Theses on a related topic (having the same keywords):

trestni pravo, trestny cin, pojeti trestneho cinu, spravni trestani, term, kategorizace, formal, conception of a crime, subsidiarity of criminal repression, ultima ratio, formalni, criminal law, crime, origins, facts of the case, prameny, pojem, materialni, spolecenska skodlivost, skutkova podstata, categorization, administrative repression, subsidiarita trestni represe, material, social harmfulness

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

301.
Gryčová, Monika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Trestní soudnictví v Protektorátu Čechy a Morava | Theses on a related topic Display description

302.
Haan, Milan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Výuka 1. ročníku - obor instalatér - příprava tématického plánu | Theses on a related topic

303.
Halberštát, Milan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Přestupky proti majetku | Theses on a related topic

304.
Hamberger, Vladimír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Trestněprávní ochrana úředních osob | Theses on a related topic

305.
Hanáčková, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defense: Uložení etnografického materiálu (slovácké kroje) | Theses on a related topic

306.
Haněl, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Souběh trestných činů ve světle trestního zákona a trestního zákoníku | Theses on a related topic

307.
Havelka, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Trest smrti jako prostředek dosažení účelu trestního práva | Theses on a related topic

308.
Havlíček, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dovolené riziko de lege ferenda | Theses on a related topic

309.
Havlíčková, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Správní trestání na úseku životního prostředí | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Správní trestání na úseku životního prostředí | Theses on a related topic

310.
Havlíková, Pavlína
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Zneužívání nealkoholových drog, právo a psychologie (aktuální právně aplikační otázky) | Theses on a related topic

311.
Havlina, Jaromír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies under way
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Dokazování v přestupkovém řízení | Theses on a related topic

312.
Heinl, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defense: Velký retribuční dekret | Theses on a related topic

313.
Hlásek, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zvláštní způsoby dokazování | Theses on a related topic

314.
Hokešová, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology
Master's thesis defence: Pískovec v tradiční vesnické kultuře oblasti Kokořínska | Theses on a related topic

315.
Holá, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Problematika počítačové a informační kriminality | Theses on a related topic

316.
Holubář, Adam
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 trestního zákoníku | Theses on a related topic

317.
Honová, Radana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestný čin loupeže z hlediska juristického a kriminologického | Theses on a related topic

318.
Horák, Miroslav
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Animator of Sport Activities, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Metodika tréninku šachu pro mládež | Theses on a related topic

319.
Horák, Otakar
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a správní trestání | Theses on a related topic

320.
Horna, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rekonstrukce trestného činu | Theses on a related topic

321.
Horníčková, Dana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language
Master's thesis defence: Die subjektive Aussageweise der Modalverben. Modalpartikeln. Modalwörter | Theses on a related topic

322.
Hostašová, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Vybrané aspekty kontroly v oblasti státní památkové péče | Theses on a related topic

323.
Hrdová Kolíbalová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pojmy trestního práva ve vztahu ke sluchově postiženým | Theses on a related topic

324.
Hrnčířová, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trest a kriminalita ze sociologické perspektivy | Theses on a related topic

325.
Hromádková, Věra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Důkazní řízení jako narativ | Theses on a related topic

326.
Hrubý, Libor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Evropská centrální banka - právní a ekonomické aspekty | Theses on a related topic

327.
Husák, Ivo
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Trestné činy v silniční dopravě a vybrané otázky prověřování a vyšetřování dopravních nehod | Theses on a related topic

328.
Husseini, Faisal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Administrative and Environmental Law
Dissertation defense: Správněprávní aspekty výkonu trestu odnětí svobody a související správní činnosti Vězeňské služby České republiky | Theses on a related topic

329.
Chládková, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Boj se zločinem – soubor publicistických reportáží pro časopis Reportér | Theses on a related topic

330.
Chmelařová, Dagmar
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Správní trestání v praxi živnostenských úřadů | Theses on a related topic

331.
Chmelíčková, Nataša
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Institut dohledu a jeho realizace PMS ČR

332.
Chrástecký, Zdeněk
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in Physical Education
Master's thesis defence: Výuka lyžování v Rakousku - historie, didaktika, lyžařská výzbroj

333.
Indra, Jakub
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Nejčastější formy vrstevnických problémů u chlapců umístěných v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy | Theses on a related topic

334.
Ivanová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Súdne lekárstvo a jeho význam pre trestné konanie | Theses on a related topic

335.
Jandl, Josef
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Správní trestání na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Správní trestání na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí | Theses on a related topic

336.
Janeček, Václav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Bodové hodnocení řidičů motorových vozidel | Theses on a related topic

337.
Janíček, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Konflikt veřejného a soukromého zájmu v oblasti mezinárodní ochrany investic | Theses on a related topic

338.
Janík, Přemysl
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestní soudnictví městečka Bojkovic ve světle Krevní knihy z let 1630-1721.

339.
Janko, Bohumír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Znaky skutkové podstaty trestného činu podle nového trestního zákoníku | Theses on a related topic

340.
Janoušková, Nela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kryptoměny - výzva pro právní regulaci | Theses on a related topic

341.
Janyška, Viktor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Souběh trestných činů a pokračování v trestném činu | Theses on a related topic

342.
Jebáček, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Základní zásady trestního práva osob fyzických a právnických – vybrané problémy | Theses on a related topic

343.
Jelínek, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Historie některých českých astronomických názvů | Theses on a related topic

344.
Jeřábková, Barbora
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Správa veřejného dluhu | Theses on a related topic

345.
Jirák, Vladimír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defense: Trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 337 TrZ z hlediska juristického a kriminologického | Theses on a related topic

346.
Jirásková, Miroslava
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Ochrana dřevin rostoucích mimo les | Theses on a related topic

347.
John, Radek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Policejní orgán v přípravném řízení | Theses on a related topic

348.
Johnová, Radka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Sociálně patologické chování rizikové mládeže v dětském domově | Theses on a related topic

349.
Jonášová, Simona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trestné činy proti rodině a dětem | Theses on a related topic

350.
Jurczyk, Marcel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Auxiliary Historical Sciences
Bachelor's thesis defense: Komentovaná bibliografie článků z oblasti novověké diplomatiky otištěných v časopisech Archeion a Studia Źródłoznawcze z let 1981-2004 | Theses on a related topic