Theses on a related topic (having the same keywords):

sekvenace, faktor viii, factor viii, x-vazana choroba, geneticka diagnostika, sequencing, hemofilie, genetic diagnostics, is o pcr, haemophilia, mlpa, x-linked disease

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bartošková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Teachers
Master's thesis defence: Adaptace žáků s chronickým onemocněním na základní škole speciální | Theses on a related topic Display description

2.
Jaborníková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Mutační analýza genu DMD sekvenací multiplexů za využití platformy sekvenování nové generace | Theses on a related topic

3.
Marešová, Eva maiden name: Bartoňová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / General and Molecular Genetics
Dissertation defense: Genetická diverzita vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus, Heckel, 1837) ve vodách Karpatského oblouku (hraniční oblast Baltského a Černého moře) | Theses on a related topic

4.
Nosková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Molekulárně genetická diagnostika Von Willebrandovy choroby | Theses on a related topic

5.
Růžičková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Kvalita života osob trpících hemofilií | Theses on a related topic

6.
Valtrová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Sekvenace a srovnání DNA získané z různých vzorků rodu Borrelia | Theses on a related topic

7.
Blatná, Tereza
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Physiotherapy
Bachelor's thesis defense: Fyzioterapie jako prostředek nefarmakologické léčby hemofilie | Theses on a related topic

8.
Bonczek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Molekulární příčiny vzniku oligodoncie: úloha genu pro PAX9 a MSX1 | Theses on a related topic

9.
Brhelová, Eva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Typizace multirezistentních bakterií způsobujících infekce u pacientů s hematologickou malignitou | Theses on a related topic

10.
Burdíková, Irena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Molekulární detekce a diferenciace zástupců čeledi Pasteurellaceae | Theses on a related topic

11.
Čelechovská, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Současné možnosti genových terapií | Theses on a related topic

12.
Danadová, Jitka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: QF PCR v molekulární diagnostice NF1 | Theses on a related topic

13.
Dluhošová, Jana maiden name: Simandlová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Srovnávací genomika trav, současné trendy a aplikace poznatků | Theses on a related topic

14.
Dvořáčková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Kvalita života osob s hemofilií | Theses on a related topic

15.
Halasová, Monika maiden name: Machatová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
Bachelor's thesis defense: Kvalita života adolescentů s hemofilií | Theses on a related topic

16.
Halašková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Genotypizace bakterií rodu Borrelia na území České republiky | Theses on a related topic

17.
Hladílková, Eva maiden name: Zrnová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / General and Molecular Genetics
Dissertation defense: Využití techniky MLPA (multiplex ligation probe amplification) při studiu geneticky podmíněných onemocnění u člověka | Theses on a related topic

18.
Hrčková, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Genetická diagnostika retinoblastomu s využitím molekulárně-genetických a cytogenetických metod | Theses on a related topic

19.
Hrušťáková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Detekce velkých genových delecí u autozomálně dominantních onemocnění | Theses on a related topic

20.
Jakubec, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Elektrochemické biosensory pro detekci sekvencí nukleových kyselin | Theses on a related topic

21.
Jandová, Diana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Vztah mezi poruchami vývoje lidské dentice a genem pro EDA | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Vztah mezi poruchami vývoje lidské dentice a genem pro EDA | Theses on a related topic

22.
Jankůjová, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Master's thesis defence: Analýza genomu Eudiplozoon nipponicum (Monogenea) | Theses on a related topic

23.
Jurčeková, Elena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Zavedení molekulární analýzy genu pro filaggrin | Theses on a related topic

24.
Kalábová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Molekulárně genetická diagnostika histopatologicky nejednoznačných melanocytárních lézí | Theses on a related topic

25.
Kopčilová, Johana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Identifikace genetických variant spojených s dědičnými neuromuskulárními onemocněními | Theses on a related topic

26.
Kosinová, Veronika maiden name: Urbánková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Detekce rozsáhlých genomických delecí a duplikací v genu BRCA1 u pacientek s dědičnou predispozicí k nádorům prsu a ovaria | Theses on a related topic

27.
Kubasová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Druhová determinace streptokoků molekulárně-biologickými metodami u pacientů s infekční endokarditidou | Theses on a related topic

28.
Kuntová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Molekulární analýza plazmidů kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k meticilinu | Theses on a related topic

29.
Kývalová, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Multiplexní amplifikace specifických cílových sekvencí a jejich následné resekvenování za využití platformy sekvenování nové generace (next-generation sequencing, NGS), aplikace v molekulárně genetické diagnostice cystické fibrózy | Theses on a related topic

30.
Lengálová, Marie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Spinální muskulární atrofie, možnosti molekulární diagnostiky | Theses on a related topic

31.
Macigová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Vzácné mikrodeleční syndromy detekované pomocí molekulárně cytogenetických metod | Theses on a related topic

32.
Micenková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Molekulární typizace bakteriocinů z lidských kmenů E. coli | Theses on a related topic

33.
Mollová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Subtelomerové delece jako příčina idiopatických mentálních retardací | Theses on a related topic

34.
Mollová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Subtelomerové delece jako příčina idiopatických mentálních retardací | Theses on a related topic

35.
Morháč, Ján
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Vojenské krizové řízení EU. Příklad externí demokratizace. | Theses on a related topic

36.
Neubauerová, Eva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Molekulárně – biologická diagnostika neurofibromatózy typu 1 | Theses on a related topic

37.
Niesnerová, Anežka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Celogenomová sekvenace Treponema pallidum subsp. pallidum kmene Grady | Theses on a related topic

38.
Nosková, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Genetické změny asociované s Crohnovou chorobou; mutační analýza genu NOD2/CARD15 | Theses on a related topic

39.
Novotná, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Antropobiology and Antropogenetics)
Bachelor's thesis defense: Metody analýzy historického lidského metagenomu | Theses on a related topic

40.
Papoušek, Ivo
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / General and Molecular Genetics
Dissertation defense: Molekulárně-genetické analýzy druhů rodu Carassius ve střední Evropě | Theses on a related topic

41.
Pavlová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molekulární biologie a genetika)
Master's thesis defence: Genetická variabilita v genu pro visfatin jako rizikový faktor u pacientek s předčasným porodem | Theses on a related topic

42.
Pozděna, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Antropogenetics)
Bachelor's thesis defense: Využití nových postupů sekvencování pro analýzu aDNA. | Theses on a related topic

43.
Sekerková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Využití nanopórového sekvenování pro analýzu genomů helmintů | Theses on a related topic

44.
Slámová, Iva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Genetické abnormality u pacientů s psychomotorickou retardací detekované pomocí molekulárně cytogenetických metod | Theses on a related topic

45.
Slaninková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Genetická charakterizace kmenů cirkoviru prasat 2 v ČR | Theses on a related topic

46.
Šiška, Robert
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Networks and Communication
Bachelor's thesis defense: Extrakce multimediálních dat pro úložiště ModeShape | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Extrakce multimediálních dat pro úložiště ModeShape | Theses on a related topic

47.
Štěpán, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2001, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Příprava hybridizační sondy a PCR-primerů pro molekulární identifikaci druhu Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

48.
Švarcová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Nové metody DNA analýzy v invazivní a neinvazivní prenatální diagnostice | Theses on a related topic

49.
Trachtová, Karolína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Master's thesis defence: Podrobná analýza sítí nekódujících a kódujících RNA v maligních B buňkách | Theses on a related topic

50.
Tuček, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Analýza panelu genů modifikujících průběh onemocnění cystické fibrózy pomocí technologie Nová generace sekvenování (Next generation sequencing; NGS) | Theses on a related topic