Theses on a related topic (having the same keywords):

ideologie, serbia, svazova republika yugoslavie, slobodan milosevic, ekonomicke faktory, nacionalismus, srbsko, federal republic of yugoslavia

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Dufková, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Serbian Language and Literature
Master's thesis defence: Chronologie bombardování Jugoslávie a postoj českého tisku | Theses on a related topic Display description

2.
Kubín, Tomáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Sociology
Bachelor's thesis defense: Populismus v programu a politice Srbské radikální strany | Theses on a related topic

3.
Michálková, Alena
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Koncepty o příčinách válek ve světle konfliktu v Kosovu | Theses on a related topic

4.
Milenkovičová, Ivana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism (combination/specialization: Journalism), Political Science
Bachelor's thesis defense: Analýza Socialistické strany Srbska | Theses on a related topic

5.
Prtina, Srdjan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies and International Relations
Master's thesis defence: Státní terorismus Srbska za režimu Slobodana Miloševiće | Theses on a related topic

6.
Zapletalová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Philology / Balkan Languages and Literatures
Bachelor's thesis defense: Obraz Slobodana Miloševiće očima českého periodického tisku v letech 2001–2006 | Theses on a related topic

7.
Arsovski, Kristijan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele v mezinárodním právu soukromém - srovnání unijní a srbské úpravy | Theses on a related topic

8.
Bartoš, Pavel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Sociology
Bachelor's thesis defense: Fašismus a antifašismus v meziválečném Německu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Hnutí versus kontrahnutí: fašismus a jeho opozice v meziválečném Německu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Hnutí versus kontrahnutí: fašismus a jeho opozice v meziválečném Německu | Theses on a related topic

9.
Červinková, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations and Energy Security
Master's thesis defence: Analýza dopadů plánovaných infrastrukturních projektů na země jihovýchodní Evropy v plynovém sektoru | Theses on a related topic

10.
Čonková, Marta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / International Relations, Sociology
Bachelor's thesis defense: Právo národa na sebaurčenie. Porovnanie argumentácie vlád, ktoré oponujú jeho naplneniu vo vlastnom štáte | Theses on a related topic

11.
Dacić, Fjola
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Strategická kultura Srbska | Theses on a related topic

12.
Dolejší, Marek
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / European Studies, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Soudobý islamismus v Sandžaku | Theses on a related topic

13.
Dvořáček, David
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defense: Srbský stranický systém | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Srbský stranický systém | Theses on a related topic

14.
Dvořák, Daniel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science
Bachelor's thesis defense: Srbské volby 2003 - 2008 a jejich dopad na současný stranický systém | Theses on a related topic

15.
Dziadzikina, Aliaksandra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Mediální reprezentace Bělorusů v běloruském tisku (Sovětskaja Bělorussija, Naša Niva) v letech 1991–1994 | Theses on a related topic

16.
Geidt, Lenka maiden name: Šteflová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Serbian Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Osobnosti z českých zemí působící v Novém Sadu a okolí | Theses on a related topic

17.
Gogová, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies
Master's thesis defence: Dynamika a súvislosti kultúrno-environmentálnych vzťahov vybraných lokalít srbského vidieka vo vzťahu k pravoslávnej cirkvi | Theses on a related topic

18.
Harňák, Matúš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Serbian Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Kosovo a Metochia v 90. rokoch, bombardovanie Juhoslovanskej zväzovej republiky a verejná mienka na Slovensku | Theses on a related topic

19.
Harňák, Matúš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Serbian Language and Literature
Master's thesis defence: KOSOVO A METOCHIA 1999-2010: Od medzinárodnej správy po jednostranne vyhlásenú nezávislosť a reakcia na politickej scéne na Slovensku | Theses on a related topic

20.
Heyduk, Filip
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Bachelor's thesis defense: Pravicový extremismus v ČR | Theses on a related topic

21.
Hudečková, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Analýza kritiky mezinárodního společenství k vyhlášení nezávislosti Kosovské republiky | Theses on a related topic

22.
Janotová, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Komparace nenásilné kampaně srbského hnutí Otpor a egyptského Hnutí 6. dubna | Theses on a related topic

23.
Jerga, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Medzinárodné súdy a demokracia: Vplyv Európskeho súdu pre ľudské práva na proces demokratizácie Srbska po roku 2003 | Theses on a related topic

24.
Jiránková, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Republika srbská - možnosti uznání nezávislosti ve světle kosovského případu | Theses on a related topic

