Theses on a related topic (having the same keywords):

venkovni vitr, external wind, airflow, correlation analysis, proudeni vzduchu, spektralni analyza, cisarska cave, korelacni analyza, cisarska jeskyne, krasove procesy, karst processes, spectral analysis

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Lang, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Výměna vzduchu mezi jeskynní a venkovní atmosférou: ovlivnění prostředí Císařské jeskyně (Moravský kras) | Theses on a related topic Display description

2.
Lang, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Cirkulace vzduchu v jeskynním prostředí (Císařská jeskyně, Moravský kras) | Theses on a related topic

3.
Musilová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Cirkulace vzduchu v jeskynním prostředí (Zazděná jeskyně, Moravský kras) | Theses on a related topic

4.
Musilová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Ovlivnění jeskynního prostředí výměnou vzduchu mezi jeskynní a venkovní atmosférou: Pustožlebská Zazděná (Moravský kras) | Theses on a related topic

5.
Vávrová, Nikola
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Oscilace v signálu proudění vzduchu v dynamicky ventilované jeskyni | Theses on a related topic

6.
Tlustošová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Nestabilita proudění vzduchu v jeskynním systému | Theses on a related topic

7.
Barson, Prokop
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Denní cykly v koncentracích CO2 v jeskynní atmosféře | Theses on a related topic

8.
Černovská, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Atlas exokrasových a endokrasových jevů na příkladu Moravského krasu | Theses on a related topic

9.
Dobešová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Hydrogeochemie skapových vod Amatérské jeskyně (Moravský kras) | Theses on a related topic

10.
Dostálek, Tomáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defense: Závislost úspěšnosti střelby na konečném umístění 1. Anglické ligy ve fotbalu | Theses on a related topic

11.
Dostálová, Caroline
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Fúze a akvizice v kontextu vývoje české ekonomiky | Theses on a related topic

12.
Hlobílková, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Funkční vyšetření pacientů s Parkinsonovou chorobou | Theses on a related topic

13.
Honzíková, Klára
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Pediatrie (4-years) / Paediatrics
Dissertation defense: Esenciální hypertenze u dětí a dospívajících | Theses on a related topic

14.
Horáková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Výměna vzduchu a rozložení mikroklimatických parametrů v jeskyni Výpustek (Moravský kras) | Theses on a related topic

15.
Horníček, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium antropogenních toků CO2 v Císařské jeskyni (Moravský kras) | Theses on a related topic

16.
Hroch, Adam
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Vliv faktorů životního prostředí na ceny nemovitostí - případová studie ve městě Brně | Theses on a related topic

17.
Kopperová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Vliv speleoterapie na zimování netopýrů v Císařské jeskyni | Theses on a related topic

18.
Křístková, Martina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Hodnocení autonomní regulace kardiovaskulárního systému u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní vyšetřovanými metodou spektrální analýzy variability srdeční frekvence | Theses on a related topic

19.
Mijatovićová, Nevena
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Vývoj fúzí a akvizic na českém trhu a jejich příčiny v období 2013-2017 | Theses on a related topic

20.
Nový, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science
Bachelor's thesis defense: Volební geografie SRN - případová studie Bavorska | Theses on a related topic

21.
Páral, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Theoretical Physics and Astrophysics (combination/specialization: Astrofyzika)
Master's thesis defence: Astrofyzika pulsarů | Theses on a related topic

22.
Perniš, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Bachelor's thesis defense: Zpracování biomedicínských dat | Theses on a related topic

23.
Sedlačík, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Applied Mathematics / Statistics and Data Analysis
Advanced Master's thesis defense: Aplikace vybraných klasifikačních metod v ekonomii | Theses on a related topic

24.
Schlemmerová, Anna
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Hudební schopnosti a výslovnost u žáků učících se anglický jazyk na 1. stupni ZŠ | Theses on a related topic

25.
Skalická, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Theoretical Physics and Astrophysics
Master's thesis defence: Spektroskopické studium atmosféry hvězdy HD 152 786 | Theses on a related topic

