Theses on a related topic (having the same keywords):

ochrana spotrebitele, consumer protection, advertising regulation, aggressive marketing, reklama, nekala soutez, marketing, agresivni marketing, advertising, regulace reklamy, nekale obchodni praktiky, unfair competition, unfair commercial practices

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Barták, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nové agresivní formy marketingu a jejich právní limity | Theses on a related topic Display description

Master's thesis defence: Nové agresivní formy marketingu a jejich právní limity | Theses on a related topic Display description

2.
Antošová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vybrané nekalé obchodní praktiky ve vztahu ke spotřebiteli | Theses on a related topic

3.
Grillová, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defence: Nový německý zákon proti nekalé soutěži v kontextu práva Evropských společenství
Advanced Master's thesis defence: Nový německý zákon proti nekalé soutěži v kontextu práva Evropských společenství | Theses on a related topic

4.
Hajný, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defence: Vliv práva Evropských společenství a judikatury Evropského soudního dvora na českou regulaci nekalé soutěže | Theses on a related topic

5.
Janků, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Reklama a nekalá soutěž | Theses on a related topic

6.
Lukešová, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalé obchodní praktiky a jejich dopad na spotřebitele | Theses on a related topic

7.
Seman, Šimon
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Klamání spotřebitelů prostřednictvím značek kvality | Theses on a related topic

8.
Šelle, Viktor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Klamavá reklama v současné rozhodovací praxi | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Klamavá reklama v současné rozhodovací praxi | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Klamavá reklama v současné rozhodovací praxi | Theses on a related topic

9.
Grillová, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nové přístupy k nekalé soutěži + ochrana spotřebitele v německé právní úpravě a judikatuře | Theses on a related topic

10.
Haták, Václav
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Klamavá reklama v ČR | Theses on a related topic

11.
Maxová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalá soutěž v právu Evropských společenství a v rozhodovací praxi Evropského soudního dvora | Theses on a related topic

12.
Rybnikář, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defence: Ochrana spotřebitelů proti nekalým obchodním praktikám | Theses on a related topic

13.
Sobotková, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Předváděcí akce a ochrana zvláště ohrožených skupin spotřebitelů | Theses on a related topic

14.
Bárta, František
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalé obchodní praktiky při označování potravin | Theses on a related topic

15.
Borkovec, Zdeněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Reklama v rozhodovací praxi českých a evropských soudů | Theses on a related topic

16.
Frydrychová, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Obaly potravin jako nástroj ke klamání spotřebitelů | Theses on a related topic

17.
Grillová, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defence: Nový německý zákon proti nekalé soutěži v kontextu práva Evropských společenství
Advanced Master's thesis defence: Nový německý zákon proti nekalé soutěži v kontextu práva Evropských společenství | Theses on a related topic

18.
Hrabec, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kritická analýza rozhodovací praxe Soudního dvora EU v roce 2012 a 2013 v otázkách spadajících do práva proti nekalé soutěže | Theses on a related topic

19.
Janevský, Jakub
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele proti nekalé soutěži | Theses on a related topic

20.
Keršnerová, Táňa
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalé praktiky při poskytování spotřebitelských úvěrů | Theses on a related topic

21.
Kozelková, Radka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalá soutěž a právní prostředky ochrany spotřebitele v současné právní úpravě | Theses on a related topic

22.
Kubizňáková, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Směrnice o nekalých obchodních praktikách a její odraz v českém právu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Směrnice o nekalých obchodních praktikách a její odraz v českém právu | Theses on a related topic

23.
Matúšů, Dagmar
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Srovnávací reklama v judikatuře vybraných evropských soudů | Theses on a related topic

24.
Měchura, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defence: Klamání spotřebitelů v médiích | Theses on a related topic

25.
Nejedlý, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Klamavá reklama | Theses on a related topic

26.
Novák, Josef
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defence: Klamavé označení potravin v praxi | Theses on a related topic

27.
Nováková, Tereza
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Behaviorální ekonomie a její vliv (jako inspirace a korektiv) na soukromoprávní úpravy | Theses on a related topic

28.
Obruča, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defence: Nekalé obchodní praktiky ve směnárenské činnosti | Theses on a related topic

29.
Ondruchová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dvojí kvalita potravin | Theses on a related topic

30.
Otrusina, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: K srovnání obecné a konkrétní regulace reklamy | Theses on a related topic

31.
Priesnitzová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defence: Klamavá reklama | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defence: Klamavá reklama | Theses on a related topic

32.
Ptáček, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana dobré pověsti a názvu právnických osob a právo proti nekalé soutěži

33.
Rabasová, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana spotřebitele proti nekalé soutěži | Theses on a related topic

34.
Sedláčková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalé praktiky nebankovních institucí | Theses on a related topic

35.
Schwarzová, Kamila
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defence: Zákon o regulaci reklamy a úprava nekalé soutěže | Theses on a related topic

36.
Stonawská, Jolana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Spotřebitelé a nekalá soutěž | Theses on a related topic

37.
Světnický, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Reklama a její nekalosoutěžní dopady včetně subsidiárního významu generální klauzule | Theses on a related topic

38.
Veverková, Svatava
Faculty: Faculty of Law
Year: 2021, studies under way
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Civil Law
Dissertation defence: Ochrana spotřebitele u smluv uzavřených mimo obchodní prostory | Theses on a related topic

39.
Weigertová, Iva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Administration
Master's thesis defence: Politika ochrany spotřebitele ve vybraných zemích EU | Theses on a related topic

40.
Balcárková, Darja
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defence: Manuál pro tvorbu právně nezávadné reklamy na alkoholické nápoje a tabákové výrobky | Theses on a related topic

41.
Baníková, Barbora
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Agresivní obchodní praktiky se zaměřením na praktiky vůči seniorům jako zvláště ohrožené skupině spotřebitelů | Theses on a related topic

42.
Bartáková, Jaroslava maiden name: Tuháčková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defence: Nekalé obchodní praktiky v oblasti telekomunikací | Theses on a related topic

43.
Bartáková, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Zkušenosti a postoje divaček lifestyle YouTube videí optikou teorie užití a uspokojení | Theses on a related topic

44.
Bielesz, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Hledisko tzv. průměrného spotřebitele | Theses on a related topic

45.
Bláhová, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Reklama - právní úprava a samoregulace v ČR a SR | Theses on a related topic

46.
Bodeček, Vladimír
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport (combination/specialization: Management in Sport)
Bachelor's thesis defence: Management a marketing fotbalového klubu - Svratka Brno | Theses on a related topic

47.
Boušková, Cristina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Sociologicko právní aspekty ochrany zvláště ohrožených skupin spotřebitelů | Theses on a related topic

48.
Brychta, Jiří
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Management in Sport (combination/specialization: Management in Sport)
Bachelor's thesis defence: Marketing NFL | Theses on a related topic

49.
Doležalová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training
Bachelor's thesis defence: Reklama a její vliv na adolescenty a jejich chování | Theses on a related topic

50.
Drozdková, Kristýna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nekalé obchodní praktiky podnikatelů ve spotřebitelských vztazích s mezinárodním prvkem (se zaměřením na společnosti se sídlem ve Švýcarsku) | Theses on a related topic