Theses on a related topic (having the same keywords):

spravni trestani, verejne zakazky, spravni sankce. office for protection of competition, public procurement, urad pro ochranu hospodarske souteze, spravni delikt, administrative offense, administrative punishment, spravni rizeni, administrative sanctions., administrative procedure

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

451.
Švárová, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Analýza vybrané kauzy ÚOHS | Theses on a related topic Display description

452.
Talknerová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestní odpovědnost právnických osob | Theses on a related topic

453.
Tichá, Františka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

454.
Tichá, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Právní aspekty ukončení studia na vysoké škole | Theses on a related topic

455.
Tomanová, Pavlína
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Základní zásady správního řízení

456.
Tornová, Jarmila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nepojmenované soudcovské skutkové podstaty v antitrustu | Theses on a related topic

457.
Tráge, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Veřejné zakázky | Theses on a related topic

458.
Tyralík, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Právní úprava lhůt pro vydání správního rozhodnutí | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Právní úprava lhůt pro vydání správního rozhodnutí | Theses on a related topic

459.
Uhrová, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Státní památková péče v ČR v postavení dotčeného orgánu | Theses on a related topic

460.
Valentová, Ilona maiden name: Šmardová
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Veřejné zakázky: praxe a problémy | Theses on a related topic

461.
Válková, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration, Public Administration
Bachelor's thesis defense: Nakládání s majetkem státu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Nakládání s majetkem státu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Nakládání s majetkem státu | Theses on a related topic

462.
Váňa, Vít
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Správní uvážení při ukládání správních sankcí

463.
Vank, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Prostředky ochrany práv účastníka správního řízení podle správního řádu | Theses on a related topic

464.
Vávrová, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana kulturních památek v české judikatuře | Theses on a related topic

465.
Velflová, Radka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Působení soutěžního práva Evropské unie na zdravotnictví organizované a financované členskými státy | Theses on a related topic

466.
Venzhöferová, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zadávání veřejných zakázek se zaměřením na hodnocení nabídek | Theses on a related topic

467.
Veselá, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Řízení o přestupcích | Theses on a related topic

468.
Veselý, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Spravní uvážení v kontextu přestupkového řízení | Theses on a related topic

469.
Větrovská, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Rozklad jako opravný prostředek proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy | Theses on a related topic

470.
Vinkler, Pavel
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Economic Policy and Administration (4-years) / Public Economics
Dissertation defense: Zefektivnění veřejných zakázek jako nástroje rozvoje municipalit | Theses on a related topic
Dissertation defense: Zpřístupnění municipálních veřejných zakázek malým a středním podnikům | Theses on a related topic

471.
Viznarová, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ukladání sankcí v přestupkovém řízení | Theses on a related topic

472.
Vlach, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Právní aspekty správního trestání na úseku elektronických komunikací | Theses on a related topic

473.
Vočka, Zbyněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Právní režim ochrany proti nečinnosti správního orgánu

474.
Vojta, Antonín
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Výkon veřejné správy v oblasti pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Výkon veřejné správy v oblasti pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek | Theses on a related topic

475.
Vondráčková, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: Financial Administration)
Bachelor's thesis defense: Veřejné zakázky zadávané obcí | Theses on a related topic

476.
Voříšková, Pavla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Autorské právo v architektuře | Theses on a related topic

477.
Vymazalová, Kristýna
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Veřejné zakázky - současné problémové oblasti | Theses on a related topic

478.
Vymětalík, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Řízení o přestupcích se zaměřením na projednávání přestupků proti veřejnému pořádku | Theses on a related topic

479.
Vyroubalová, Simona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Správní řízení v oblasti požární ochrany dle nového správního řádu (včetně srovnání s předchozí právní úpravou)
Advanced Master's thesis defense: Správní řízení v oblasti požární ochrany dle nového správního řádu (včetně srovnání s předchozí právní úpravou) | Theses on a related topic

480.
Výstupová, Jaroslava
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Veřejné zakázky ve výstavbě

481.
Wisman, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Systémová podjatost ve veřejné správě | Theses on a related topic

482.
Ziková, Dagmar
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Rozhodování účastnických sporů v praxi Českého telekomunikačního úřadu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Rozhodování účastnických sporů v praxi Českého telekomunikačního úřadu | Theses on a related topic

483.
Zimmermannová, Lucie maiden name: Bořilová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Správní trestání v oblasti ochrany životního prostředí | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Správní trestání v oblasti ochrany životního prostředí | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Správní trestání v oblasti ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

484.
Živnůstková, Dana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Správní trestání fyzických osob se zaměřením na trestání osob mladistvých | Theses on a related topic

485.
Žižková, Soňa maiden name: Hanušová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Záruky zákonnosti v dotačním řízení | Theses on a related topic