25.
Jiráňová, Eliška
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Serbian Language and Literature
Master's thesis defence: Srbsko a Srbové ve vybraných českých médiích | Theses on a related topic

26.
Juřenová, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Budování vztahů Srbska s členskými státy EU | Theses on a related topic

27.
Kalábek, Michael
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Zvuk a velkoměsto: soundwalking jako způsob mapování veřejného prostoru | Theses on a related topic

28.
Karafiátová, Silvana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Czech Language for Foreigners
Bachelor's thesis defense: Pavel Josef Šafařík a Srbsko. Komentovaný překlad Života sv. Simeona od sv. Sávy. | Theses on a related topic

29.
Karafiátová, Silvana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Master's thesis defence: Dudy v Srbsku a Makedonii | Theses on a related topic

30.
Katanić, Isidora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Antropologická analýza lidských kosterních pozůstatků z lokality Paklenje | Theses on a related topic

31.
Kičmerová, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Bachelor's thesis defense: Práva menšin v kontextu přístupového procesu ve vybraných post-jugoslávských zemích | Theses on a related topic

32.
Klimeš, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Balkan Languages and Literatures
Bachelor's thesis defense: Timocká vzpoura roku 1883 v příčinách a důsledcích s přihlédnutím k soudobému česky psanému tisku | Theses on a related topic

33.
Kobzová, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Bachelor's thesis defense: Aplikácia neoliberálneho internacionalizmu na vývoj v Srbsku | Theses on a related topic

34.
Kobzová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Serbian Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Srbsko-ruské vzťahy počas vojny v Juhoslávii | Theses on a related topic

35.
Kobzová, Jana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Komparácia politiky regionálnej mocnosti Ruska a Európskej únie voči Srbsku | Theses on a related topic

36.
Kolářová, Pavla
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Vliv Ruska na Balkáně: případové studie Bosny a Hercegoviny, Černé Hory a Srbska | Theses on a related topic

37.
Krčma, Samuel
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / Economic Policy, European Studies
Bachelor's thesis defense: Připravenost balkánských zemí na vstup do Evropské unie | Theses on a related topic

38.
Kucharský, Jonáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Musicology
Bachelor's thesis defense: O novou hudbu: problematika nacionalistické rétoriky v oficiální hudební kultuře po roce 1948 v textech Antonína Sychry | Theses on a related topic

39.
Kyvířová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Archival Studies, Serbian Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Česká menšina v Srbsku – minulost, současnost, budoucnost | Theses on a related topic

40.
Manojlovićová, Milena
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Philology / Serbian Language and Literature
Master's thesis defence: Josef Zdeněk Raušar: Život a dílo v korespondenci | Theses on a related topic

41.
Martincová, Radka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Nacionalismus jako ideologie představitelů Komunistické strany Československa (1951-1952) | Theses on a related topic

42.
Martinková, Nela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Philology (4-years) / Paleoslavic and Slavic Languages
Dissertation defense: Lingvistická analýza politického jazyka v předvolebních kampaních v Bulharsku, Česku, Chorvatsku a Srbsku | Theses on a related topic

43.
Michalík, Radek
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Evropeizace Srbska a Slovinska | Theses on a related topic

44.
Mladenović, Dušan
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Economy and Management (4-years) / Business Economy and Management
Dissertation defense: Analýza rozdílů online a offline word-of mouth v kontextu interkulturálních rozdílů – implikace pro mezinárodní marketing v e-commerce | Theses on a related topic

45.
Nagyová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Monitoring skládek odpadu | Theses on a related topic

46.
Návrat, Miroslav
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Psychology
Bachelor's thesis defense: Strana svobodných občanů z hlediska politických idejí | Theses on a related topic

47.
Němec, Jiří
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Political Science
Bachelor's thesis defense: Foreign policy of Kosovar presidents: cooperative or conflictual? | Theses on a related topic

48.
Nováková, Vendula
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Balkan Languages and Literatures
Bachelor's thesis defense: Odraz občanské války v 90. letech 20. století v chorvatské kinematografii | Theses on a related topic

49.
Oubrecht, Zbyněk
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Celní válka mezi Srbskem a Rakousko-Uherskem 1906-1911, její reflexe v dobovém českém tisku a vliv na české hospodářství | Theses on a related topic

50.
Paić, Đorđe
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / European Politics (Eng.)
Master's thesis defence: Unwanted ally | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Unwanted ally | Theses on a related topic