Theses on a related topic (having the same keywords):

trvale udrzitelny rozvoj (tur), vazebni veznice, prizonizace, odsouzeni, vliv diferenciace, vezenska sluzba, odborni zamestnanci, vezenska sluzba ceske republiky (vs cr), program zachazeni, vykon vazby, listina zakladnich prav a svobod, pracovni zarazeni, recidiva., obvinenych, vykon trestu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Borik, Tomáš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Výchova mladistvých ve výkonu vazby | Theses on a related topic Display description

2.
Šmehlík, Vlastimil
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Výkon vazby prvovězněných a její sociální dopad | Theses on a related topic

3.
Farkaš, Hana maiden name: Zajícová
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Social Policy and Social Work, Sociology
Bachelor's thesis defense: Srovnání životních podmínek vězňů ve vybraných věznicích a vazebních věznicích | Theses on a related topic

4.
Hrejsemnou, Martina maiden name: Kánská
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Resocializace kontra prizonizace u odsouzených v instituci pro výkon trestu odnětí svobody typu dohled | Theses on a related topic

5.
Kolářová, Veronika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Bachelor's thesis defense: Vývoj vězeňství u nás po roce 1918 | Theses on a related topic

6.
Merunková, Petra
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education
Master's thesis defence: Výzkum motivace odsouzených žen a mužů ve výkonu trestu odnětí svobody ke sportovním aktivitám | Theses on a related topic

7.
Vendlerová, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Penitenciaristika v právněsociologickém pohledu | Theses on a related topic

8.
Žehrová, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education
Bachelor's thesis defense: Sociálně pedagogická péče o jedince ve vazbě | Theses on a related topic

9.
Al-Awad, Ilona
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Penitenciární podmínky ve výkonu trestu odnětí svobody | Theses on a related topic

10.
Blohoň, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Funkce trestu (psychologické a právní aspekty) | Theses on a related topic

11.
Doležal, Jan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training (combination/specialization: Obory obchodu a služeb)
Bachelor's thesis defense: Vzdělávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody | Theses on a related topic

12.
Fikarová, Miloslava
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: Social Security Administration)
Bachelor's thesis defense: Integrace osob po výkonu trestu odnětí svobody na trh práce | Theses on a related topic

13.
Gáč, Milan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Využití programů zacházení u odsouzených ve Věznici Rapotice. | Theses on a related topic

14.
Hloušková, Zdenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Penitenciární a postpenitenciární péče | Theses on a related topic

15.
Hofmanová, Eliška
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Motivace osob ve výkonu trestu k prácovním aktivitám v rámci programu zacházení. | Theses on a related topic

16.
Hohnová, Ester
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Citová vazba, hierarchie citové vazby, vnímání stresu, depresivní a úzkostná symptomatologie u vězeňské populace | Theses on a related topic

17.
Jalový, Ladislav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
Master's thesis defence: Vzdělávání osob ve výkonu trestu | Theses on a related topic

18.
Kocián, František
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure
Bachelor's thesis defense: Trest odnětí svobody v českém trestním právu | Theses on a related topic

19.
Macků, Naděžda
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education for Adults
Master's thesis defence: Kvalita služeb penitenciární a postpenitenciární péče z hlediska osob ve výkonu trestu a pracovníků Armády spásy | Theses on a related topic

20.
Minařík, Michal
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Resocializace odsouzených a jejich život ve výkonu trestu | Theses on a related topic

21.
Nováčková, Vendula
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Master's thesis defence: Aktuální trendy v zaměstnávání vězňů | Theses on a related topic

22.
Novotná, Soňa
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Program zacházení v podmínkách Vazební věznice a Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno | Theses on a related topic

23.
Ohlídalová, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Vzdělávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody | Theses on a related topic

24.
Popelář, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Special Education / Special Education
Bachelor's thesis defense: Analýza výkonu vazby mladistvých delikventů | Theses on a related topic

25.
Smolinský, Marek
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Vhled do profese vychovatele v penitenciárním zařízení | Theses on a related topic

26.
Trechová, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Education
Bachelor's thesis defense: Informovanost odsouzených o možnostech programu zacházení ve Věznici Znojmo | Theses on a related topic

27.
Žitňáková, Michaela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work
Master's thesis defence: Možnosti a limity práce s odsouzenými v rámci nové vnitřní diferenciace věznic optikou pracovníků vězeňské služby | Theses on a related topic

28.
Bartošíková, Iveta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na spravedlivý proces | Theses on a related topic

29.
Borovanská, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure
Bachelor's thesis defense: Aktuální problémy českého vězeňství | Theses on a related topic

30.
Bosáková, Adriana maiden name: Horáková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vybraná rozhodnutí Ústavního soudu o právu na spravedlivý proces v trestním řízení | Theses on a related topic

31.
Burian, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / European Studies, Security & Strategic Studies
Bachelor's thesis defense: Vězeňství v kontextu bezpečnosti ČR | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Analytický popis hlavních bezpečnostních hrozeb a rizik, vyplývajících z aktuálních problémů českého vězeňství | Theses on a related topic

32.
Crha, Lumír
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Criminal Law
Dissertation defense: Dozor státního zastupitelství nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, zabezpečovací detence a ochranná nebo ústavní výchova. | Theses on a related topic

33.
Daňková, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mezinárodní právo v judikatuře českých soudů | Theses on a related topic

34.
Dědková, Aneta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo proti nekalé soutěži a Listina základních práv a svobod | Theses on a related topic

35.
Diviš, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Analýza vztahů a souvislostí mezi vybranými osobnostními charakteristikami a různými formami maladaptivního a adaptivního chování u lidí v zátěži s přihlédnutím k emocionalitě | Theses on a related topic

36.
Dobrovolná, Hana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Bachelor's thesis defense: Lidská práva jako součást občanské společnosti | Theses on a related topic

37.
Dorňáková, Veronika maiden name: Hynková
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defense: Vzdělávání pro odsouzené | Theses on a related topic

38.
Doubková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Domácí vězení jako alternativa trestu odnětí svobody | Theses on a related topic

39.
Dudáková, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Shromažďovací právo v České republice | Theses on a related topic

40.
Durda, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Efektivita alternativních trestů v České republice | Theses on a related topic

41.
Dvořák, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Oprávněné použití zbraně a jeho vztah k nutné obraně | Theses on a related topic

42.
Festová, Irena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Transparentnost veřejné správy - problematika zveřejňování platů a odměn | Theses on a related topic

43.
Fiala, Karel
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Pohybová aktivita osob ve výkonu trestu odnětí svobody | Theses on a related topic

44.
Filipi, Věra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Education (4-years) / Education
Dissertation defense: Spolupráce výchovných zařízení s rodinami adolescentů v rámci reedukačního a resocializačního procesu. | Theses on a related topic

45.
Forgáčová, Jana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Veřejná správa v kontextu zákona o svobodném přístupu k informacím | Theses on a related topic

46.
Fuchsová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Psychosomatické následky u osob aktuálně nebo dlouhodobě zažívajících stres v kontextu vězeňské služby | Theses on a related topic

47.
Gáč, Dušan
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education (combination/specialization: Ostatní pedie)
Master's thesis defence: Penitenciární péče | Theses on a related topic

48.
Gottwald, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Trest obecně prospěšných prací se zaměřením na jeho výkon | Theses on a related topic

49.
Grycová, Michala
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vlastnické právo | Theses on a related topic

50.
Hastík, Viktor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana osobnosti - normy a limity jejich aplikace | Theses on a related topic