Theses on a related topic (having the same keywords):

medialna etnografia, needs gratification, verejny priestor, medialne obsahy, informacia, public space, information, uspokojovanie potrieb, media use, kazdodennost, privatny priestor, starsi adolescenti keywords, older adolescent, klucove slova, private space, media ethnography, media content

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Smutná, Martina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Nová média v životě žen na mateřské a rodičovské dovolené | Theses on a related topic Display description

2.
Adamíková, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Analýza prístupu mladých ľudí k mediálnym obsahom z verejného sveta | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Analýza prístupu mladých ľudí k mediálnym obsahom z verejného priestoru | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Taktiky hodnotenia dôveryhodnosti a spoľahlivosti spravodajských obsahov v on-line prostredí | Theses on a related topic

3.
Beťko, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Hysteria.sk - historická a ideologická sonda do virtuálnej komunity | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Problematika medializácie nezávislých mediálnych projektov pri ich vstupe na trh | Theses on a related topic

4.
Brandová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Naplňování informační potřeby žen na mateřské a rodičovské dovolené | Theses on a related topic

5.
Fiala, Jiří
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Sledování médií z neoprávněných zdrojů z hlediska mediální etnografie | Theses on a related topic

6.
Grešáková, Lýdia
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Keď sa dizajn stretáva s obyvateľom: Mestské rytmy, plánovanie verejného priestoru a seniori v Brne. | Theses on a related topic

7.
Janák, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Znakový jazyk ako nástroj prenosu informácie a digitálne dokumenty pre sluchovo postihnutých | Theses on a related topic

8.
Klimčová, Soňa
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Gender Studies, Social Anthropology
Bachelor's thesis defence: Prsia: verejné a súkromné. O ambivalencii verejného dojčenia | Theses on a related topic

9.
Krausová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Comparative and Art Studies, Culture Management
Master's thesis defence: Prelínanie kultúrnych hodnôt minulosti a súčasnosti na príkladoch slovenskej architektúry | Theses on a related topic

10.
Kriš, Jakub
Faculty: Faculty of Education
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Master's thesis defence: Brno kočárkem: perspektiva sociálních aktérek | Theses on a related topic

11.
Kuľková, Marianna
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Controlling v konkrétním podniku | Theses on a related topic

12.
Matyášová, Jana maiden name: Šotnarová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Informační interakce ve veřejném prostoru | Theses on a related topic

13.
Michalíková, Monika maiden name: Laurincová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Sekuritizace prostoru: etnografická studie vyloučené lokality | Theses on a related topic

14.
Potočňák, Adam
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defence: Koncept kriminálneho spravodajstva a jeho použitie v ČR | Theses on a related topic

15.
Syrovátková, Eva
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Role starých a nových médií v každodenním životě blue collars | Theses on a related topic

16.
Šafářová, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Media Studies and Journalism, Spanish Language and Literature
Bachelor's thesis defence: Facebook v životech vybraných novinářů: mezi profesní a soukromou sebeprezentací | Theses on a related topic

17.
Timko, Marek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Philosophy (4-years) / Philosophy
Dissertation defence: Evolúcia - informácia - skutočnosť | Theses on a related topic

18.
Tvrdá, Alžbeta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo kojit | Theses on a related topic

19.
Vachalíková, Nina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Sociology / Sociology
Master's thesis defence: Každodennosť mestského verejného priestoru: analýza pravidiel sociálneho poriadku vo verejnom podchode | Theses on a related topic

20.
Ádám, Gabriel
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Tvorba softwarového nástroje prezentující historii předávání informace | Theses on a related topic

21.
Adamíková, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Analýza prístupu mladých ľudí k mediálnym obsahom z verejného sveta | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Analýza prístupu mladých ľudí k mediálnym obsahom z verejného priestoru | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Taktiky hodnotenia dôveryhodnosti a spoľahlivosti spravodajských obsahov v on-line prostredí | Theses on a related topic

22.
Aksamítová, Veronika
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defence: Automatické zodpovídání dotazů nad filmovou databází | Theses on a related topic

23.
AlKhatib, Tamara Mohammad
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering (eng.)
Master's thesis defence: Applying IT Methods nad Techniques in Marketing | Theses on a related topic

