Theses on a related topic (having the same keywords):

obcansky zakonik, prodej na dalku, spotrebitel, cina, zakon o ochrane spotrebitele, consumer protection act, spotrebitelske pravo, liability for defects, online store, china, the civil code, internetovy obchod, consumer law, chinese law, odpovednost za vady, cinske pravo, consumer, the distance selling

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

401.
Hermannová, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nájem prostoru sloužícího k podnikání | Theses on a related topic Display description

402.
Hesková, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Jednání podnikatele podle nového občanského zákoníku | Theses on a related topic

403.
Hladiš, Filip
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách | Theses on a related topic

404.
Hlavatá, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Platnost rozhodčích doložek v aktuální české judikatuře | Theses on a related topic

405.
Holas, František
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Internetový obchod | Theses on a related topic

406.
Hollý, Matej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Čínska monetárna politika ako mocenský nástroj v medzinárodných vzťahoch | Theses on a related topic

407.
Holý, Libor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zajišťovací převod práva a jeho vývoj | Theses on a related topic

408.
Homola, Martin
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Rozšíření frameworku pro tvorbu webových služeb | Theses on a related topic

409.
Hon, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Problematika ochrany vlastnického práva | Theses on a related topic

410.
Horák, Jiří
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Komplexní analýza systému pro podporu obchodování | Theses on a related topic

411.
Hornová, Alice
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / History, History of Arts
Bachelor's thesis defense: Ohlasy vybraných socialistických "nepromoskevských" států na invazi do Československa v roce 1968 ze zpráv Archívu Ministerstva zahraničních věcí | Theses on a related topic

412.
Hradil, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Práva a povinnosti pronajímatele bytu | Theses on a related topic

413.
Hrdlička, Zdeněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Smlouva o smlouvě budoucí v judikatuře českých a slovenských soudů | Theses on a related topic

414.
Hrnčířová, Marie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / Legal Questions of Land Register
Bachelor's thesis defense: Nabytí vlastnického práva k plodům | Theses on a related topic

415.
Hrubešová, Žaneta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Nekalé obchodní praktiky na potravinách | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Nekalé obchodní praktiky na potravinách | Theses on a related topic

416.
Hrušovský, Matej
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations and Energy Security
Master's thesis defence: Vplyv havárie v jadrovej elektrárni Fukušima na energetickú bezpečnosť Číny | Theses on a related topic

417.
Hříbek, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo proti nekalé soutěži a práva duševního vlastnictví | Theses on a related topic

418.
Hudec, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Strategické súperenie Ruska a Číny v oblasti Strednej Ázie: prípad Kyrgyzstánu | Theses on a related topic

419.
Hulena, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní problémy spotřebitelských smluv v právu ES | Theses on a related topic

420.
Humplíková, Markéta
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / International Relations, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Pozice prezidentů České republiky v zahraniční politice vůči Číně | Theses on a related topic

421.
Hurníková, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vztahy mezi ochranou spotřebitele a (kvalitativní a existenční - antitrustovou i "protinekalosoutěžní") ochranou soutěže | Theses on a related topic

422.
Husa, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Dopady dodání zboží s vadami kvalitativními či kvantitativními v režimu Vídeňské úmluvy | Theses on a related topic

423.
Hypš, Otakar
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Analýza a návrh internetového obchodu pro knihkupectví | Theses on a related topic

424.
Chalupa, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Předmět občanskoprávních vztahů | Theses on a related topic

425.
Chovanec, Libor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Ochrana spotřebitele u spotřebitelského úvěru | Theses on a related topic

426.
Chowaniecová, Petra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Nákupní centra jako společenský a ekonomický fenomén | Theses on a related topic

427.
Chrastinová, Dana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Vzorová smlouva o výkonu funkce dle ZOK | Theses on a related topic

428.
Chrištof, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Obchodní podmínky a jejich praktické využití v režimu NOZ | Theses on a related topic

429.
Chroustová, Lucie
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Vnější obchodní vztahy EU se zaměřením na vztahy s Čínou

430.
Jančovičová, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Reforma rozhodčího řízení v České republice | Theses on a related topic

431.
Jandátová, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Regulace bankovních a nebankovních institucí | Theses on a related topic

432.
Janíčková, Eliška
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / International Relations, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Bezpečnostní politika Japonska za vlády Demokratické strany Japonska v letech 2009 - 2012 | Theses on a related topic

433.
Janíčková, Vendula
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Absolventi středních škol a jejich pracovní uplatnění. Srovnávací průzkum na českých a čínských středních odborných školách | Theses on a related topic

434.
Janoušek, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana slabší smluvní strany ve světle nového občanského zákoníku | Theses on a related topic

435.
Jareš, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Problematika vzniku nových států | Theses on a related topic

436.
Javora, Václav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vady zboží v režimu Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží | Theses on a related topic

437.
Jeřábek, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Odpovědnost za škodu způsobenou provozem plně autonomního vozidla | Theses on a related topic

438.
Jestřebecká, Šárka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Odbytová problematika v podniku | Theses on a related topic

439.
Ježek, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Smluvní svoboda v oblasti odpovědnosti za škodu, smluvní pokuty a úroků z prodlení z pohledu probíhající rekodifikace soukromého práva (komparativní pohled) | Theses on a related topic

440.
Jiranová, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Základní zásady a instituty PECL a srovnání s českou právní úpravou | Theses on a related topic

441.
Jiříček, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na ochranu osobnosti ve vztahu k médiím | Theses on a related topic

442.
Jíšová, Petra maiden name: Konečná
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations
Master's thesis defence: Komparace ekonomického významu železnice v Číně a Japonsku | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Komparace ekonomického významu železnice v Číně a Japonsku | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Komparace ekonomického významu železnice v Číně a Japonsku | Theses on a related topic

443.
Jurásek, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Elektronická kontraktace | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Elektronická kontraktace | Theses on a related topic

444.
Jurka, Marian
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana kupujícího při prodeji zboží v obchodě | Theses on a related topic

445.
Jurková, Adéla
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Čínský vliv v Nigérii jako doklad globálních ambicí Číny | Theses on a related topic

446.
Kalina, Tomáš
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Bachelor's thesis defense: Japonská bezpečnostní politika za první a druhé vlády Šinza Abeho | Theses on a related topic

447.
Kampasová, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Komparace energetické politiky Číny a EU vůči Turkmenistánu | Theses on a related topic

448.
Kanarchuk, Olha
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Finance and Accounting / Finance (Eng.)
Master's thesis defence: Fundamental analysis of an online-based technology company | Theses on a related topic

449.
Kandalcová, Alena maiden name: Kristková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zásada "superfcies solo cedit" v československém právu ve 20. století | Theses on a related topic

450.
Kantorová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti versus svoboda projevu | Theses on a related topic