Theses on a related topic (having the same keywords):

ustava, eu charter of fundamentals rights, convention, umluva, evropsky soud pro lidska prava, trestni rad. right to a fair trial, pravo na spravedlivy proces, charta, charter of fundamental rights and freedoms, listina zakladnich prav a svobod, criminal procedure., constitution, european court of human rights

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

251.
Krajčovicová, Lucia
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Britská kritika Európskeho súdu pre ľudské práva | Theses on a related topic Display description

252.
Krajčovič, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ovlivňování judikatury SDEU judikaturou ESLP v oblasti lidských práv | Theses on a related topic

253.
Králiková, Jarmila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Reforma veřejné správy jako proces decentralizace v moderním demokratickém státě | Theses on a related topic

254.
Krištofík, Andrej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vybrané aspekty práva na spravedlivý proces a automatizace rozhodování | Theses on a related topic

255.
Krsek, Miroslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích | Theses on a related topic

256.
Kříž, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Constitutional Law and Theory of State)
Advanced Master's thesis defence: Vývoj filosoficko-právního náhledu na pojem stát | Theses on a related topic

257.
Kubát, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Evropské standardy rodinného práva – utopie nebo realita? | Theses on a related topic

258.
Kučerová, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Elektronické doručování správními orgány - možnosti a problémy | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Elektronické doručování správními orgány - možnosti a problémy | Theses on a related topic

259.
Kučerová, Jarmila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Právní aspekty nahlížení do spisu ve správním řízení | Theses on a related topic

260.
Kvasnicová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Příma a nepřímá diskriminace žen v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva | Theses on a related topic

261.
Lichá, Viktória
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Bachelor's thesis defence: Komparácia vplyvu monarchu na politický systém v Dánsku a Švédsku | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Komparácia vplyvu monarchu na politický systém v Dánsku a Švédsku | Theses on a related topic

262.
Lojková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Theory of Law
Dissertation defence: Ochrana práv dítěte (filozoficko-právní analýza problému) | Theses on a related topic

263.
Lonk, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rozhodčí nález z pohledu mezinárodních smluv | Theses on a related topic

264.
Maděryčová, Alexandra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana | Theses on a related topic

265.
Malý, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Criminal Law)
Advanced Master's thesis defence: Trestní řízení s důrazem na specifika společného řízení proti obviněné právnické a obviněné fyzické osobě | Theses on a related topic

266.
Mareš, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Svoboda pohybu a pobytu cizinců na území ČR | Theses on a related topic

267.
Matějková, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nemožnost extradice z důvodu zákazu mučení versus zájem společnosti na potrestání pachatele | Theses on a related topic

268.
Matušinová, Anna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: The Concept of Religious Freedom in the European Union | Theses on a related topic

269.
Maxová, Martha
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zvláštní ochrana svědka v trestním řízení | Theses on a related topic

270.
Mazel, Filip
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vybrané otázky poučovací povinnosti soudu ve sporném civilním řízení ve vztahu k právu na spravedlivý proces | Theses on a related topic

271.
Menšíková, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Systém soudní kontroly veřejné správy | Theses on a related topic

272.
Michora, Zdeněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústavní limity zkráceného přípravného řízení a hlavního líčení ve zjednodušeném řízení z hlediska práva na obhajobu | Theses on a related topic

273.
Mikulčík, Adam
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zákaz reformace in peius | Theses on a related topic

274.
Mikulicová, Heda Viktorie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies
Bachelor's thesis defence: Pekingská opera | Theses on a related topic

275.
Mostecká, Renáta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Problematika správních poplatků z pohledu lidskoprávního | Theses on a related topic

276.
Motal, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Úřednické vlády a jejich funkce v ústavním a politickém systému ČR | Theses on a related topic

277.
Musialek, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana vlastnictví v judikatuře francouzské Ústavní rady | Theses on a related topic

278.
Muszela, Alexandr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defence: Operativně pátrací prostředky | Theses on a related topic

279.
Němčák, Vítězslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Žadatelé o azyl: ochrana podle čl. 3 Evropské úmluvy o lidských právech | Theses on a related topic

280.
Neradová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archival Studies
Bachelor's thesis defence: Dějiny oslavanského kláštera ve 13. století | Theses on a related topic

281.
Neupauerová, Iva maiden name: Hauptfleischová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Constitutional Law and Theory of State)
Advanced Master's thesis defence: Lidskoprávní aspekty omezení svéprávnosti v kontextu změny právní úpravy po 1. 1. 2014 | Theses on a related topic

282.
Nevřivý, Mikuláš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rozhodčí řízení ve sportu a právo na přístup k soudu | Theses on a related topic

283.
Ngo, Thu Thao
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science
Bachelor's thesis defence: Vietnamská ústava z hlediska teorie nedemokratických ústav, příčiny a důsledky jejího vzniku | Theses on a related topic

284.
Nováček, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Definice termínu investice dle článku 25 ICSID | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Definice termínu investice dle článku 25 ICSID | Theses on a related topic

285.
Nováková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Význam Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva pro české trestní řízení | Theses on a related topic

286.
Nováková, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Psychology, Social Policy and Social Work
Bachelor's thesis defence: Práva člověka a možnosti organizace je naplňovat | Theses on a related topic

287.
Nováková, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Důkaz audiovizuálním a zvukovým záznamem v civilním řízení | Theses on a related topic

288.
Novotný, Michael
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Svoboda náboženského vyznání a její hranice | Theses on a related topic

289.
Obuchová, Andrea
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana novinárskeho zdroja v kontexte trestného konania | Theses on a related topic

290.
Odehnalová, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Christian Education
Bachelor's thesis defence: Liturgická hudba po II. vatikanském koncilu | Theses on a related topic

291.
Ondrušková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defence: Ověřování RVP ZŠS u žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami v oblasti smyslové výchovy | Theses on a related topic

292.
Orálek, František
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vliv štrasburské judikatury na rodinné právo | Theses on a related topic

293.
Ordeltová, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Svoboda projevu v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva: rozsudek v případu Radio Twist, a.s. proti Slovensku | Theses on a related topic

294.
Osuská, Dominika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na spravedlivý proces v soudní judikatuře | Theses on a related topic

295.
Outulná, Eliška
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústavněprávní aspekty přeřazování odsouzených mezi jednotlivými typy věznic | Theses on a related topic

296.
Páleník, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vliv masových médií na princip spravedlivého procesu | Theses on a related topic

297.
Palouš, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / International Public Law
Dissertation defence: Svoboda projevu v pojetí Evropského soudu pro lidská práva | Theses on a related topic

298.
Palová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Politické procesy z padesátých let minulého století | Theses on a related topic

299.
Pastor, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Udržitelný rozvoj jako východisko ve výchovném působení Vězeňské služby ČR | Theses on a related topic

300.
Pavelková, Jana
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Public Administration Informatics
Bachelor's thesis defence: Svoboda projevu a nenávistné projevy na internetu | Theses on a related topic