Theses on a related topic (having the same keywords):

spravni trestani, verejne zakazky, spravni sankce. office for protection of competition, public procurement, urad pro ochranu hospodarske souteze, spravni delikt, administrative offense, administrative punishment, spravni rizeni, administrative sanctions., administrative procedure

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

351.
Menčík, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Commercial Law)
Advanced Master's thesis defense: Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny | Theses on a related topic Display description

352.
Mičánková, Magdalena
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Veřejné zakázky a uzavírání smluv | Theses on a related topic

353.
Michálek, Rostislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Administrative Law)
Advanced Master's thesis defense: Správní delikty na úseku bezpečnosti silničního provozu | Theses on a related topic

354.
Mikulášková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Přestupkové řízení v dopravě se zaměřením na využití znaleckých posudků v oboru silničních dopravních nehod | Theses on a related topic

355.
Minaříková, Helena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Hmotněprávní a procesně právní aspekty rušení trvalého pobytu | Theses on a related topic

356.
Minaříková, Helena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Zadávání veřejných zakázek přes elektronická tržiště veřejné správy se zaměřením na veřejné zakázky malého rozsahu | Theses on a related topic

357.
Mira, Jaroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Právní aspekty online aukcí | Theses on a related topic

358.
Morkusová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

359.
Mrázek, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Řízení o přestupcích | Theses on a related topic

360.
Mühlpachr, Libor
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Tvorba obchodních nabídek v oblasti IT pro veřejný sektor | Theses on a related topic

361.
Mucha, Vojtěch
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Master's thesis defence: Outsourcing Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže | Theses on a related topic

362.
Murín, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

363.
Musil, Vladislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zveřejňování smluv a jejich registr v kontextu práva na svobodný přístup k informacím | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Zveřejňování smluv a jejich registr v kontextu práva na svobodný přístup k informacím | Theses on a related topic

364.
Mužáková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vliv změn již uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku | Theses on a related topic

365.
Mužáková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Commercial Law)
Advanced Master's thesis defense: Zadávání dodatečných stavebních prací | Theses on a related topic

366.
Myslivec, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Vývoj správního řízení | Theses on a related topic

367.
Nasku, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana kulturních památek | Theses on a related topic

368.
Nečas, Jaromír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

369.
Nejezchleb, Kamil
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Commercial Law
Dissertation defense: Modernizace právních nástrojů pro boj s kartelovými dohodami | Theses on a related topic

370.
Novák, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Veřejné zakázky - praktická aplikace | Theses on a related topic

371.
Novotná, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Řádné opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

372.
Onderková, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Veřejné projekty jako nástroj efektivní alokace veřejných financí | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Veřejné projekty jako nástroj efektivní alokace veřejných financí | Theses on a related topic

373.
Opletalová, Pavla maiden name: Černá
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Řízení o výběru žádosti | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Řízení o výběru žádosti | Theses on a related topic

374.
Orlíková, Kateřina
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Master's thesis defence: Veřejné zakázky malého rozsahu: problémy a jejich možná řešení | Theses on a related topic

375.
Pavlech, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kriminalizace přestupkového řízení v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich | Theses on a related topic

376.
Pavlis, Ladislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Cizinecké právo v ČR-aktuální problémy

377.
Perekstová, Dominika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Právní aspekty uměleckých zásahů do veřejného prostoru | Theses on a related topic

378.
Pernica, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Veřejné zakázky v praxi | Theses on a related topic

379.
Peřinová, Eva maiden name: Bláhová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science
Advanced Master's thesis defense: Přestupky a přestupkové řízení
Advanced Master's thesis defense: Přestupky a přestupkové řízení | Theses on a related topic

380.
Petrželková, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Správní rozhodnutí v režimu nového správního řádu | Theses on a related topic

381.
Picková, Renata
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Opravy chyb v katastru nemovitostí | Theses on a related topic

382.
Plachý, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Veřejná podpora v rámci vnitřního trhu EU | Theses on a related topic

383.
Plašil, Filip
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Církevní právnické osoby jako veřejní zadavatelé | Theses on a related topic

384.
Podzimek, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Opravné prostředky ve správním řízení | Theses on a related topic

385.
Polešovská, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Právo na právní pomoc ve správním řízení | Theses on a related topic

386.
Polka, Vratislav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Veřejnoprávní a soukromoprávní prostředky vymáhání antimonopolního práva | Theses on a related topic

387.
Pončíková, Irena
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Investiční chování obcí v ČR (1993-2014) | Theses on a related topic

388.
Popelka, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Systém sankcí ve finančním právu | Theses on a related topic

389.
Pospíšilová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Postavení rodiče nezletilého žáka ve správním řízení podle školského zákona | Theses on a related topic

390.
Pouč, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty vybraných přestupků na úseku dopravy na pozemních komunikacích | Theses on a related topic

391.
Poula, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Právní regulace pojišťovnictví v ČR | Theses on a related topic

392.
Profantová, Helena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soukromoprávní důsledky porušení zákona o zadávání veřejných zakázek | Theses on a related topic

393.
Prokopová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defense: Zásada spolupráce a zásada poučovací podle daňového řádu | Theses on a related topic

394.
Přecechtělová, Silvie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zadávání veřejných zakázek | Theses on a related topic

395.
Přichystal, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Kvalifikační předpoklady při zadávání veřejných zakázek v rozhodovací praxi | Theses on a related topic

396.
Psohlavcová, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Riziko korupce při zadávání veřejných zakázek | Theses on a related topic

397.
Půček, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Specifika odvolacího řízení dle správního řádu | Theses on a related topic

398.
Radová, Romana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Postavení znalce ve správním řízení | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Postavení znalce ve správním řízení | Theses on a related topic

399.
Rakušanová, Daniela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy, French Language for Commerce and Administration
Bachelor's thesis defense: Aplikovaná politika hospodářské soutěže – analýza případu RWE Transgas, a.s. | Theses on a related topic

400.
Rašková, Alžběta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Rozhodování ve věcech práv a povinností studentů po novele VŠZ | Theses on a related topic