's thesis defence: Faktory ovlivňující dodržování daňových předpisů: Teoretické a experimentální přístupy | Theses on a related topic

3.
Gladišová, Miriama
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Komparace daňového systému České a Slovenské republiky se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob | Theses on a related topic

4.
Jedlička, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Judikatura Soudního dvora ohledně uplatňování daně z přidané hodnoty | Theses on a related topic

5.
Knechtová, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Korekční prvky v daňovém právu | Theses on a related topic

6.
Kočvarová, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Komparace zákona o dani z nemovitostí v České republice a Německu | Theses on a related topic

7.
Moučková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Vyměřovací řízení ve správě daní | Theses on a related topic

8.
Zábranská, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vliv obcí na regulaci daně z nemovitých věcí | Theses on a related topic

9.
Bučková, Aneta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Daňové povinnosti při realizaci nemovitostního projektu | Theses on a related topic

10.
Čevelová, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Daň z příjmů v České republice, mezinárodní komparace a problematika daňových rájů | Theses on a related topic

11.
Holoubek, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Daň z příjmů fyzických osob ve světle reformy veřejných financí | Theses on a related topic

12.
Horká, Blanka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Rozdíly v postupu při určení daňového základu pro vybrané typy neziskových organizací | Theses on a related topic

13.
Hradilová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Vybrané konstrukční prvky pravidelných nemovitostních daní | Theses on a related topic

14.
Hradilová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Efektivita výběru daní ve vztahu k náročnosti zpracování daňových přiznání | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Efektivita výběru daní ve vztahu k náročnosti zpracování daňových přiznání | Theses on a related topic

15.
Janíčková, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Práva a povinnosti subjektů v rámci vyměřovacího řízení | Theses on a related topic

16.
Janíková, Veronika maiden name: Čagánková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defense: Bilanční právo a jeho místo v systému finančního práva | Theses on a related topic

17.
Kalinová, Vladana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Daňové povinnosti v insolvenčním řízení | Theses on a related topic

18.
Kapounová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Komparace majetkových daní v EU | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Komparace majetkových daní v EU | Theses on a related topic

19.
Klouparová, Renata
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Místní šetření a daňová kontrola | Theses on a related topic

20.
Klusáčková, Vladimíra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Daň z převodu nemovitostí | Theses on a related topic

21.
Kočvarová, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defense: Zdaňování všech právních forem podnikání | Theses on a related topic

22.
Kranecová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zdanění nemovitostí ad valorem | Theses on a related topic

23.
Kučera, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní regulace nemovitostních daní a její změny po rekodifikaci soukromého práva | Theses on a related topic

24.
Majkútová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní regulace zdanění úplatných transferů nemovitostí | Theses on a related topic

25.
Miháliková, Dáša
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Daňový systém v České republice a vybrané zemi | Theses on a related topic

26.
Moramová, Miriam
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Komparace daňového systému České republiky a vybrané země se zaměřením na daň z příjmu fyzických osob | Theses on a related topic

27.
Nevečeřalová, Nikol
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Spolek jako veřejně prospěšný poplatník a zneužití položek snižující základ daně | Theses on a related topic

28.
Novotný, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Umělé snižování základu daně | Theses on a related topic

29.
Pelikánová, Klára
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Účetní a daňové souvislosti investování do nemovitostí | Theses on a related topic

30.
Petrová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defense: Uplatňování paušálních výdajů při stanovení daně z příjmů fyzických osob | Theses on a related topic

31.
Petrů, Hana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Správa daní ve vybraném evropském státě | Theses on a related topic

32.
Pišín, Pavel
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration)
Bachelor's thesis defense: Transferové daně jako příjem státního rozpočtu | Theses on a related topic

33.
Prager, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Základ daně z nabytí nemovitých věcí | Theses on a related topic

34.
Purrová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Nemovitostní transferové daně de lege lata a de lege ferenda | Theses on a related topic

35.
Radvan, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Financial Law
Dissertation defense: Zdanění majetku v Evropě | Theses on a related topic

36.
Saifrtová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí | Theses on a related topic

37.
Stavělová, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defense: Paušální výdaje | Theses on a related topic

38.
Středová, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Vybrané konstrukční prvky pravidelných nemovitostních daní | Theses on a related topic

39.
Šáchová, Věra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Public Economy and Administration)
Bachelor's thesis defense: Správa daní a poplatků - vyměřovací řízení | Theses on a related topic

40.
Šrámková, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Hodnotový základ daně z nemovitých věcí | Theses on a related topic

41.
Švrčková, Petra maiden name: Hýzlová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: Financial Administration)
Bachelor's thesis defense: Komparace postupu k odstranění pochybností a daňové kontroly | Theses on a related topic

42.
Tihelková, Iva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Bachelor's thesis defense: Účetní a daňové aspekty časového rozlišení nákladů a výnosů | Theses on a related topic

43.
Tkáčová, Pavla
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve vybrané obchodní korporaci | Theses on a related topic

44.
Uhlířová, Dana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Účetní a daňové pojetí dlouhodobého hmotného majetku ve firmě, vykazující v souladu s IFRS | Theses on a related topic

45.
Vaverková, Andrea
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Zdanění práce a hospodářský růst ve vybraných zemích | Theses on a related topic

46.
Vencl, Martin
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Zdanění nabytí nemovitých věcí | Theses on a related topic

47.
Vošvrdová, Denisa maiden name: Dreiseitelová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Porovnání zdanění příjmů fyzických osob z podnikání v ČR a na Slovensku | Theses on a related topic

48.
Vyšňovský, Filip
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Komparace daňového systému České republiky a Slovenské republiky se zaměřením na daň z příjmů | Theses on a related topic

49.
Zwyrtková, Anna-Maria
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Polish with orientation on Commercial Practice, Services and Travel
Bachelor's thesis defense: Daňové přiznání k dani z příjmu zaměstnaných fyzických osob v Polsku a České republice | Theses on a related topic

50.
Ždánská, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Základ daně z nabytí nemovitých věcí | Theses on a related topic