Theses on a related topic (having the same keywords):

artefakty, kultura s linearni keramikou, brousena kamenna industrie, hustota, jeskyne, metabazity, turold, magneticka susceptibilita, neolit, provenience

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Tomanová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Petroarcheologický výzkum kamenné broušené industrie z jeskyně Na Turoldu v Mikulově | Theses on a related topic Display description

2.
Bartík, Jaroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Broušená a ostatní kamenná industrie z mikroregionu povodí řeky Želetavky | Theses on a related topic

3.
Čerevková, Alžběta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Osídlení kultur s lineární a moravskou malovanou keramikou v Malhostovicích-Nuzířově v polohách "Nivy", "Rybníčky" a "Za humny" | Theses on a related topic

4.
Čerevková, Alžběta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Sídliště kultury s lineární keramikou v Žádovicích (okr. Hodonín) | Theses on a related topic

5.
Hájek, Zdeněk
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Osada kultury s lineární keramikou a moravskou malovanou keramikou v Chornici | Theses on a related topic

6.
Jiříková, Petra maiden name: Rebrošová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Velatice. Ohrazené sídliště kultury s lineární keramikou ve východní části Brněnska | Theses on a related topic

7.
Kolařík, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Paleontologický obsah sedimentárních výplní v Jeskyni Na Turoldu | Theses on a related topic

8.
Krollová, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Sídliště kultury s lineární keramikou v Kravařích-Koutech (okr. Opava) | Theses on a related topic

9.
Malá, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Část sídliště lidu kultury s lineární keramikou v Bukovanech u Olomouce | Theses on a related topic

10.
Malíšková, Johana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Vývoj kultury s lineární keramikou v mikroregionu povodí řeky Dřevnice | Theses on a related topic

11.
Němec, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Sedimenty puklin a jeskyní Stránské skály | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Sedimenty puklin a jeskyní Stránské skály | Theses on a related topic

12.
Pajdla, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, Prehistoric Archaeology of Near East
Bachelor's thesis defense: Broušená kamenná industrie z neolitického sídliště v Popůvkách, okr. Brno-venkov | Theses on a related topic

13.
Pajdla, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Analýza broušené kamenné industrie kultury s lineární keramikou | Theses on a related topic

14.
Petřík, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Archaeology, Geology combined with Archaeology
Master's thesis defence: Petroarcheologický výzkum tzv. ostatní kamenné industrie z Tellu Arbid Abyad v Sýrii | Theses on a related topic

15.
Trnová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Suroviny broušených kamenných artefaktů a jejich polotovarů z neolitického sídliště v Brně-Holáskách | Theses on a related topic

16.
Tvrdý, Zdeněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Advanced Master's thesis defense: Nitra-Horné Krškany: Antropologická studie prvních zemědělců | Theses on a related topic

17.
Válek, David
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, History
Master's thesis defence: Osídlení Hlubokých Mašůvek kulturou s moravskou malovanou keramikou z poválečných výzkumů (1947-1950) | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Středověká kolonizace Veselska | Theses on a related topic

18.
Vaškových, Miroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Dissertation defense: Vývoj osídlení středního a severní části dolního Pomoraví v neolitu a na počátku eneolitu | Theses on a related topic

19.
Vostrovská, Ivana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, History
Bachelor's thesis defense: Nové poznatky ke kultuře s lineární keramikou na střední Moravě | Theses on a related topic

20.
Vostrovská, Ivana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Keramika ze sídliště kultury lineární v Těšeticích-Kyjovicích "Sutnách" | Theses on a related topic

21.
Vostrovská, Ivana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defense: Těšetice-Kyjovice – komunitní areál prvních zemědělců | Theses on a related topic

22.
Abt, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium speleoaerosolů ve vybraných jeskyních silezika | Theses on a related topic

23.
Abt, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Komplexní geologické zhodnocení jesenického krasu | Theses on a related topic

24.
Bastlová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Ozdoby a šperky v pravěku I | Theses on a related topic

25.
Bednár, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Finance Mathematics
Master's thesis defence: Empirické zákony distribuce relativních přírůstků finančních aktiv | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Empirické zákony distribuce relativních přírůstků finančních aktiv | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Empirické zákony distribuce relativních přírůstků finančních aktiv | Theses on a related topic

