Theses on a related topic (having the same keywords):

pravo rozhodne pro meritum sporu, vyhrada, mezinarodni rozhodci rizeni, reservations to the cisg in international commercial arbitration, doktriny rozhodciho rizeni, reservation, law applicable to the merits of dispute, vyhrady k umluve osn o smlouvach o mezinarodni koupi zbozi, international commercial arbitration, doctrines of arbitration

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Herboczková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Private International Law
Dissertation defence: Způsoby výběru práva rozhodného pro meritum sporu v rozhodčím řízení | Theses on a related topic Display description

2.
Brotan, Vladimír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mezinárodní kupní smlouva - interakce unifikovaného hmotného a kolizního práva | Theses on a related topic

3.
Cindemir Molnárová, Nikola maiden name: Molnárová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpojovací klauzule jako projev regionalismu | Theses on a related topic

4.
Divišová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rozhodčí smlouva a její druhy | Theses on a related topic

5.
Drličková, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Private International Law
Dissertation defence: Vliv legis arbitri na uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu | Theses on a related topic

6.
Hostašová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Výhrady k čl. 95 a čl. 96 Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží s ohledem na judikatorní praxi | Theses on a related topic

7.
Rohlíková, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dokazování v mezinárodním rozhodčím řízení | Theses on a related topic

8.
Svěráková, Jana maiden name: Čechová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Význam výhrady podle článku 95 pro aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

9.
Šúň, Filip
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kontrolní funkce soudu - kritický pohled na českou úpravu ve srovnání s mezinárodními standardy | Theses on a related topic

10.
Adámková, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Master's thesis defence: Young Adults in the Writings of Sherman Alexie | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Young Adults in the Writings of Sherman Alexie | Theses on a related topic

11.
Gregorek, Kamil
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Veřejný pořádek a uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů | Theses on a related topic

12.
Hanáková, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Procesní normy a veřejný pořádek v mezinárodním rozhodčím řízení | Theses on a related topic

13.
Havlíček, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Private International Law
Dissertation defence: Podjatost, nezávislost a nestrannost rozhodců v mezinárodní obchodní arbitráži | Theses on a related topic

14.
Hradilová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Private International Law
Dissertation defence: Rozhodčí řízení v ČLR se zvláštním zřetelem na problematiku rozhodčí smlouvy | Theses on a related topic

15.
Jedličková, Bohdana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Určení rozhodného práva rozhodci v mezinárodní obchodní arbitráži | Theses on a related topic

16.
Jekielek, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo rozhodné pro rozhodčí smlouvu v mezinárodním rozhodčím řízení | Theses on a related topic

17.
Jestřábová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: "Státní příslušnost" arbitráže | Theses on a related topic

18.
Koukalová, Iva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Private International Law
Dissertation defence: Imperativní normy a veřejný pořádek v mezinárodním rozhodčím řízení | Theses on a related topic
Dissertation defence: Imperativní normy a veřejný pořádek v mezinárodním rozhodčím řízení | Theses on a related topic

19.
Kovácsová, Romana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Očkovacia povinnosť ako zásah do telesnej integrity | Theses on a related topic

20.
Křížová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Řešení sporů z BIT uzavřených mezi členskými státy Evropské unie | Theses on a related topic

21.
Kutnohorský, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: International Private Law)
Advanced Master's thesis defence: Důkazní břemeno a související instituty v mezinárodní obchodní arbitráži | Theses on a related topic

22.
Langrová, Iveta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defence: Analýza aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží s ohledem na mezinárodní prvek – praktické dopady | Theses on a related topic

23.
Macková, Martina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: The picture of family in the short stories of Sherman Alexie | Theses on a related topic

24.
Marková, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo rozhodné v řízení před rozhodci | Theses on a related topic

25.
Ngo, Thu Thao
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defence: Rozhodčí pravidla Mezinárodní obchodní komory - srovnání verzí z roku 1998 a 2012 | Theses on a related topic

26.
Nippert, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Obchodní korporace a náboženská výhrada svědomí | Theses on a related topic

27.
Novotná, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Document Production in International Commercial Arbitration | Theses on a related topic

28.
Pospíšilová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo rozhodné v mezinárodním rozhodčím řízení (z pohledu práva Velké Británie) | Theses on a related topic

29.
Procházková, Simona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a její použití v mezinárodní obchodní arbitráži | Theses on a related topic

30.
Purket, Daniel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dokazování v mezinárodním rozhodčím řízení | Theses on a related topic

31.
Rohaľová, Lucia
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vybrané způsoby rozhodování o meritu sporu v mezinárodním rozhodčím řízení | Theses on a related topic

32.
Růžička, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Předkupní právo v občanském právu | Theses on a related topic

33.
Stehlík, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Master's thesis defence: Native American Humor and Its Reflections in the Work of Sherman Alexie | Theses on a related topic

34.
Sudolská, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Předběžná opatření v mezinárodním rozhodčím řízení | Theses on a related topic

35.
Šmerdová, Renata
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Řešení soutežních sporů v mezinárodním rozhodčím řízení | Theses on a related topic

36.
Teichmannová, Sabina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zacházení s cizím rozhodčím nálezem na území ČR | Theses on a related topic

37.
Tománek, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Autonomie vůle a její limity v mezinárodním rozhodčím řízení | Theses on a related topic

38.
Verner, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Role veřejného pořádku v mezinárodním rozhodčím řízení | Theses on a related topic