24.
Andočová, Alena
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2022, studies under way
Programme/field: Business Management / Business Management
Bachelor's thesis defence: Rozhodování nakupujících ve vztahu k udržitelné spotřebě | Theses on a related topic

25.
Andor, Jakub
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Prípadová štúdia žurnalistov pracujúcich pre mexický denník El Universal: analýza ich názorov na vybrané atribúty ich profesie | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Prípadová štúdia žurnalistov pracujúcich pre mexický denník El Universal: analýza ich názorov na vybrané atribúty ich profesie | Theses on a related topic

26.
Andruch, Michael
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defence: Komparácia použitých protipovstaleckých taktík americkej armády v Iraku a Afganistane | Theses on a related topic

27.
Babáková, Dominika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Měsíc autorského čtení v Brně: cesty informací v literárním sdělení | Theses on a related topic

28.
Babej, Ján
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defence: Vliv fluviálních procesů na geodiverzitu koryta spojené Bečvy | Theses on a related topic

29.
Bábík, Radek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Jednotná teorie informace a Capurrovo trilema | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Jednotná teorie informace a Capurrovo trilema | Theses on a related topic

30.
Bahníčková, Eva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Analýza účetních informačních zdrojů podnikových manažerů | Theses on a related topic

31.
Balušková, Pavla
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration (combination/specialization: Reg. Develop. & Admin._T)
Bachelor's thesis defence: Srovnání webových portálů cestovního ruchu Evropy a České republiky | Theses on a related topic

32.
Bartoš, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Sociology / Environmental Humanities
Dissertation defence: Proměny environmentální ideologie ve veřejném prostoru | Theses on a related topic

33.
Bártová, Monika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defence: Historický vývoj brněnského poštovnictví (se zaměřením na období do rozpadu Rakousko - Uherska) | Theses on a related topic

34.
Basovník, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Veřejná správa a svobodný přístup k informacím | Theses on a related topic

35.
Bauer, Lukáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Každodenní praxe adolescentních Romů v kontextu informačních a komunikačních technologií | Theses on a related topic
Master's thesis defence: ICT v každodenních praxích mladých Romů | Theses on a related topic

36.
Bazala, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo společníků na informace o činnosti společnosti | Theses on a related topic

37.
Bečáková, Klára
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Praktiky a motivace členů konvergentního publika ve způsobech získávání audiovizuálních obsahů | Theses on a related topic

38.
Bendová, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Poskytování informací o probíhajícím trestním řízení | Theses on a related topic

39.
Benedeková, Andrea
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Media Literacy and Media Practices within the Slovak church community Cirkev Bratská | Theses on a related topic

40.
Beranová, Sabina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media
Bachelor's thesis defence: Fenomén umění ve veřejném prostoru na příkladu přehlídky Brno Art Open | Theses on a related topic

41.
Bláhová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Vzdělávání handicapovaných s podporou ICT (s ohledem na požadavky trhu práce) | Theses on a related topic

42.
Blahovská, Ivana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Súvislosť miery odpustenia, vďačnosti, nádeje a osobnej pohody u vysokoškolských študentov. | Theses on a related topic

43.
Blažek, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Porovnání procesů probíhajících v lidském mozku a počítači | Theses on a related topic

44.
Bočková, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Spanish Language and Literature
Master's thesis defence: El subjuntivo en el estilo periodistico | Theses on a related topic

45.
Bodnárová, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defence: Proces tvorby bezpečnostní politiky na MZV SR. Problematika NATO | Theses on a related topic

46.
Boháčková, Gabriela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Master's thesis defence: Kvalita a objektivita informací v médiích: pravda versus manipulace a dezinformace | Theses on a related topic

47.
Bónová, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2022, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana soukromí ve veřejném prostoru | Theses on a related topic

48.
Borková, Viola
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defence: Pracovní list/interaktivní průvodce k památce Barokní kašny v Olomouci | Theses on a related topic

49.
Borský, Petr
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Bachelor's thesis defence: Dopady suburbanizace v zázemí Prahy | Theses on a related topic

50.
Bořková, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defence: Právo na informace o životním prostředí