26.
Berková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Zoology
Dissertation defense: Letová aktivita netopýrů ve vchodu Kateřinské jeskyně - automatický monitorovací systém | Theses on a related topic

27.
Blinková, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Prostorové členění moravských magdalénienských lokalit v kontextu chování evropské magdalénienské populace | Theses on a related topic

28.
Bobula, Ondrej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Archaeology, Geology combined with Archaeology
Bachelor's thesis defense: Sladkovodní karbonáty Zapadních Karpat a jejich výskyt na lokalitě Santovka | Theses on a related topic

29.
Brož, Ladislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics
Master's thesis defence: Metodika pro inventarizaci a vizualizaci jeskyní a skalních útvarů | Theses on a related topic

30.
Březovský, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Suroviny ostatní kamenné industrie z neolitického sídliště v Brně-Holáskách | Theses on a related topic

31.
Čopjaková, Renata
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology / Geological Sciences
Dissertation defense: Odraz změn provenience v psefitické a psamitické frakci sedimentů myslejovického souvrství | Theses on a related topic

32.
David, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Znečištění jeskynního systému Lopač vodami z čistírny odpadních vod | Theses on a related topic

33.
Dvořák, Zdeněk
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Auxiliary Historical Sciences, History
Master's thesis defence: Český speleoalpinismus (1723 - 2000) | Theses on a related topic

34.
Faměra, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Facie a antropogenní znečištění recentních sedimentů řečiště Dřevnice a středního toku Moravy v úseku Kvasice až Spytihněv | Theses on a related topic

35.
Fialová, Lenka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Změna firemní kultury při změně vlastníka | Theses on a related topic

36.
Florián, Aleš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work (combination/specialization: Personnel Management and Organizational Development)
Master's thesis defence: Vliv organizační kultury na stabilizaci zaměstnanců v průběhu fúze | Theses on a related topic

37.
Francírek, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Odraz zvětrávacích procesů v moderních fluviálních sedimentech v okolí Zlína | Theses on a related topic

38.
Francírek, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Sedimentárně geologické studium neogenních sedimentů karpatské předhlubně v oblasti Vizovických vrchů | Theses on a related topic

39.
Franková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Prostředí magdalénských lokalit v oblasti Moravského krasu | Theses on a related topic

40.
Geršl, Milan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Opěrný magnetosusceptibilitní a gamaspektrometrický profil devonskými vápenci Moravského krasu | Theses on a related topic

41.
Gilíková, Helena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Petrografické složení a sedimentární prostředí klastických sedimentů spodního paleozoika (kambrium - devon) | Theses on a related topic

42.
Grydilová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Bachelor's thesis defense: Současný stav barokních soch a plastik historického Brna zhotovených z lithothamniových vápenců

43.
Grydilová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Současný stav a provenience lithothamniových vápenců historických památkových objektů města Brna | Theses on a related topic

44.
Hadvigová, Monika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Andragogy
Master's thesis defence: Firemná kultúra | Theses on a related topic

45.
Hanák, Aleš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Pravěké a protohistorické lokality na katastru obce Smržice, okr. Prostějov | Theses on a related topic

46.
Hanzelková, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Prehistoric Archaeology of Near East
Bachelor's thesis defense: Strainers: Observations on a Distinct Type of Neolithic and Chalcolithic pottery in the Khabur Valley (Northeastern Syria) | Theses on a related topic

47.
Hasilová, Kamila
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Matematics (4-years) / Probability, Statistics and Mathematical Modelling
Dissertation defense: Volba vyhlazovacích parametrů pro jádrové odhady hustot | Theses on a related topic

48.
Hložek, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defense: Multidisciplinární technologická analýza neolitické keramiky. | Theses on a related topic

49.
Holbík, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Odraz zvětrávacích procesů v moderních fluviálních sedimentech v okolí Zlína | Theses on a related topic

50.
Holcmanová, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Intensive Care
Master's thesis defence: Znalosti všeobecných sester v technice kontinuálního monitorování EKG v intenzivní péči | Theses on a related topic