Theses on a related topic (having the same keywords):

international obligations, human rights measurment, lidska prava, socialni prava, pravo na vzdelani, indikatory, human rights, social rights, lidskopravni metodologie, international treaties, mezinarodni umluvy, mereni lidskych prav, human rights research, mezinarodni zavazky, lidskopravni vyzkum, right to education, indicators, methodological approaches in human rights

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

301.
Mlčochová, Alexandra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Prostředky mezinárodního práva v boji s terorismem a lidská práva | Theses on a related topic Display description

302.
Moškvan, Dominik
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zakládá jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova porušení mezinárodního práva? | Theses on a related topic

303.
Muhrová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj právní úpravy postavení homosexuálů | Theses on a related topic

304.
Musialek, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana vlastnictví v judikatuře francouzské Ústavní rady | Theses on a related topic

305.
Mušálková, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Civil Law
Dissertation defense: Soukromoprávní aspekty přirozených práv | Theses on a related topic

306.
Nejezchlebová, Šárka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management (combination/specialization: Management)
Bachelor's thesis defense: Projektový management v praxi soukromé vzdělávací organizace | Theses on a related topic

307.
Netušil, Daniel
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Využití balanced scorecard při řízení distribuční společnosti | Theses on a related topic

308.
Nováková, Zdenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Theory of Law
Dissertation defense: Koncepce základních práv a svobod v recentním právním státě | Theses on a related topic

309.
Olivová, Petra
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, Political Science
Bachelor's thesis defense: Působení evropské uprchlické krize na prosazování a podporu lidských práv Evropskou unií v Turecku | Theses on a related topic

310.
Ondrúšek, Daniel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zajištění osob a věcí dle trestního řádu | Theses on a related topic

311.
Ostřanský, Josef
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Mezinárodní prosazování demokracie ve světle filozofie Johna Rawlse | Theses on a related topic

312.
Oškerová, Veronika maiden name: Hulová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Social Medicine (4-years) / Social Medicine
Dissertation defense: Lidská důstojnost a lidská práva v paliativní péči | Theses on a related topic

313.
Pašková, Sandra maiden name: Kundratová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pojem "porodnické násilí" v současném právním a medicínském diskursu | Theses on a related topic

314.
Peroutková, Dominika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Kolizní problematika odpovědnosti za výrobek | Theses on a related topic

315.
Petschnigg, Marek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Odbory a jejich úloha při prosazování hospodářských a sociálních práv zaměstnanců

316.
Pham, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právo na bezplatnou zdravotní péči | Theses on a related topic

317.
Pham, Xuan Hai
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Finanční analýza konsolidované účetní závěrky | Theses on a related topic

318.
Phamová, Melanie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústavněprávní aspekty "okupačního" shromáždění | Theses on a related topic

319.
Plachetková, Lada
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Princip proporcionality v současné české judikatuře | Theses on a related topic

320.
Pospíšilová, Soňa
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Jak se změnil pohled světového společenství na humanitární intervence? Komparace intervencí v Kosovu a Libyi | Theses on a related topic

321.
Procházková, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Veřejný ochránce práv, jeho místo v systému záruk zákonnosti, působnost, komparace s vybranou zákonnou úpravou | Theses on a related topic

322.
Recman, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Politické a právní otázky ratifikace Lisabonské smlouvy v ČR | Theses on a related topic

323.
Rendeková, Gabriela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Európska únia ako ľudskoprávna organizácia: Členské štáty Európskej únie a ich kontrola v oblasti ľudských práv zo strany Európskej únie | Theses on a related topic

324.
Rezetková, Zuzana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Implementácie európskej politiky ľudských práv v rámci Európskej susedskej politiky - prípadová štúdie Maroka a Izraela | Theses on a related topic

325.
Rosecká, Kateřina
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Postoje společnosti k osobám s mentálním postižením | Theses on a related topic

326.
Ryšavá, Lucie
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Srovnání přístupu Evropského parlamentu a Rady EU k problematice lidských práv v rámci boje proti terorismu | Theses on a related topic

327.
Ryška, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Ochrana osobnosti v aktuální soudní praxi | Theses on a related topic

328.
Řehořová, Pavla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Kompetence veřejného ochránce práv v ČR | Theses on a related topic

329.
Sargsyan, Aram
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Antidiskriminační právo Evropské unie a jeho přenos Českou republikou | Theses on a related topic

330.
Sedláček, Viktor
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Kooperace malých a středních podniků jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Kooperace malých a středních podniků jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti | Theses on a related topic

331.
Schlegelová, Nikol
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zájmy dítěte při výchově mimo rodinu - standardy a jejich naplnění z pohledu komparativního | Theses on a related topic

332.
Schovancová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ústavněprávní aspekty poskytování zdravotních služeb v praxi Veřejného ochránce práv | Theses on a related topic

333.
Schovancová, Regina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Political Science / Political Science, Sociology
Bachelor's thesis defense: Pojem lidská práva a jeho historická geneze se zřetelem k liberálnímu pojetí tohoto konceptu | Theses on a related topic

334.
Sloboda, Juraj
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Balanced Scorecard jako nástroj strategického řízení konkrétního podniku | Theses on a related topic

335.
Slováčková, Michaela
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Měření výkonnosti podniku pomocí finančních i nefinančních ukazatelů | Theses on a related topic

336.
Smekal, Hubert
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: International Territorial Studies (4-years) / European Studies
Dissertation defense: Lidská práva v Evropské unii | Theses on a related topic

337.
Sobolová, Adéla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Láska, intimita a sex - výsada lidí bez hendikepu? | Theses on a related topic

338.
Sotoniaková, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Meze zásahů státu do rodičovských práv ve světle lidskoprávní judikatury | Theses on a related topic

339.
Straková, Alena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Charta základních práv v EU.

340.
Sydorenko, Alona
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / European Politics (Eng.)
Master's thesis defence: Transnational Actors and International Criminal Law: Study of NGOs' influence on formation of International Criminal Court and its juridiction | Theses on a related topic

341.
Szabó, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Veřejný ochránce práv a ochrana základních lidských práv a svobod | Theses on a related topic

342.
Šimáková, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Působení sekt a psychická manipulace | Theses on a related topic

343.
Šmídová, Daniela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Problematika šikany na základní škole z pohledu učitelů a žáků | Theses on a related topic

344.
Šmikmátorová, Hana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Hledání proporcionality mezi ochranou práva vlastnického a ochranou kulturního dědictví v českém právním řádu | Theses on a related topic

345.
Špetíková, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soudce a jeho limity v oblasti základních politických práv | Theses on a related topic

346.
Špidlová, Eva
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Formy diskriminace a pronásledování | Theses on a related topic

347.
Šrámková, Katarína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Involuntary Environmental Migrants’ Non-protection in the International Milieu: The Case Study of Climate Change-Induced Displacement | Theses on a related topic

348.
Štefečková, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Gender Studies, Social Anthropology
Bachelor's thesis defense: Transrodovosť - k ľudskoprávnej perspektíve | Theses on a related topic

349.
Štekláčová, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Bachelor's thesis defense: Ázijský koncept ľudských práv | Theses on a related topic

350.
Štrobl, Jindřich
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / International Relations
Master's thesis defence: Lidská práva v Mexiku - mezinárodní spolupráce jako prostředek k jejich zlepšení | Theses on a related topic