Theses on a related topic (having the same keywords):

verejne zakazky, pressetext, public procurement, nullity, smlouva na verejnou zakazku, zakaz plneni, procurement contract, legal consequencesy, neplatnost smlouv, podstatna zmena, material amendment, void contract

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

51.
Gildainová, Eva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Metoda bid rigging v oblasti veřejných zakázek | Theses on a related topic Display description

52.
Grmelová, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vadná rozhodnutí valných hromad v platné a nové úpravě | Theses on a related topic

53.
Hájek, Karel
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Elektronické pořizování běžného a obecně dostupného zboží veřejnými zadavateli | Theses on a related topic

54.
Hájek, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Zákon o veřejných zakázkách a jeho postavení v systému finančního práva | Theses on a related topic

55.
Hájková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava veřejných zakázek - aktuální problémy | Theses on a related topic

56.
Halmová, Soňa
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Přezkumné řízení v procesu zadávání veřejných zakázek
Advanced Master's thesis defense: Přezkumné řízení v procesu zadávání veřejných zakázek | Theses on a related topic

57.
Hebký, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v projektech financovaných ze strukturálních fondů EU | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v projektech financovaných ze strukturálních fondů EU | Theses on a related topic

58.
Hnilicová, Anna
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Mimořádně nízká nabídková cena veřejné zakázky (právní a ekonomické aspekty) | Theses on a related topic

59.
Hušková, Nikola
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Limity závazkového práva z pohledu právní regulace veřejných zakázek | Theses on a related topic

60.
Hybnerová, Jaroslava
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Master's thesis defence: Strategická analýza konkrétního elektronického tržiště | Theses on a related topic

61.
Ivanová, Adriana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: General Public Administration)
Bachelor's thesis defense: Předběžné opatření a jeho využití v oblasti dozoru nad zadáváním veřejných zakázek | Theses on a related topic

62.
Jadrníček, Daniel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Předmět veřejné zakázky, jeho dělení a slučování | Theses on a related topic

63.
Jaroš, Radoslav
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Master's thesis defence: Nástroje hodnocení alokační efektivnosti ve veřejné správě | Theses on a related topic

64.
Jelínek, Kamil
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Veřejné zakázky na právní služby | Theses on a related topic

65.
Jelínek, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Sčítací pravidla pro vymezení veřejné zakázky a pro stanovení její předpokládané hodnoty | Theses on a related topic

66.
Jirásková, Veronika
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration (combination/specialization: Reg. Develop. & Admin.)
Bachelor's thesis defense: Pojištění ÚSC se zaměřením na pojištění krajů | Theses on a related topic

67.
Karchňáková, Hana maiden name: Jančarová
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Civil Law)
Advanced Master's thesis defense: Právní jednání a jeho neplatnost | Theses on a related topic

68.
Kaska, Vojtěch
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Komparace smluvního režimu FIDIC a zákonné úpravy stavebních kontraktů | Theses on a related topic

69.
Kašparovská, Ilona maiden name: Pecková
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Působení principu transparentnosti v činnosti obcí | Theses on a related topic

70.
Klenková, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek | Theses on a related topic

71.
Klímová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Financování a nakládání s finančními prostředky ve zdravotnických zařízeních | Theses on a related topic

72.
Komínková, Petra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics
Master's thesis defence: Analýza realizace veřejných zakázek malého rozsahu a podlimitních veřejných zakázek na městských úřadech | Theses on a related topic

73.
Koníček, Martin
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Specifika kontraktace u veřejného zadávání zakázek | Theses on a related topic

74.
Kopačka, Peter
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ekonomické a právní souvislosti korupce | Theses on a related topic

75.
Kopecká, Michaela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zhodnocení vývoje právní úpravy veřejného zadávání zakázek v ČR v mezinárodním srovnání | Theses on a related topic

76.
Kořínková, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defense: Zadávání a financování veřejných zakázek | Theses on a related topic

77.
Kořínková, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Veřejné zakázky a zásady postupu zadavatele | Theses on a related topic

78.
Koseček, Radim
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Zjednodušené podlimitní řízení v teorii a praxi | Theses on a related topic

79.
Kotík, Ladislav
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Business Management
Bachelor's thesis defense: Analýza faktorů ovlivňujícíh organizační strukturu | Theses on a related topic

80.
Koukal, Pavel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Administrative Law)
Advanced Master's thesis defense: Zadávání právních služeb v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek | Theses on a related topic

81.
Kourek, Roman
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Public Policy / Public Administration (combination/specialization: Financial Administration)
Bachelor's thesis defense: Rámcová smlouva a dynamický nákupní systém z pohledu zadavatele | Theses on a related topic

82.
Kozubíková, Žaneta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Horizontal and Vertical Cooperation of Contracting Entities in Public Procurement | Theses on a related topic

83.
Krajčovičová, Ivana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Theory / Economics
Master's thesis defence: Problém korupce a její hodnocení v hospodářské politice | Theses on a related topic

84.
Krystýnková, Pavla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Administrative Law)
Advanced Master's thesis defense: Veřejné zakázky zadávané obcí jako veřejným zadavatelem | Theses on a related topic

85.
Křižanová, Božena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Finance
Bachelor's thesis defense: Zadávání veřejných zakázek, zjednodušené zadávání | Theses on a related topic

86.
Kubalec, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Liberalizace stavebních dodávek v ES | Theses on a related topic

87.
Kubišta, Jan
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Soulad české úpravy veřejných zakázek s komunitární úpravou | Theses on a related topic

88.
Kučera, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Nabývání zdravotnického materiálu v rezortu Ministerstva obrany | Theses on a related topic

89.
Kučerová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Ochrana dodavatele proti nesprávnému postupu zadavatele veřejných zakázek | Theses on a related topic

90.
Kusý, Tomáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Transparentnost veřejné správy v ČR a Švédsku | Theses on a related topic

91.
Kůtková, Radka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Neplatné rozvázání pracovního poměru z důvodu nedodržení formy | Theses on a related topic

92.
Lach, Karel
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Promlčitelnost práva učinit právní jednání | Theses on a related topic

93.
Mališová, Kristina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek ve srovnání s úpravou v zákoně č. 199/1994 Sb. (ve znění pozdějších změn a doplňků)

94.
Mandovec, Zdeněk
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Právní úprava veřejných zakázek | Theses on a related topic

95.
Manková, Magdaléna maiden name: Baráková
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Klientelismus ve veřejné správě | Theses on a related topic

96.
Marková, Kamila
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration
Bachelor's thesis defense: Efektivnost zadávání veřejných zakázek u rekvalifikačních kurzů | Theses on a related topic

97.
Martini, Martina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Veřejné zakázky | Theses on a related topic

98.
Martinková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and Business
Bachelor's thesis defense: Zadávání veřejných zakázek, zakázky malého rozsahu | Theses on a related topic

99.
Matochová, Lenka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Commercial Law)
Advanced Master's thesis defense: Změna smlouvy na veřejnou zakázku bez zahájení nového zadávacího řízení | Theses on a related topic

100.
Meixner, Robert
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Mathematical Modelling and Numeric Methods
Master's thesis defence: Lineární Hamiltonovské systémy s periodickými koeficienty | Theses on a related topic