Theses on a related topic (having the same keywords):

obcansky zakonik, prodej na dalku, spotrebitel, cina, zakon o ochrane spotrebitele, consumer protection act, spotrebitelske pravo, liability for defects, online store, china, the civil code, internetovy obchod, consumer law, chinese law, odpovednost za vady, cinske pravo, consumer, the distance selling

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

701.
Zahradníková, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Praktické problémy elektronické kontraktace | Theses on a related topic Display description

702.
Záluský, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele u smluv uzavřených mimo prostory obvyklé k podnikání | Theses on a related topic

703.
Zámečníková, Inka maiden name: Juřičková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalé obchodní praktiky v oblasti poskytování finančních služeb | Theses on a related topic

704.
Zapletal, Petr
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Postavení Číny ve světové ekonomice | Theses on a related topic

705.
Zboran, Eduard
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Systém právnických osob | Theses on a related topic

706.
Zdvihal, Zdeněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Veřejný příslib | Theses on a related topic

707.
Zemlák, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Postavení a úloha notáře v řízení o dědictví. Perspektivy vývoje do budoucna. | Theses on a related topic

708.
Zerhau, Tomáš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
Master's thesis defence: Formování zahraničních vztahů USA (1989-2017) | Theses on a related topic

709.
Zmydlený, Igor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vybrané aspekty ochrany životního prostředí v rámci sousedských vztahů | Theses on a related topic

710.
Živnůstka, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví reálným rozdělením věci | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví reálným rozdělením věci | Theses on a related topic