Theses on a related topic (having the same keywords):

as efficient competitor test, test stejne efektivniho soutezitele, article 102 (c), spotrebitelsky blahobyt, abuse of a dominant position, clanek 102 (c), consumer welfare, cenova diskriminace, soutezni pravo, price discrimination, competition law, zneuziti dominantniho postaveni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Kirner, Tomáš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations
Master's thesis defence: Posuzování rabatů jako zakázané soutěžní praktiky v EU a USA | Theses on a related topic Display description

2.
Šilhán, Josef
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Commercial Law
Dissertation defense: Dominantní postavení a jeho zneužití cenovými praktikami | Theses on a related topic

3.
Hurníková, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vztahy mezi ochranou spotřebitele a (kvalitativní a existenční - antitrustovou i "protinekalosoutěžní") ochranou soutěže | Theses on a related topic

4.
Klobáska, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Metodologické problémy vykořisťovatelského zneužití tržní moci a jejich odraz v tuzemských i zahraničních rozhodnutích antitrustových orgánů | Theses on a related topic

5.
Lupačová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Modernizace evropského soutěžního práva a její vliv v ČR | Theses on a related topic

6.
Oramus, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Modernizace evropského soutěžního práva - vývoj a trendy | Theses on a related topic

7.
Swiech, Lumír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Modernizace práva proti zneužití dominantního postavení | Theses on a related topic

8.
Šemora, Vítězslav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Vybrané vylučovací formy zneužití dominantního postavení v české a komunitární rozhodovací praxi | Theses on a related topic
Advanced Master's thesis defense: Vybrané vylučovací formy zneužití dominantního postavení v české a komunitární rozhodovací praxi | Theses on a related topic

9.
Bočánek, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zakázané formy konkurence | Theses on a related topic

10.
Brabec, Leoš
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Theory / Economics
Master's thesis defence: Teorie a praxe protimonopolní politiky v ČR | Theses on a related topic

11.
Cardová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Dohody narušující soutěž v komunitárním a českém právu | Theses on a related topic

12.
Czechová, Dominika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Metody výpočtu škody vzniklé porušením antitrustových předpisů | Theses on a related topic

13.
Dorotíková, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Alternativní strategie cenové diskriminace a možnosti jejich využití v kulturních institucích | Theses on a related topic

14.
Hajná, Zuzana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration (combination/specialization: Veřejná ekonomika)
Master's thesis defence: Ekonomické aspekty zakázaných monopolních praktik | Theses on a related topic

15.
Hajná, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Commercial Law
Dissertation defense: Test stejně efektivního soutěžitele v soutěžním právu | Theses on a related topic

16.
Havlačková, Kristýna
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Konkurence na maloobchodním trhu s potravinami v EU | Theses on a related topic

17.
Jakša, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business, Law and Business
Bachelor's thesis defense: Dopady globalizace mezinárodního obchodu na české podniky | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Dopady globalizace mezinárodního obchodu na české podniky | Theses on a related topic

18.
Janák, Jiří
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Objektivní ospravedlnění v evropském kontextu zneužití dominance | Theses on a related topic

19.
Kelblová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Civil Law
Dissertation defense: Ochrana spotřebitele ve vztahu k právům duševního vlastnictví | Theses on a related topic

20.
Kubeša, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Civil Law
Dissertation defense: Hospodářsko-soutěžní omezení práv duševního vlastnictví | Theses on a related topic

21.
Kupčík, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Limits of Compensation of Damages in Private Enforcement of Competition Law (Umbrella Pricing) | Theses on a related topic

22.
Kyzlinková, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Teoretické a praktické problémy sukcese v odpovědnostních právních vztazích včetně přenosu odpovědnosti v rámci koncernu | Theses on a related topic

23.
Marešová, Vendula
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Generální klauzule v právu proti nekalé soutěži a v zákoně o regulaci reklamy

24.
Mrázek, Jiří
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Economic Policy, Political Science
Bachelor's thesis defense: Techniky vymezení relevantního trhu | Theses on a related topic

25.
Mrázek, Jiří
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Leniency program z hlediska teorie her | Theses on a related topic

26.
Neruda, Robert
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Commercial Law
Dissertation defense: Vybrané právní problémy posuzování fúzí a akvizicí z hlediska soutěžního práva České republiky a Evropské unie | Theses on a related topic

27.
Nováková, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Behaviorální ekonomie a její vliv (jako inspirace a korektiv) na soukromoprávní úpravy | Theses on a related topic

28.
Ohlídal, Michal
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Predátorské ceny v soutěžním právu | Theses on a related topic

29.
Ondrejová, Dana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Commercial Law
Dissertation defense: Národní šampióni a hospodářská soutěž | Theses on a related topic

30.
Rakušanová, Daniela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy, French Language for Commerce and Administration
Bachelor's thesis defense: Aplikovaná politika hospodářské soutěže – analýza případu RWE Transgas, a.s. | Theses on a related topic

31.
Salačová, Tereza
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Fúze a akvizice z pohledu hospodářské soutěže | Theses on a related topic

32.
Stehlík, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Metodologické problémy vykořisťovatelského zneužití tržní moci a jejich odraz v tuzemských i zahraničních rozhodnutích antitrustových orgánů | Theses on a related topic

33.
Strnádková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Moderní distribuční systémy se zaměřením na farmacii | Theses on a related topic

34.
Svoboda, Milan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Použití ekonomických hledisek v soutěžním právu | Theses on a related topic

35.
Šamánek, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Soudní aplikace soutěžní doktríny stlačování marží | Theses on a related topic

36.
Šeda, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalá soutěž v energetice | Theses on a related topic

37.
Šmerdová, Renata
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Řešení soutežních sporů v mezinárodním rozhodčím řízení | Theses on a related topic

38.
Töpfer, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Information and Library Studies / Information and Library Studies
Bachelor's thesis defense: Geoblocking a jeho obcházení z pohledu informační politiky Evropské unie | Theses on a related topic

39.
Trnovec, Juraj
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Klamavá reklama na internetu | Theses on a related topic

40.
Varšo, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Prohibition of Premerger Coordination between Competitors ("Gun-jumping") | Theses on a related topic

41.
Vejtasa, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Big Data and Competition Law | Theses on a related topic

42.
Vítek, Bohumil
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Theory of Law
Dissertation defense: Evropeizace českého práva | Theses on a related topic

43.
Bajer, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Koncentrativní a kooperativní joint ventures z pohledu soutěžního práva | Theses on a related topic

44.
Bartko, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Souběh soukromoprávních a veřejnoprávních soutěžních deliktů | Theses on a related topic

45.
Buchtová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Turistické karty v ekonomické teorii a praxi | Theses on a related topic

46.
Čermáková, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Kolektivní správa autorských práv v EU | Theses on a related topic

47.
Dobrý, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Analýza aktuálních případů zneužití dominantního postavení | Theses on a related topic

48.
Drbolová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Tzv. predátorské ceny v evropském a americkém antitrustovém právu | Theses on a related topic

49.
Egerle, Jan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / Economic Policy, International Relations
Bachelor's thesis defense: Případy exkluzivního jednání | Theses on a related topic

50.
Hajná, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: "Spravedlivá monopolní cena" v naší a zahraniční judikatuře | Theses on a related topic