Theses on a related topic (having the same keywords):

povrchove vody, geochemist?s workbench, the rosice-oslavany coal basin, dulni vody, the boskovicka furrow, the geochemist?s workbench, boskovicka brazda, surface water, stabilitni diagramy mine waters, geochemistry, geochemie, rosicko-oslavanska uhelna panev, stability diagrams

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Barvíř, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemické prostředí haldy a pramene u Zbýšova | Theses on a related topic Display description

2.
Seifertová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Vliv nulmocného nanoželeza na geochemické vlastnosti bentonitu | Theses on a related topic

3.
Morcinek, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Vyhodnocení migrace radionuklidu 226Ra ve dnových sedimentech Rychvaldské stružky (Ostrava-Poruba) | Theses on a related topic

4.
Pavlečková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Laboratorní studium interakce důlní vody ze štoly Prokop (Stříbro) s kalcitickým vápencem ve vsádkových experimentech | Theses on a related topic

5.
Pavlečková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Geochemie důlních vod uranového ložiska Rožná | Theses on a related topic

6.
Ambrož, Vít
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemický vývoj důlních vod na uranovém dole Rožná | Theses on a related topic

7.
Breiter, Karel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology / Geological Sciences
Dissertation defense: Vývoj fosforem bohatého peraluminického magmatu | Theses on a related topic

8.
Burian, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Výskyt a charakteristika ultrapotasických hornin v českém masivu. | Theses on a related topic

9.
Burian, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Granitoidy zóny Niemcza-sv. pokračovaní pásu "durbachitických" hornin evropských vriscid? | Theses on a related topic

10.
Forejtová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Hydrogeologické poměry povodí Anenského potoka na lokalitě Košetice | Theses on a related topic

11.
Kleinová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemie sedimentů Javoříčských jeskyní | Theses on a related topic

12.
Kujalová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Administrative Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemický vývoj zvětralinového pokryvu na uranovém ložisku Olší | Theses on a related topic

13.
Lejsková, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Administrative Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemie důlních vod na uzavřeném uranovém ložisku Olší | Theses on a related topic

14.
Soukup, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemie a stupeň vývoje zvětralinového pláště migmatitů v jižní části třebíčského plutonu | Theses on a related topic

15.
Švecová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Zdroje obsidiánu ve střední Evropě a možnosti jejich odlišování | Theses on a related topic

16.
Švihálek, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Vztah podzemních a povrchových vod při západním okraji rosicko-oslavanského revíru | Theses on a related topic

17.
Tipanová, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemie důlních vod vypouštěných z VJŽ a jejich vliv na povrchové vodoteče | Theses on a related topic

18.
Tripal, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Výzkum environmentální zátěže vybraných půdních profilů v jz. okolí Brna (Rosicko-Oslavansko) | Theses on a related topic

19.
Zemanová, Beata
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemické modelování mobility uranu v podmínkách uranového ložiska Olší-Drahonín | Theses on a related topic

20.
Alijagić, Jasminka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Geology for Multi-Branches Study, Chemistry for Multi-Branches Study
Bachelor's thesis defense: Influence of abandoned ironworks on the environment in Bosnia and Herzegovina and Slovenia | Theses on a related topic

21.
Antošová, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Bakteriální aktivita v geologických materiálech | Theses on a related topic

22.
Bánovský, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Studium dynamiky změn ve složení důlních vod zatopeného uranového ložiska Olší-Drahonín | Theses on a related topic

23.
Barson, Prokop
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Interakce nulmocného nanoželeza s důlními vodami | Theses on a related topic

24.
Blažek, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Interakce důlních vod v mokřadním systému Zadní Chodov | Theses on a related topic

25.
Brtníková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geologický průvodce po vybraných lokalitách boskovické brázdy | Theses on a related topic

26.
Brtníková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Litofaciální studium sedimentů boskovické brázdy mezi Veverskou Bítýškou a Letovicemi | Theses on a related topic

27.
Buchtová, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Poplatky za vypouštění odpadních vod | Theses on a related topic

28.
Buchtová, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Vypouštění odpadních vod z pohledu práva | Theses on a related topic

29.
Cedzo, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Režim podzemních a důlních vod v ložiskové oblasti Rožná | Theses on a related topic

30.
Dobešová, Denisa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Vyhodnocení geochemie podzemních vod na lokalitě Hájek u Karlových Varů | Theses on a related topic

31.
Dostál, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Paleoentomologie vybraných lokalit spodního permu boskovické brázdy se zaměřením na řád Miomoptera | Theses on a related topic

32.
Drábová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Hydrogeologické poměry západního okraje boskovické brázdy v rosicko-oslavanské oblasti | Theses on a related topic

33.
Dvořák, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geneze podzemních vod v dole Rožná | Theses on a related topic

34.
Dvořáková, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Distribuce uranu v sedimentech boskovické brázdy | Theses on a related topic

35.
Dvořáková, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Migrace uranu v sedimentech boskovické brázdy | Theses on a related topic

36.
Halíková, Janetta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Přirozená radioaktivita horninového prostředí na mapovém listu regionální geologické mapy 1 : 50 000 Brno a okolí | Theses on a related topic

37.
Hanychová, Radka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Chemické složení důlních vod na uranovém dole Rožná a jeho vztah k horninovému prostředí | Theses on a related topic

38.
Havlík, Radan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní prostředky k zamezení vysychání krajiny | Theses on a related topic

39.
Hejdová, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Stratifikace důlních vod na uzavřených dolech | Theses on a related topic

40.
Hofmann, Ivo
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Právní režim vodních ploch | Theses on a related topic

41.
Holzer, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Model sedimentární a erozivní historie boskovické brázdy | Theses on a related topic

42.
Horáková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Sedimenty spodního badenu v oblasti Oslavan | Theses on a related topic

43.
Huňadyová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Přirozená radioaktivita hornin na vybraných profilech boskovické brázdy | Theses on a related topic

44.
Cholevová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / English Language and Literature, Geology for Multi-Branches Study
Bachelor's thesis defense: Mineralogie a geochemie nerozpustných zbytků vápenců líšeňského souvrství v Moravském krasu | Theses on a related topic

45.
Jakubová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Gamaspektrometrická a petrologická charakteristika uhelných sedimentů boskovické brázdy a popílků vzniklých jejich spalováním.. | Theses on a related topic

46.
Jakubová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Charakteristika uranové anomalie v jižní části boskovické brázdy | Theses on a related topic

47.
Jaroš, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Modelování vzniku halfgrabenu na příkladu boskovické brázdy | Theses on a related topic

48.
Javůrek, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Biology (4-years) / Ecotoxicology
Dissertation defense: Biodetekční systémy v hodnocení endokrinně disruptivního potenciálu látek v povrchových vodách | Theses on a related topic

49.
Jeřábková, Edita
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Mobilita arzenu v důlních vodách | Theses on a related topic

50.
Jeřábková, Edita
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Geochemie důlních vod ložiska Kaňk u Kutné Hory se zvláštním zřetelem na mobilitu As | Theses on a related topic