26.
Šperková, Martina
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Training of condition)
Master's thesis defence: Vliv respirační a pohybové intervence na vybrané parametry variability srdeční frekvence u hematoonkologických pacientů po léčbě | Theses on a related topic

27.
Tomášek, Radim
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Mathematics / Profesional Statistics and Data Analysis
Bachelor's thesis defense: Metody jednoduché korelace v systémech MATLAB a STATISTICA | Theses on a related topic

28.
Tomášek, Radim
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Mathematics / Statistics and Data Analysis
Master's thesis defence: Korelační analýza s využitím software | Theses on a related topic

29.
Troppová, Dana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Císařská jeskyně:Vztah mikroklimatologie a tvorby kondenzační vody ve speleoatmosféře | Theses on a related topic

30.
Troppová, Dana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Vliv jeskynního mikroklimatu na recentní krasové procesy (Císařské jeskyně, Moravský kras) | Theses on a related topic

31.
Turzík, Vladimír
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Srovnání metod hodnocení autonomních funkcí při spontánním dýchání a dýchání dle metronomu u pacientů se sclerosis multiplex | Theses on a related topic

32.
Uhlířová, Barbora
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Master's thesis defence: Neziskové instituce: komerční příjmy a dotace z veřejných rozpočtů | Theses on a related topic

33.
Vaněk, Matěj
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Artificial Intelligence and Natural Language Processing
Master's thesis defence: Educational data analysis for introductory programming | Theses on a related topic

34.
Vaněk, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Plasma Physics
Master's thesis defence: Metodika měření a zpracování optických emisních spekter různých typů výbojů pro účely výuky a výzkumu | Theses on a related topic

35.
Viňanská, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Zhodnocení objektivity testování správného držení těla u žáků na 1. stupni ZŠ. | Theses on a related topic

36.
Bucharová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Dynamika výměny jeskynní a venkovní atmosféry: teoretické modely | Theses on a related topic

37.
Čaplová, Tatiana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Bachelor's thesis defense: Synchronizace hospodářského cyklu – aplikace na vybranou ekonomiku | Theses on a related topic

38.
Gremlica, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Mathematics / Mathematics - Economics
Bachelor's thesis defense: Komparativní analýza RM-Systému a Burzy cenných papírů Praha | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Komparativní analýza RM-Systému a Burzy cenných papírů Praha | Theses on a related topic

39.
Hála, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Physics / Astrophysics
Bachelor's thesis defense: Multispektrální studium aktivních galaktických jader | Theses on a related topic

40.
Holčík, Lukáš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Spektrální analýza hudební skladby | Theses on a related topic

41.
Holubcová, Katarína
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Úloha controllingu v konkrétním podniku | Theses on a related topic

42.
Jaroš, Václav
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Computer Graphics
Master's thesis defence: Výpočetní modelování počasí | Theses on a related topic

43.
Kapička, Libor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry / Physical Chemistry
Dissertation defense: Kvantovně chemické studium vztahu elektronové struktury a vlastností cyklických fosfazenů | Theses on a related topic

44.
Kejíková, Sandra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Antropogenní ovlivnění mikroklimatu a krasových procesů v jeskyni Výpustek | Theses on a related topic

45.
Kotoučková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Mathematics / Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Advanced Master's thesis defense: Výuka statistiky na ekonomicky zaměřených středních školách | Theses on a related topic

46.
Mádlová, Taťána
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Současný stav využití dramatické výchovy a jejích metod a technik na druhém stupni základních škol a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií v Ústí nad Labem | Theses on a related topic

47.
Mrázová, Hana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Master's thesis defence: Hodnocení autonomní regulace kardiovaskulárního systému u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní vyšetřovanými metodou spektrální analýzy variability srdeční frekvence | Theses on a related topic

48.
Musil, Jan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Biology, Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Historie kovů ve výuce chemie | Theses on a related topic

49.
Nováková, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Dynamika teplotních změn v Chýnovské jeskyni | Theses on a related topic

50.
Pokorná, Martina
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Rozvoj zručnosti u seniorů pomocí motorických cvičení a her | Theses on a related topic