Theses on a related topic (having the same keywords):

spravni trestani, verejne zakazky, spravni sankce. office for protection of competition, public procurement, urad pro ochranu hospodarske souteze, spravni delikt, administrative offense, administrative punishment, spravni rizeni, administrative sanctions., administrative procedure

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

101.
Martinková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Zadávání veřejných zakázek, zakázky malého rozsahu | Theses on a related topic Display description

102.
Mazák, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Procesní postavení soudního znalce ve správním řízení | Theses on a related topic

103.
Menšík, Daniel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

104.
Mocková, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Správní trestání fyzických osob | Theses on a related topic

105.
Moravcová, Lea
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dopad principu non bis in idem na správní trestání | Theses on a related topic

106.
Mravcová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Administrative Law)
Advanced Master's thesis defense: Námitky proti postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky - komparace úpravy podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek | Theses on a related topic

107.
Mrázková, Pavlína
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Master's thesis defence: Outsourcing ve veřejném sektoru | Theses on a related topic

108.
Musil, Vladislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zveřejňování smluv a jejich registr v kontextu práva na svobodný přístup k informacím | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Zveřejňování smluv a jejich registr v kontextu práva na svobodný přístup k informacím | Theses on a related topic

109.
Němcová, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Právní aspekty evidence přestupků | Theses on a related topic

110.
Nováková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Řízení o přestupcích | Theses on a related topic

111.
Otáhalová, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Procesní aspekty zrušení údaje o místě trvalého pobytu | Theses on a related topic

112.
Pekař, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku | Theses on a related topic

113.
Piotrowská, Veronika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Systémy přezkoumávání zadávání veřejných zakázek v ČR a ve Francii | Theses on a related topic

114.
Plechingerová, Andrea
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Aktuální trendy a problémy správního řízení v působnosti vybraného správního orgánu | Theses on a related topic

115.
Pouzar, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kauce uložená dle zákona o silničním provozu jako peněžitá záruka | Theses on a related topic

116.
Procházka, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Změny v uzavřených smlouvách z pohledu práva veřejných zakázek a závazkového práva | Theses on a related topic

117.
Procházka, Ondřej
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Metody a potřebné informace za účelem detekce kartelů ve veřejných zakázkách | Theses on a related topic

118.
Procházka, Viktor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Řízení o přestupcích | Theses on a related topic

119.
Prouzová, Zuzana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Economic Policy and Administration (4-years) / Public Economics
Dissertation defense: Financování neziskových organizací z úrovní veřejné správy | Theses on a related topic

120.
Provazníčková, Olga
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Administrative Law)
Advanced Master's thesis defense: Správní uvážení ve správním trestání | Theses on a related topic

121.
Půček, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Právní aspekty dodatečného povolování staveb | Theses on a related topic

122.
Puškinová, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Ředitel školy a školského zařízení jako orgán veřejné správy školství | Theses on a related topic

123.
Rampáček, Robert
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: VS: Deliktní odpovědnost právnické osoby podle správního a trestního práva | Theses on a related topic

124.
Reichenbachová, Karla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Právní aspekty registrace biocidních přípravků | Theses on a related topic

125.
Riečičiárová, Karolína
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Modifikace uzavírání smluv mezi podnikateli v souvislosti s veřejným zadáváním zakázek | Theses on a related topic

126.
Roušar, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Právní režim zařízení k využívání, odstrańování, sběru a výkupu odpadů | Theses on a related topic

127.
Rys, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Specifika správních řízení před katastrálním úřadem | Theses on a related topic

128.
Řeháková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Pořádkové delikty | Theses on a related topic

129.
Sáblíková, Jindřiška
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Správně právní aspekty dopravní nehody | Theses on a related topic

130.
Segeťa, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Jednání mající znaky přestupku | Theses on a related topic

131.
Schmidt, Martin
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Economic Policy and Administration (4-years) / Public Economics
Dissertation defense: Efektivnost institutu veřejných zakázek a její determinanty | Theses on a related topic

132.
Sluštíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

133.
Strelička, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Prostředky obrany proti postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek | Theses on a related topic

134.
Strouhal, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Aspekty práva životního prostředí v oblasti veřejných zakázek | Theses on a related topic

135.
Strýčková, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Vztah správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich | Theses on a related topic

136.
Studýnka, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Správní trestání na úseku živnostenského podnikání | Theses on a related topic

137.
Svobodová, Hana maiden name: Plašilová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

138.
Svobodová, Radka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Analýza činnosti ÚOHS: kontrola nemocnic | Theses on a related topic

139.
Šaroch, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústavní rozměr zásady ne bis in idem ve správním trestání | Theses on a related topic

140.
Šecová, Denisa
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Problematika osoby blízké v oblasti správního trestání | Theses on a related topic

141.
Šilar, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Správní řízení v působnosti České národní banky | Theses on a related topic

142.
Šindelářová, Soňa maiden name: Perfollová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Úřední deska | Theses on a related topic

143.
Škarpa, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

144.
Šneková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Přestupky v silniční dopravě | Theses on a related topic

145.
Štancl, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vady řízení a jejich vliv na nezákonnost správního rozhodnutí | Theses on a related topic

146.
Šulcová, Andrea
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dopad novely zákona o vysokých školách na správní rozhodování pohledem vysoké školy | Theses on a related topic

147.
Švanda, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Správní trestání právnických osob | Theses on a related topic

148.
Švédíková, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Odpovědnost za přestupky proti majetku | Theses on a related topic

149.
Tetour, František
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Opravné prostředky ve správním řízení.

150.
Trojanová, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Státní památková péče v ČR v postavení dotčeného orgánu | Theses on a related topic